Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ЕВРОПЕИЗАЦИЈЕ

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА – ЕТИКА ЈЕДНОГ МЕЂУНАРОДНО-ПОЛИТИЧКОГ ОДНОСА

Сажетак

Предмет рада је однос Србије и Европске уније сагледан из међународно-етичке перспективе. У њему ауторка покушава да укаже на континуитет евро-америчке, интересима а не вредностима усмераване политике према овој некадашњој југословенској републици и њеном већинском народу. У централном делу рада она се бави ставом Европске уније према сложеном и вишедеценијском косметском питању, покушавајући да докаже да он као такав представља континуитет дводеценијског недоследног односа већег дела европских држава према српском државно-територијалном питању. Став који ауторка заступа јесте да је пристајањем на формирање и стабилизовање једне нове, на српској територији настале државе, Европска унија, заправо, преузела улогу медијума прекоокеанских настојања да се циљ сецесије Косова, проглашеног за простор од посебног америчког националног интереса и стога легитимног утицаја обави, у међународно-политичком смислу, што „безболније“ У закључном делу рада ауторка указује на могуће последице које би начин решавања овог важног регионалног државно-територијалног питања могао имати по стабилност Западног Балкана у ближој или даљој будућности.

кључне речи:

Референце

  1. Бусек, Ерхард, Отворена капија ка Истоку, Klio, Београд, 2007.
  2. Chossudovsky, Michel, The Globalization of Poverty and the New World Order, Center for Research on Globalization, Pincourt, 2003.
  3. Hofbauer, Hannes, „Kosovo is amerikan“, Strategic Culture Foundation, 24.8.2010.
  4. Кон, Мерџори, „Не-хуманитарна оружана интервенција Сједињених Држава и НАТО-а као прекршај међународног права“, Филозофски годишњак, Институт за филозофију Филозофског факултета, Београд, бр. 13/2000.
  5. Kuper, Adam and Kuper, Jessica (eds.) The Social Science Encyclopedia, Rou­tledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1985.
  6. Лутовац, Зоран, КЕБС и права националних мањина са посебним освртом на СРЈ (необјављена магистарска теза), ФПН, Београд, 1994.
  7. Накарада, Радмила, „Европски одговор за европски проблем“, Нова српска политичкамисао, Београд, бр. 1-2/2008.
  8. Накарада, Радмила, Распад Југославије: проблеми тумачења, суочавања и транзиције, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Пономарјова, Јелена, „Квазидржавост као инструмент хегемоније: случај Ко­сово“, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2008.
  10. Ракић, Војин, ’’Moral Foundations of Europe in Upcoming World Order”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010.
  11. Самарџић, Слободан, „Проблем Косова и Метохије из угла европских интеграција“, у зборнику: Србија у процесу придруживања Европској Унији, (прир. Слободан Самарџић), Службени гласник, Београд, 2009.
  12. Степић, Миломир, „Територијално и геополитичко у српском националном интересу“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2005.
  13. Vetschera, Heinz, “Cooperative Security The Concept and its Application in So­uth Eastern Europe”, у зборнику: Approaching or Avoiding Cooperative Security?:The Western Balkans in the Aftermath of the Kosovo Settlement Proposal of the Riga Summit (прир. Ernst Feldberbauer, Predrag Jurekovic, Frederic Labarre), National Defence Academy, Vienna, 2007.
  14. http://www.danas.rs
  15. http://www.mondo.rs
  16. http://www.nspm.rs/
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 327(497.11:4-672EU):172.4 153-168
ç