Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКЕ, КЊИЖЕВНЕ И ПРАВОСЛАВНЕ ТЕМЕ

СПОЉНА ПОЛИТИКА ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1968 – 1980.

Сажетак

Друга Југославија, на челу са њеним председником Ј.Б. Титом од 1961. до 1980. године активно је учествовала у међународном животу, а посебно је активним учешћем у Организацији Уједињених Нација (ОУН) и Покрету несврстаних уживала велики углед у свету. Сматра се да је Југославија до смрти свог председника Ј. Б. Тита (1980), који је водио свестрану спољну политику и због тога називан и једним од највећих светских државника и политичара 20. века, била и политички утицајна држава у свету. Аутор у раду анализира спољну политику друге Југославије од 1968. године до смрти председника СФРЈ Јосипа Броза Тита 4. маја 1980. године кроз активности Ј.Б. Тита и југословенске дипломатије у Организацији уједињених нација и Покрету несврстаних.

кључне речи:

Референце

  1. Гавранов, Велибор, Стојковић Момир, Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  2. Матес, Лео, Међународни односи социјалистичке Југославије, Нолит, Београд, 1976.
  3. Maclean, Fitzroy, Јосип Броз Тито, Младост, Загреб, Југословенска ревија, Београд, 1980.
  4. Минић, Милош, Спољна политика Југославије 1973-1979, Центар ПК СКВ за политичке студије и марксистичко образовање, Нови Сад, 1979.
  5. Петрановић, Бранко, Зечевић, Момчило, Југославија 1918-1988, Тематска збирка докумената, Издавачка организација „Рад“, Београд, 1988.
  6. Петрановић, Бранко, Штрбац, Чедомир, Историја социјалистичке Југославије, књ. 1, Радничка штампа, Београд, 1977.
  7. Стојковић, Момир, Политика и покрет несврстаности у међународним односима, Институт за политичке студије, Београд, 1984.
  8. Тепавац, Мирко, Државе, државници и страдалници: (огледи из Републике 1991-2008), Службени гласник, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 327(497.1)“1968/1980“ 107-126
ç