Изабери језик:
Тема броја

ПРЕГЛЕДНИ ТЕКСТОВИ

СУКОБ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА – Проблем односа цивилизација, културе и империјалности

Сажетак

Свет се после Хладног рата суочио са новим поделама и сукобима. Неки теоретичари, попут Френсиса Фукујаме, након Хладног рата предвиђали су победу либерално-демократског поретка и уједињење света под општим вредностима слободе, равноправности и једнакости. Убрзо се видело да та теорија неће бити реализована у пракси. Тренутно највећи глобални сукоб, како га виде Хантингтон и Фукујама, јесте сукоб Ислама и Запада. Слично гледиште имају и неки теоретичари са Истока. Да би се објаснили погледи данашњег екстремног Ислама представљен је рад Саида Кутбе као интелектуалног творца модерног Џихада. Када је реч о односу сукоба цивилизација и културних доминација у раду је указано на питање глобалне доминације и односа културе и идентитета. О овим проблемима писао је Едвард Саид из угла постколонијалних теорија. Саид се, пре свега, бавио питањима империjализма и наративности која је формирала тај дискурс, а из које се образовала реторика водећих медија. На крају је приказано виђење односа културе и колониjализма од стране Франца Фанона теоретичара из Мартиника (Кариби). Фенон није припадао ни Оријенту ни Окциденту, али је поседовао искуство колонизованог, а уз то је активно учествовао у борби против колониjализма и дао важне поставке о односу колонизатора и колонијализованих.

кључне речи:

Референце

  1. Akbar, M.J. Shade of Swords: Jihad and the Conflict between Islam and Christianity
  2. Euben L. Roxanne, Enemy in the Mirror, Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism, Princeton University Press, 1999.
  3. Fanon Franz, Black Skin, White Masks, Grove Press, Njujork, 1967.
  4. Fanon Franc, The Wrethced on Earth, First published: in Great Britain by Macgibbon and Kee, 1965.
  5. Huntington Samuel, Sukob civilizacija i preustroj svijetskog poretka, Iz­vori, Zagreb, 1998.
  6. Хофман Брус, Унутрашњи тероризам, Народна књига, Београд, 2000.
  7. Луис Бернард, Криза ислама, Чаробна књига, Београд, 2004.
  8. Саид В. Едвард, Оријентализам, Библиотека XX век, Београд 2000.
  9. Саид В. Едвард, Култура и империјализам, Београдски круг, Београд, 2002.
  10. Qutb Sayid, Milestones, http://www.globusz.com/ebooks/Milestone/index.htm
периодика Национални интерес 1/2007 УДК: 327 285-304
ç