Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ПОЛИТИЧКИ СМИСАО ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

СРПСКО/ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВОТВОРНА И РАЗБИРАСПАДНА ДИЛЕМА Небески идеали Југославије на тлу неуспеле заједнице

Сажетак

У раду аутор испитује и тумачи шта је у историјској стварности и менталним представама била Југославија. Полазећи од битних хронотопа југословенске државе, аутор тумачи  астанке и нестанке разних историјских облика југословенске државе у 20. веку. При том се интерпретирају процеси конструкције, деструкције и деконструкције конкретних државних облика у разним историјским етапама. Образац тумачења и разумевања тих процеса аутор означава  као разбираспад који се одвијао у прожетости спољашње  и унутрашње димензије разлагања државе. Будући да су са савременог становништа честе недоумице о историјском смислу југословенске државе, аутор је у контрафактуалном маниру претпоставио ситуације у којима југословенска држава није формирана. Исто тако, аутор се осврнуо и на однос српског политичког, економског, културног и војног интегративног капацитета и управљачког функционисања у односу на вишеструко територијално и демографско увећање које је у југословенску политичку заједницу унело многесупротности и противречности. Напослетку, аутор скцира одговор на питање да лу су савременици, као потомци твораца Југославије, у политичком погледу обазривији и мудрији од своји предака.

кључне речи:

Референце

  • Антић Чедомир, Српска историја, Вукотић медија, Београд 2013.
  • Bakic Jovo, Jugoslavija: razaranje i njegovi tumaci, Službeni glasnik, Beograd, 2011.
  • Батаковић Душан, Златна нит постојања. Студије, интервјуи, беседе,, приредио Срђан
  • Di Gracija Brado, Zašto je NATO bombardovao Srbiju 1999? Albatros plus, Beograd, 2017.
  • Јовановић Б. Јован, „Југословенски покрет“, у Српски конзервативци 1878-1914, приредио Бошко Мијатовић, Catena mundi, Београд, 2017.
  • Јовановић Слободан, Историја, политика, демократија, приредио Маринко Б. Вучинић, Catena mundi, Београд, 2018.
  • Јовић Борислав, Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба у заједничкој држави,
  • Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огледалу узрочности, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Кнежевић Милош, „Разузмевање у паноптикуму Великог рата – осврт на тумачење ратне прошлости Србије у историјском и политичком искуству“, зборник Србија и геополитичке
  • прилике у Европи 1914. године, уредници Миломир Степић, Љубодраг П. Ристић, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  • Крестић Василије, „О интеграцији и дезинтеграцији српског народа“, у Српско питање данас. Други конгрес српских интелектуалаца, Београд, 1994.
  • Mamula Branko, Slucaj Jugoslavije, Dan graf i Plus, Beograd, 2014.
  • Markovic J. Predrag, Antic Cedomir, Alternativna istorija Srbije, Nedeljnik, Beograd, 2016.
  • Milosavljevic Olivera, „Ideologija ili Jugoslavija“, str. 334, Stvaranje i razaranje Jugoslavije, Društvo za istinu o antifašistickoj i narodnooslobodilackoj borbi u Jugoslaviji, Beograd,1996.
  • Oro Svetozar, „O ulozi spolјnjeg i unutrašnjeg faktora u razbijanju SFRJ“, u Stvaranje i razaranje Jugoslavije, Društvo za istinu o antifašistickoj i narodnooslobodilackoj borbi u Jugoslaviji, Beograd,1996.
  • Рашуо Боривој, Чему више Југославија, Терсит, Београд, 1996.
  • Stojanovic Svetozar, Propast komunizma i razbijanje Jugoslavije, „Filip Višnjic“, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 1995.
  • Стругар Владо, Југославија на стрмини Европе, Просвета, Београд, 2014.
  • Трговчевић Љубинка, Научници Србије и стварање Југославије, 1914-1920, Народна књига – СКЗ, Београд, 1987.
  • Умељић Владимир, Балкански гамбити Ватикана, Catena mundi, Београд, 2018.
  • Црњански Милош, О национализму и српском становишту, приредио Бошко Обрадовић, Catena mundi, Београд, 2014.
  • Ћоровић Владимир, Историја Срба, трећи део, БИГЗ, Београд, 1989.
периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 94(497.1)”1918/1991/2006” 65-99
ç