Изабери језик:
Тема броја

ПРОМЕНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – НУЖНОСТ ИЛИ ИЗБОР

СТАВОВИ ГРАЂАНА О СОЦИЈАЛНИМ РАДНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Посао социјалног радника има изузетно важну улогу за грађање сваке државе. Широки опуси обавеза, али пре свега одговорности које посао социјалног радника са собом носи, чине овај позив посебно значајним за једно друштво. Међутим, и поред великог друштвеног значаја, стварност за социјлане раднике је често потпуно другачија. Последњих година социјални радници у Србији били су изложени бројним нападима како вербалне, тако и физичке природе. Деловањем различитих актера, временом се на занимање социјалног радника у Србији почело све више гледати са негативним конотацијама што је довело и до стварања бројних предрасуда о запосленима у овој области. Аутор овог рада жели да представи значај институције социјалног радника за друштво у Србији, али и да испита бројне проблеме са којима се ови запослени свакодневно сусрећу. Сходно томе биће представљени резултати квалитативног истраживања реализованог кроз примену онлајн методе за прикупљање података. Применом добијених података из истраживања анализираће се ставови грађана Србије о бројним питањима у вези са социјалним радниицима. То се првенствено односи на њихова виђења о значају који социјални радници имају за њих, али како грађани перципирају свеучесталију деградацију и угрожавање социјалних радника, као и улогу медија у том процесу, а све у циљу комплетније анализе ове теме.

кључне речи:

Референце

  • Ђорђевић, Снежана. 2019. „Улога локалне самоуправе у области социјалне заштите – учење из искуства“, Социјална политика, 54 (2): 9-26. doi: 10.22182/sp.22019.1.
  • Михајловић, Бабић Сузана, Милена Деспотовић и Марина Ђаковић. 2019. „Процена изазова за професију социјалног рада од стране социјалних радника у Републици Србији“, Социјална политика, 54 (1): 29-50. doi: 10.22182/sp.12019.2.
  • Хрнчић, Јасна, и Невенка Жегарац. 2018. „Програми обуке за менторе практичне обуке у области социјалног рада и социјалне политике“, Социјална политика, 53 (1): 87-98. doi: 10.22182/sp.12018.5.
  • Џамоња Игњатовић, Тамара, и Невенка Жегарац. 2014. „Потребе за кадровима у социјалној заштити и области друштвених делатности улокалним самоуправама у Србији“, Социјална политика, 49 (3): 79-100. doi: 10.22182/sp.32014.5.
  •  
  • B92. 2021. „Socijalna radnica iz Lajkovca isprskana sonom kiselinom“, B92, Poslednji pristup 20. januar 2022.https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2021&mm=03&dd=01&nav_category=16&nav_id=1819766.
  • Brkić, Miroslav. 1997. „Civilno društvo,nevladine organizacije i socijalni rad.“, U Socijalni rad i socijalna politika : zbornik radova, ur. Drenka Vuković, 289-302. Beograd: Fakultet poltičkih nauka.
  • Hansan, John. E. 2022. „Charity Organization Societies: 1877-1893“, Virginia Commonwealth University, https://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/civil-war-reconstruction/charity-organization-societies-1877-1893/.
  • IBM. 2022. „IBM to Acquire SPSS Inc. to Provide Clients Predictive Analytics Capabilities“, IBM, Poslednji pristup 24. januar 2022. https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/27936.wss.
  • International Federation of Social Workers [IFSW]. 2022. „Global definition of social work“, International Federation of Social Workers, Poslednji pristup 16. januar 2022. https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/.
  • Jovanović, Natalija. 2015. „Kvalitativna analiza potreba za socijalnim radnicima u niškom zdravstvu.“ U Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek, ur. Nevenka Žegarac i Jelisaveta Todorović, 61-74. Niš: Univerzitet u Nišu.
  • Lakićević, Mira, i Ana Gavrilović. 2012. Socijalni razvoj i planiranje. Beograd: Fakultet političkih nauka : Čigoja štampa.
  • Marković, Radmila. 2020. „Veljović: Zaposleni u socijalnoj zaštiti su zaboravljeni, sistem je zapušten“, Danas, Poslednji pristup 20. januar 2022. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/veljovic-zaposleni-u-socijalnoj-zastiti-su-zaboravljeni-sistem-je-zapusten/.
  • Milivojević, Anđela, Jelena Jaćimović i Leto Bukarica. 2019. „Nema krivične odgovornosti za ubistvo žene ispred Centra za socijalni rad“, CINS, Poslednji pristup 20. januar 2022. https://www.cins.rs/nema-krivicne-odgovornosti-za-ubistvo-zene-ispred-centra-za-socijalni-rad/.
  • Milosavljević, Milisav, i Miroslav Brkić. 2010. Socijalni rad u zajednici. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu.
  • National Association of Social Workers [NASW]. 2022. „Pratice“, National Association of Social Workers. Poslednji pristup 15. januar 2022. https://www.socialworkers.org/Practice.
  • Zakon o socijalnoj zaštiti [ZSZ], „Službeni glasnik RS“, br. 24/2011.
периодика Социјала политика 1/2022 1/2022 УДК 316.64:364-43(497.11) 9-25
ç