Изабери језик:
Тема броја

КРИТИКА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ТЕОРИЈЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

СЛОБОДА У УСЛОВИМА РОВИТЕ МОЋИ – Памћење, ослобађање, слобода и заборав

Сажетак

Слобода je непорецива људска и општечовечанска по­треба. Никада, наиме, нема толико довољно слободе да још увек не би могло бити бар мало слободније! Слобода народа претпостављала je слободу у народу, у модерном добу слобо­ду међу грађанима у друштву друштвене слободе и грађанске слободе. Либерализам je, заправо, стална интелектуална и морална упућеност на политично досезање и остваривање личне и опште слободе у заједници. Слобода je безобални појам, a демократија вишесмислена тежња. Садашња и некадашња источноевропска друштва у транзицији увелико су политизована. Постављене су границе између пристојног и увредљивог, онога што се утискује у појам подобности или „коректности“. До недавно су владале идеолошке догме, са­да превладава догма да више нема никакве идеологије. Земље Старог континента нашле су се, заправо, у двострукој и преплетеној транзицији: комунистички део на Истоку обрео се у ретроакцији, преласку из комунизма ка капитализму, док су „старе“ капиталистичке земље западног дела континен­та интензивирале формирање асоцијације држава под на­зивом Европска унија. Криза европске економије изазвала je кризу европске политике и довела у питање наизглед јасне и трајне постулате европске идеологије. И баш зато што је Европа Уније на тесту кризе, међу приврженицима се интензивирају очекивања од њеног институционалног средишта. Док једни у савременој глобалној и европској кризи уочавају почетак катастрофалног краја ЕУ, други у истим околностима проналазе антикризну шансу преживљавања и просперитета. Поремећаји су указали колико je економско тело ЕУ само апстрактно гледано хомогено и компактно, док му у економској стварности оптерећеној супротностима недостају кооперација, синхронизација и функционалност, а можда и солидарност, неопходна за стварну међудржавну у међународну заједницу.

кључне речи:

Референце

  1. Брдар Милан, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског преображаја Србије у геополитичком контексту, Стилос, Нови Сад, 2007.
  2. Бурдије Пјер, Сигнална светла. Прилози за отпор неолибералној инвазији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  3. Валерштајн Емануел, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  4. Видојевић Зоран, Сумрак демократије, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Влајки Емил, Увод у политику постмодернизма, Факултет за политичке и друштвене науке, Бања Лука, 2006.
  6. Време глобализације, зборник, уредник Милош Кнежевић, ДКСГ, Београд, 2001.
  7. Дракер Петер, Посткапиталистичко друштво, Грмеч, Београд, 1995.
  8. Клајн Наоми, Доктрина шока. Процват капитализма катастрофе, Самиздат Б 92, Београд, 2009.
  9. Кнежевић Милош, Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008.
  10. Кнежевић Милош, Мозаик геополитике. Идентитеттранзицијасрпско питање, Институт за политич­ке студије, Београд, 2008.
  11. Кнежевић Милош, Парадигма распада. Разлагање државе у огледалу узрчоности, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  12. Комазец Слободан, Глобална финансијска криза и економска криза у Србији. Узроци, дубина и могућности превазилажења, Астерикс и Обелиск, Београд, мај 2010.
  13. Кругман Пол, Повратак економије депресије и светска криза 2008. Хеликс, Смедерево, 2010.
  14. Купер Роберт, Распад нација, Поредак и хаос у 21. веку, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  15. Kymlicka Will, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rightst, Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1995.
  16. Лајпхарт Аренд, Модели демократије, Службени лист СЦГ – ЦИД, Подгорица, 2003.
  17. Ломпар Мило, Моралистички фрагменти, Нолит, Београд, 2009.
  18. Марковић Михаило, Друштвена мисао на граници миленијума, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 1999.
  19. Митровић Љубиша, Транзиција у периферии капитализам. Огледи из социолоије глобалних u регионалних промена, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  20. Оте Макс, Слом долази. Нова светска економска криза и шта ви сада можете да учините, Романов, Бања Лука Бард-фин, Београд, 2009.
  21. Офе Клаус, Модерност и држава. Исток, Запад, „Фи­лип Вишњић“, Београд, 1999.
  22. Самарџић Слободан, Градња и разградња државе. Србија у суочењу са Европом од октобра 2000, „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  23. Светска власт, зборник, приредили Петар Бојанић и Јован Бабић, Службени гласник, Београд, 2008.
  24. Сол Ралстон Џон, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
  25. Стиглиц Џозеф, Успјех глобализације. Нови кораци до праведнога свијета, Алгоритам, Загреб, 2009.
  26. Фукујама Френсис, Грађење државе. Управљање и светски поредак у 21. веку, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  27. Хабермас Јирген, Постнационална констелација, От­кровение, Београд, 2002.
  28. Хинсли Френсис Хери, Сувереност, „Филип Вишњић“, Београд, 2001.
  29. Цирн Михаел, Управљање са оне стране националне државе, „Филип Вишњић“, Београд, 2003.
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 321.01 129-164
ç