Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СРБИЈА У ЖАРИШТУ КОСМЕТСКОГ ПРОБЛЕМА Контратрансфер надлежности: политика повратка Србије на Косово и Метохију

Сажетак

Са тачке гледишта Србије  политичка суштина косметског проблема је у албанском сецесионизму и тежњи да лажну државу која им је створена легализују српским признањем у политичкој и правној форми. Иако је српско/албански дијалог у току, хтења и тежње решавања проблема нису на свим укљученим странама подједнака. Жеља за проналажењем компромисног решења је много приметнија на српској него на албанској и евроамеричкој страни. Страна која у преговорима делује насупрот српској је, у ствари, тројака, њу чине Албанци, Европљани из Унијее и Американци у позадини збивања. Крајњи циљеви српске и албанске стране у преговорима су антагонистички. Србија тежи реинтеграцији покрајине у уставне оквире државе док Албанци са КиМ теже потрди независности псеудодржаве.

Изложено, по мишљењу аутора,  захтева пропитивања околности и услова спољашњег и унутрашњег дијалога о косметском проблему. Без обзира у којој димензији се схвати – унутрашњој или спољашњој – српско/албански дијалог представља трасу која пружа извесне могућности постепеног решавања и предлога решења косметског проблема. При том је потребно имати у виду и придржвати се одређених дијалошких претпоставки од којих су неке аксиоматске а нек тек препоручљиве. Полазна претпоставка српске стране у решавању косметског проблема  је реинтеграција КиМ у државни састав Републике Србије. За Србију је досадашњи негативни трансфер надлежности имао значење деетатизовања, то јест детериторијализације и десуверенизације државе на њеном покрајинском делу. Стога је потребно деловати у супротном смеру и правцу, повраћају у пређашње стање. Супротни смер и правац од досадашњих дводеценијских преноса, тј. трансфера државних овлашћења са Србије на део тзв. међународне заједнице и привремене албанске, тј. косовске органе, може се са српске стране назвати позитивним контратрансфером.

кључне речи:

Референце

  1. Брајовић, Раде, Космет – завршни чин, Пешић и синови, Београд, 2008.
  2. Вучелић, Милорад, На линији ватре, Штампар Макарије, Београд, 2017.
  3. Гаћиновић, Радослав, „Косметско питање и одбрана Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  4. Давидовић, Сандра, „Мисија ЕУЛЕКС – косовски тест заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније, Национални интерес, бр. 3. 2017.
  5. Деспотовић, Љубиша, „Геополитичка судбина Косова и Метохије – између евроатлантске окупације и пројекта Велике Албаније“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  6. Јанев, Игор, „Косово после проглашења независности“, Српска политичка мисао, бр. 3, 2008.
  7. Кнежевић, Милош, Балканска пометња, ДП „Ђуро Салај“, Београд. 1996.
  8. Кнежевић, Милош, „Косово и Метохија – сценарији будућности“, чланак у зборнику Косово и Метохија – изазови и одговори, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
  9. Кнежевић, Милош, Крстарећа демократија.  Агресија НАТО на Југославију 24. март – 11. јун 1999, ДП „Ђуро Салај“, Београд, 1999.
  10. Кнежевић, Милош, Европа иза лимеса, Слободна књига, Београд, 2001.
  11. Кнежевић, Милош, „Транзит – транзиција – трансформација. Претемељење државе не-државе на ‘Три Т’ подручју“, зборник Реконструкција институција – годину дана транзиције у Србији, приредио Владимир Н. Цветковић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002.
  12. Кнежевић, Милош, Отмица Косова, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  13. Кнежевић, Милош, Косметске теме (1996-2006), Лепосавић – Београд, Београд, 2006.
  14. Кнежевић, Милош, Мозаик геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  15. Кнежевић, Милош, Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008.
  16. Кнежевић, Милош, „Србија и ‘Западни Балкан’. Спорна западност Западног Балкана“, Национални интерес, бр. 3, 2012.
  17. Кнежевић, Милош, Призма геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  18. Kosovo: Sui generis or Precedent in International Relations, edit by Dušan Proroković,  Institute of Ineternational Politics and Economics, Belgrade, 2018. pp. 1-343.
  19. Коштуница, Војислав, Зашто Србија а не Европска унија, Фонд Слободан Јовановић, Београд, 2012.
  20. Коштуница, Војислав, Одбрана Косова, „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  21. Крга, Бранко, „Проблем Косова и Метохије и политика националне безбедностти“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  22. Крстић, Бранислав, Косово између историјског и етничког права, део „Сукоб историјског и етничког права“, Кућа Вид, Београд, 1994.
  23. Ломпар, Мило, Повратак српском становишту,Catena Mundi, Београд, 2013.
  24. Margalit, Avišai, Kompromis i truli kompromis, Albatros plus, Berograd, 2011.
  25. Metan, Gi, Rusija – Zapad: hiljadu godina rata. Rusofobija od Karla Velikog do ukrajnske krize, Akademska knjiga – Informatika, Beograd, 2017.
  26. Пономарјева, Георгијевна Јелена, Разбојничка држава. Косово у светској политици, Evro Book, Београд, 2017.
  27. Пророковић, Душан, Косово: међуетнички и политички односи, Геополитика, Београд, 2011.
  28. Пророковић, Душан, „Улога НАТО у осигуравању ‘државности Косова’ и последице по државност Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2, 2017.
  29. Рамоне, Игнацио, Геополитика хаоса, Институт за геополитичке студије, Београд, 1998.
  30. Самарџић, Слободан, Градња и разградња државе. Србија у суочењу са Европом од октобра 2000., „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  31. Словић, Срђан, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEKS кроз призму европске безбедности, Институт за српску културу, Лепосавић, 2013.
  32. Степић, Миломир, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, поглавље „Рат 1999. године и успостављање НАТО-протектората: постмодерни геополитички експеримент“, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  33. Степић, Миломир, „Косово за нешто – своје за своје“, недељник Печат, бр. 508, 23. фебруар 2018.
  34. Суботић, Момчило, Српско питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  35. Суботић, Момчило, Идентитет и геополтичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  36. Troude, Alexis, „Kosovo: a failed State in the feart of Europe“, in Kosovo: Sui generis or Precedent in International Relations, Institute of Ineternational Politics and Economics, Belgrade, 2018.
  37. Trud, Alerksis i Žil, Razaranje Balkana. Kako su razbili Jugoslaviju, Xenia, Metella, Beograd, 2013.
  38. Hofbauer, Hannes, Eksperiment Kosovo. Povratak kolonijalizma, Albatros plus, Beograd, 2009.
  39. Црњански, Милош, О национализму и српском становишту, приредио Бошко Обрадовић, Catena Mundi, Београд, 2014.
  40. Чавошки, Коста, Расрбљивање,  Орфеус, Нови Сад, 2011.
  41. Čomski, Noam, Neuspele države, Rubikon, Novi Sad – Beoknjiga, Beograd, 2010.
периодика Политичка ревија 1/2018 УДК 321.011(497.11):323.173(497.115) 1-42
ç