Изабери језик:
Тема броја

СРПСКИ НАРОД И НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ

СРПСКИ ПРИМЕР ДЕТЕРИТОРИЈАЛИЗАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА

Сажетак

Реафирмација националног интереса, заснована на неореалистичком приступу, подразумева уважавање и његове просторне димензије. Међутим, у постмодерном раздобљу селективност у територијализацији националног интереса постала је потпуно огољена. У раду је ово правило анали­зирано на српском примеру, нарочито после деструкције Југославије. Онемогућавање територијализације српског интереса систематски спроводе западне силе, инструментализујући нове српске суседе и њихове експанзионистичке амбиције. Тај ангажман није мотивисан само општим глобалистичким ударом на националне идентитете и државе, већ „обуздавањем“ српског чиниоца који је перцепиран као традиционални проруски чинилац на Балкану.

кључне речи:

Референце

  1. Гаћиновић, Радослав: Млада Босна, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2014.
  2. Дугин, Александар: Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  3. Jolić, Tvrtko, „Nacionalni interes i moral u međunarodnim odnosima“, Politička misao, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, vol. 5O, №. 1/2013.
  4. Ломпар, Мило: Повратак српском становишту, Catena Mundi, Београд, 2013.
  5. Mackinder, Halford J.: Democratic Ideals and Reality A Study in the Politics of Reconstruction, Constable and Company Ltd, London, 1919.
  6. Оцић, Часлав: Ка обали плови – стратеголошка разматрања, Друштво за привредну историју, Београд, 2015.
  7. Петровић Пироћанац, Зоран: Избрисати српски вирус, Југоисток, Београд, 1999.
  8. Петровић Пироћанац, Зоран: Nomenclatura Serbica 1982-­2015, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  9. Степић, Миломир: Косово и Метохија политичкогеографске и геополитичке перспективе, Знамен, Београд, 1999.
  10. Степић, Миломир: У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  11. Степић, Миломир, „Територијално и геополитичко у српском националном интересу“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, год. I, vol. 1, бр. 1/2005.
  12. Степић, Миломир; Вуковић, Небојша, „Поимање простора у времену геополитичке транзиције“, Промена образаца мишљења (приредио: Милош Кнежевић), Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011.
  13. Степић, Миломир, „О српском геополитичком идентитету“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, год. XIX, 36, бр. 2/2012.
  14. Степић, Миломир, „Српски парадокс: национална дезинтеграција као услов супранационал не интеграције“, (Дез)интеграција држава и идентитет (Зоран Милошевић, Живојин Ђурић, ур.), Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  15. Степић, Миломир, „Век расрбљивања Балкана геополитички узроци и последице“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, год. (XXVI) XIII, 41, бр. 3/2014.
  16. Ћосић, Добрица: Косово, Новости, Београд, 2004.
  17. Цвијић, Јован, „Централна област и балканско територијално јегро“, Говори и чланци, Сабрана дела, књига 3 (том I), САНУ; НИРО Књижевне новине; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  18. НИН, бр. 3200, Ringier Axel Springer, Београд, 26. април 2012.
  19. Печат, бр. 398, ИП „Наш Печат“ а.д., Београд, 4.12.2015.
  20. www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/Радио+Београд+1/2072887/Седмица.html
периодика Национални интерес 3/2015 УДК 323.1(=163. 41) +327::911.3(497)“19/20“ 23-44
ç