Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СЛОЖЕНОСТ КОРПОРАТИВИЗМА И ТЕШКОЋЕ ЊЕГОВОГ РАЗУМЕВАЊА И ОДРЕЂЕЊА

Сажетак

Корпоративизам је сложен политички феномен дугог трајања, велике сложености и разнородности, многоструких облика и лица. Та сложеност је условила различите тешкоће његовог разумевања и одређивања, као и различите приступе томе. У овоме чланку упоредно је приказано шест познатијих дефиниција корпоративизма, карактеристичних по различитим гледиштима на њега: друштвено-организационом, институционалном, процесном, институционално-процесном, економском и доктринарном. Потом је указано на четири тешкоће за разумевање и одређење корпоративизма: различита значења овог појма, широк спектар онога што се под њиме подразумева, стигматизација самог израза корпоративизам и напослетку његова погрешна употреба. На крају је изнет предлог минималне дефиниције корпоративизма, којом се могу обухватити анализиране разлике и превазићи анализиране тешкоће, која би га довољно разликовала од других политичких феномена.

кључне речи:

Референце

  • Carpenter, L.P. 1976. “Corporatism in Britain, 1930–45.” Journal of Contemporary History 11(1): 3–25.
  • Chalmers, Douglas A. (1991) “Corporatism and Comparative Politics.” In New Directions in Comparative Politics ed. Howard J. Wiarda, 59–81. Boulder, CO: Westview Press.
  • Cox, Andrew. 1988. “The Old and New Testaments of Corporatism: Is it a Political Form or a Method of Policy-making?” Political Studies, XXXVI: 294–308.
  • Dirkem, Emil. 1972. O podeli društvenog rada. Beograd: Prosveta.
  • Gierke, Otto von. 1900 [1881]. Political Theories of the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Halevi, Joseph. 1990. “Corporatism.” In Problems of the Planned Economy eds. John Eatwell, Murray Milgate & Peter Newman, 77–79. London & Basingstoke: The Macmillan Press Limited.
  • Huo, Jingjing and John D. Stephens. 2015. “From Industrial Corporatism to the Social Investment State.” In The Oxford Handbook of Transformations of the State, eds. Stephan Leibfried et al., 410–425. Oxford: Oxford Univerity Press.
  • Lehmbruch, Gerhard. 1977. “Liberal Corporatism and Party Government.” Comparative Political Studies 10: 91–126.
  • Lehmbruch, Gerhard. 1984. “Concertation and the Structure of Corporatist Networks.” In Order and Conflict in Contemporary Capitalism, ed. John Goldthorpe, 60–80. Oxford: Clarenon Press.
  • Leo XIII, Pope. 1891. Rerum Novarum http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_en.html.
  • Manoïlesco, Mihail. 1934. Le siècle du corporatisme : Doctrine du corporatisme integral et pur. Paris : Librairie Félix Alcan.
  • Miller Lane, Barbara and Leila J. Rupp. 1978. Nazi Ideology Before 1933: A Documentation. Austin: University of Texas Press.
  • Pahl, Raymond Edward & Jack T. Winkler. 1975. “The Coming Corporatism.” Challenge Vol. 18(1): 28–35.
  • Panitch, Leo. 1980. “Recent Theorizations of Corporatism: Reflections on a Growth Industry.” The British Journal of Sociology 31(2): 159–187.
  • Schmitter, Phillipe C. 1974. “Still the Century of Corporatism?” The Review of Politics 36(1): 85–131.
  • Therborn, Göran. 1992. “Lessons from ‘Corporatist’ Theorizations.” In Social Corporatism: A Superior Economic System?, eds. Pekkarinen, Jukka, Matti Pohjola & Bob Rowthorn, 24–43. Oxford: Oxford University Press.
  • Wiarda, Howard J. 1990. “Rethinking Political Development: A Look Backward over Thirty Years, And a Look Forward.” Studies in Comparative International Development 24(4): 65–82.
  • Wiarda, Howard J. 1997. Corporatism and Comparative Politics: the other great “ism”. London: M.E. Sharpe.
  • Wiarda, Howard J. 1998. “Is comparative politics dead? Rethinking the field in the post-Cold War era.” Third World Quarterly 19(5): 935–949.
периодика Српска политичка мисао 3/2020 3/2020 УДК 321.01:342.393 243-267
ç