Изабери језик:
Тема броја

СПОЉНА ПОЛИТИКА ИТАЛИЈЕ И НЕМАЧКЕ

СТРАТЕШКА КУЛТУРА НЕМАЧКЕ У ПОСТХЛАДНОРАТОВСКОМ ПЕРИОДУ

Сажетак

Ревитализована моћ Немачке након уједињења, према прогнозама неореалиста, нужно је подразумевала тежњу да се дата моћ етаблира преузимањем централне улоге у Европи. Како се предвиђања неореалиста о ,,балканизацији“ Европе нису се обистинила, то условљава да се анализи спољне политике Немачке приступи из перспективе која ће акултурално и аисторијско поимање међународне политике неореалиста оплеменити културном и историјском димензијом. Социјално конструктивистички приступ и концепт стратешке културе супротстављају се аисторијским и тзв. ,,објективним“ варијаблама, у виду материјалних капацитета и технологије. Наведене варијабле бивају интерпретиране кроз ,,сочива“ стратешке културе, која представља културално утемељено поимање улоге рата у људској цивилизацији. Предмет овог рада јесте сагледавање утицаја који је окончање Хладног рата имало стратешку културу Немачке. Циљ рада састоји се у сагледавању образаца ,,финих“ промена стратешке културе на нивоу становишта безбедносне политике. Наведени циљ остварен je интерпретацијом кључног стратешког докумената Немачке о безбедносној политици. Анализа стратешке културе потврдила је континуитет темељних вредности, што уједно представља и доминантно становиште у академској литератури која тематизује ово питање. Са друге стране, идентификован је дисконтинуитет становишта безбедносне политике, као начина промоције темељних вредности кроз политику. Измене становишта безбедносне политике биле су нужна последица измењених околности на међународној сцени и потребе за ,,помирењем“ темељних елемената стратешке културе који су ступили у колизију. Дефинисање улоге оружаних снага јавља се као централни сегмент измене стратешке кулутре Немачке у постхладноратовској ери.

кључне речи:

Референце

  • Becker, Sophia. 2013. “Germany and War : Understanding Strategic Culture under the Merkel Government“. Paris: Institut de Recherche Strategique de’l Ecole Militaire (IRSEM).
  • Berger, Thomas U. 1998. Cultures of antimilitarism: National security in Germany and Japan. Baltimor: Johns Hopkins University Press.
  • Booth, Ken. 1979. Strategy and Ethnocentrism. New York: Holmes & Meier Publishers Inc.
  • Brummer, Klas & Oppermann, Kai. 2016.”Germany’s foreign policy after the End of the Cold War:’becoming normal?”. Oxford Handbooks Online: Political Science, 1-30.
  • Duffield, John S. 1999. Political culture and state behavior: Why Germany confounds neorealism. International organization, 765-803.
  • German Federal Ministry of Defence [BVMG]. 1994. White Paper: On the Security of the Federal Republic of Germany and the Situation and Future of the Bundeswehr. Berlin: German Federal Ministry of Defence.
  • German Federal Ministry of Defence [BVMG]. 2006. White Paper: On German Security Policy and the Future of the Bundeswehr. Berlin: German Federal Ministry of Defence.
  • German Federal Ministry of Defence [BVMG]. 2016. White Paper: On German Security Policy and the Future of the Bundeswehr.Berlin: German Federal Ministry of Defence.
  • Gray, Colin S. 1986. Nuclear strategy and national style. Venice, CA: Hamilton Press.
  • Gray, Colin S. 1999.“Strategic culture as context: the first generation of theory strikes back“. Review of international studies 25(1), 49-69.
  • Hoffmann, Arthur, & Longhurst, Kerry. 1999.“German strategic culture in action“ Contemporary Security Policy 20(2), 31-49.
  • Johnston, Alastair Ian. 1995.“Thinking about strategic culture“. International security 19(4), 32-64.
  • Klein, Bradley. 1988. “Hegemony and strategic culture: American power projection and alliance defence politics“. Review of international studies 14(2), 133-148.
  • Longhurst, Kerry. 2004. Germany and the use of force: The evolution of German security policy 1990-2003. Manchester: Manchester University Press.
  • Longhurst, Kerry. 2000.”Strategic culture: the key to understanding German security policy?” PhD diss. University of Birmingham.
  • Mearsheimer, John J. 1990. ”Back to the future: Instability in Europe after the Cold War”. International security 15(1), 5-56.
  • Mohn, A. (2018). ”Taking up arms in the fight for human rights: the development of German strategic culture since the end of the Cold War” PhD diss. University of Aberdeen.
  • Snyder, Jack L. 1977. The Soviet Strategic Culture. Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica: The Rand Corporation.
  • Waltz, K. 2010. Theory of international politics. Illinois: Waveland Press.
  • Weber, Cyntia. 2013. International relations theory: a critical introduction. New York: Routledge.
  • Wendt, Alexander. 1995. Constructing international politics. International security 20(1), 71-81.
периодика Национални интерес 3/2020 3/2020 УДК 355.02(430) 187-211
ç