Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОР ОД УЛАСКА У РИЗИК СИРОМАШТВА

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Сажетак

Социјално предузетништво je иновативан начин да људи реше различите економске, образовне, здравствене и еколошке проблеме у својој заједници кроз свој рад удруживањем и коришћењем одрживих бизнис модела. Оно је део социјалне економије и захваљујући њему се решавају социјални проблеми, кроз употребу предузетничких принципа. Прва социјална предузећа у Европи формирана су у Италији и названа су социјалне задруге. За разлику од земаља Западне Европе, српска јавност се са концептом социјалног предузетништва упознала тек недавно. У раду се представља концепт социјалног предузетништва и актуелна ситуација у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Вукмировић Драган, Економски утицај социјалтх предузећа у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
  2. Гачић-Душанић Светлана, Шушњар-Чанковић Вања, „Перспективе за развој социјалног предузетништва у Босни и Херцеговини“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за (само)запошљавање у будућности (приредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 143-162.
  3. Живковић Момчило, Беванда Вук, ,,Могућности и перспективе развоја пред­узетништва и бизниса у Републици Србији“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за(само) запошљавање у будућности (приредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 91-104.
  4. Маринковић Владимир, Маринковић Дарко, ,,Морал и економија кроз призму социјалног предузетништва“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за (само)запошљавање у будућности (приредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 73-89.
  5. Мацура Рајко, „Социјално предузетништво у функцији рјешавања пробле­ма незапослености“, у зборнику: Међународна научно-стручна конференција Социјално предузетништво – модел за (само)запошљавање у будућности (припредио: Рајко Мацура), Удружење грађана „Свјетионик“, Агенција за сарадњу, едукацију и развој ACED, College BLC, Бања Лука, 2014, стр. 27-40.
  6. Одовић Гордана, Професионална рехабилитација особа са стеченим инвалидитетом, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ЦИДД, Београд, 2014.
  7. Kiš-Galavaš, Lelia, „Spremnost osoba sa intelektualnim teškoćama za zapošlja­vanje“, Revija za socijalnu politiku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Za­greb, br. 16/2009, 299-309.
периодика Социјална политика 3/2016 УДК 364-3:334.7(497.11) 41-54
ç