Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

Сажетак

Анализом и интерпретацијом ставова различитих школа мишљења, аналитичким освртом на историјски контекст њеног досадашњег развоја и његових тековина, тренутних проблема и изазова, аутор поентира да је почетак новог века прилика да социјалдемократија уђе у нову ревизионистичку фазу чију би окосницу, према њему, чинило више конвергентних процеса који би, као свој крајњи циљ имали преиспитивање досадашњих пракси, поновно откривање њеног идентитета, као и њену ревитализацију. Питање идентитета представља једно од основних исходишта и генератор бројних проблема социјалдемократије данас док би његово ново откривање кроз препознатљив и атрактиван политички програм представљало задатак од прворазредног значаја. Основна интенција чланка није дефинисање неког коначног теоријског оквира за тумачење дешавања у савременој социјалдемократије, већ, напро­тив, само указивање на могуће правце размишљања који би, у кон­тексту актуелних прича о њеној ревизији, у свом средишту имали управо питање њеног савременог идентитета.

кључне речи:

Референце

  1. Berman, Sheri (2000), “Rediscovering Social Democracy”, Dissent
  2. Berman, Sheri (2005), Understanding Social Democracy, Occasional papers FES
  3. Богдановић, Мира (2003), “Трећи пут”, у: Социјалдемократија у Србији стварност и могућности, СДП, Београд
  4. Васовић, Вучина (2002), “Нова раскршћа посткомунистичке демократије”, у: Посткомунизам и демократске промене, Југословенско удружење за политичке науке, ФПН, Београд,
  5. Coolsaet, Rik (2009), The Socialdemocartic malaise and world politics, IPG
  6. Cramme, Olaf Diamond, Patrick Liddle, Roger (2009) Challenging the poli­tics of evasion, Policy Network, London
  7. Eppler, Erhard (2010), “The Future of Social Democracy is European”, Social Europe Journal
  8. Gamble, Andrew (2008), The Third Way Revisited, Policy Network, London
  9. Gamble, Andrew (2010), “The Future of Social Democracy”, Social Europe Jo­urnal
  10. Giddens, Anthony (2003), “The Progressive Agenda”, in: Progressive Futures New ideas for center-left (Introduction), Policy Network, London
  11. Giddens, Anthony (2010), The rise andfall of New Labour, Policy Network, Lon­don
  12. Хејвуд, Ендру (2004), Политика, Клио, Београд
  13. Курт, Хелмут (2009), “Основна начела социјалне демократије”, Аргументи – часопис за друштвена/политичка питања, СНСД, год. III, бр. 7, Бања Лука
  14. Liddle, Roger (2009), Beyond New Labour: the future of social democracy in Britain (speech), Policy Network, London
  15. Марковић, Брана Стојиљковић, Зоран (2007), Социјалдемократија и социјалдемократске странке, Службени гласник, Београд
  16. Merkel, Wolfgang (2005), Ageing Europe: What makes a succesfull social democ­ratic reform, Progressive politics, Vol. 4.1, Policy Network, London
  17. Mottas, Nicolas (2009), The Crisis of Europe ’s Social Democracy, Phantis
  18. Недовић, Слободанка (1995), Држава благостања идеје и политика, Драганић, Београд
  19. Petring, Alexander Henkes, Christian Egle, Christoph (2007), Tradicionalna, modernizirana i liberalizirana socijaldemokracija: tipologija politike socijal­demokratskih vlada u Zapadnoj Evropi, Radne bilježnice socijaldemokracije, Novo društvo, FES, Zagreb
  20. Platyeck, Matthias Steinbrück, Peer Steinmeier, Frank-Walter (2007), Socialdemocracy in 21st century, Policy Network, London
  21. Стојиљковић, Зоран (2007), “Социјалдемократија и политичке странке Србије”, у: Идеологија и политичке странке у Србији, Институт друштвених наука, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, Београд
  22. “The Good Society Debate, A Summary” (2010), Social Europe Journal
  23. Taylor, Robert (2008), “Does European Social Democracy have a Future”, Dissent
  24. “Разговор са Лином Вељаком, 7. октобар 2008. године”, у: Изазови и перспек­тиве савремене левице у Србији (уредници: Ивица Младеновић и Милена Тимотијевић), Friedrich Ebert Stiftung, Београд
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 329.14“20“ 251-270
ç