Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СУБЈЕКТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

Сажетак

Још је Платон утврдио да се политика може и мора учити ради општег добра политичке заједнице. Глав­но поље античке политике била је политичка заједница. Тај психолошки осећај веће заштићености кад смо са неким и кад нас води, неко ко зна пут, као и први бедем су темељи прве политичке заједнице. Проживљено искуство заједништва у породици и племену до­приноси да човек прихвати полис као политичку заједницу. На то их натерује и егзистенцијална нужност. Аутор овог текста жели да укаже на важност у разумевању функционисања политичких заједница као кључног фактора у данашњој модерној политичкој сфери позиционирања, нарочито малих земаља које по свему судећи не припадају лиги супер-сила, налазе се у облику транзиције које су обично последица деловања истих, или пак морају да буду спремне на адекватно препознавање деловања супер-сила, као и спремности да благовремено реагују, тј. делују како би у модер­ном глобалном политичком систему нашле своје ме­сто. На тај начин, боре се за своју егзистенцију, пре свега егзистенцију свог народа. У свом аргументу аутор приказује настајање политичких заједница, као и потребу развоја међународног права и међународних односа. За детаљније проучавање политичких заједница скреће пажњу на важност дипломатске историје, политичких аспекта односа међу државама, важност међународних заједница као регулатора светског ми­ра и успешност у томе, појаве међузависности и повезаности држава и народа.

 

кључне речи:

Референце

  1. Quincy Wright, Problems of Stability and Progress in International Rela­tions, Berkley: University of California Press, 1954
  2. S. J. Regout, La doctrine de guerre juste de Saint Augustin à nos jours, A. Pedone, Paris, 1934
  3. Salvioli, Le concept de la guerre juste d’après les écrivains antérieurs à Grotius, Editions Bossard, Paris, 1918.
  4. Carnegie Endowment for International Peace, Washington D. C, 1912
  5. Die Lehre von den völkerrechtlichen Vertragskunden, 1924
  6. Проф.др Драган Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, 2009, стр.19, 43,44,45
  7. Проф. др Драган Симеуновић, Нација и глобализација, Зограф, 2009, стр. 7, 109, 112, 126
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 321.01:327(100)(091) 169-194
ç