Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА - ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

СРБИЈА ПРЕД ИЗАЗОВИМА НОВИХ ИНДУСТРИЈСКИХ КОНФЛИКАТА

Сажетак

Целокупни, изразито конфликтни ток расправе о предложеним изменама и допунама закона, који су од неспорно стратешког значаја за економски развој, мо­ра да се схвати као упозорење свим актерима индустријских односа на све оно што није урађено у процесу транзиције, односно које реформе нису, или нису квалитетно и ефикасно спроведене. У том смислу, може се рећи за сва три актера индустријских односа да су се у протеклом периоду показали као лоши ђаци, који више пута, неуспешно уче, или не желе да науче оне лекције које не иду у прилог њиховом ограниченом схватању сопствених, али и укупних друштвених интереса. Зато све њих – послодавце, државу, синдика­те, очекује, по ко зна који пут, оно што се у педагогији зове „утврђивање пређеног градива“. При томе, је сваки пут „утврђивање пређеног градива“ социјално и економски скупље него претходни пут, што другим речима значи да се повећава и иначе за већину радника социјално и економски неподношљива цена транзиције.

кључне речи:

Референце

  1. Арандаренко, М. „Приватизација, тржиште рада и синдиката“, у Зборнику Улога синдиката у процесу приватизације, Центар за образовање и истраживања УГС Независност, Београд, 1999.
  2. Европска социјална повеља, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2009.
  3. Голубовић, З. Куда иде постоктобарска Србија (2000-2005), Службени гласник, Београд, 2005.
  4. Јефтић, М. Улога савета запослених и синдиката у заступању ин­тереса запослених у државама чланицама ЕУ, Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2011.
  5. Кривокапић, Б. Људска права, Мегатренд универзитет, Београд, 2009.
  6. Лубарда, Б. Радно право расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет, Београд, 2012.
  7. Миленковић, Т Путеви и странпутице социјалног дијалога, Радничка штампа, Београд, 2010.
  8. Маринковић, Д. Свет рада стари изазови у новом добу, Висока струковна школа за предузетништво и Центар за индустријске односе, Београд, 2012.
  9. Стајић, Д. Тегобна транзиција, Институт за политичке студије, Бео­град, 2005.
  10. Đukić, P. „The organised world of labour in Serbia today: between econo­mic reforms and populism“, SEER, 4/2006, Dusseldorf, 2006.
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 338.24.021.8:331.105(497.11) 69-82
ç