Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ У СРБИЈИ

СИНДИКАТИ И ЗАПОСЛЕНИ У ЛАВИРИНТИМА ПОЛИТИКЕ

Сажетак

У овом раду се проблематизује и анализира стање у коме су фрагментирани и ослабљени синдикати, суочени и са ерозијом радних права и даљим декомпоновањем запослених, остали и без јединствене платформе и без поверења и без поузданих политичких партнера. У фокусу анализе су различити механизми и алатке остваривања утицаја на процес политичког одлучивања. Основна идеја која се заговара је да синдикати треба првенствено да увећају своју интегративну моћ, повежу се/умреже са пријатељским организацијама цивилног друштва, формулишу своју политичку понуду и тако ојачају своју преговарачку моћ у односу на политичке актере и институције.

кључне речи:

Референце

  1. Крастев Иван, Замка нефлексибилности, БФПИ, Београд, 2004.
  2. Лађевац Бојан, Индустријски односи и друштвена (не)моћ синдиката, мастер рад одбрањен на Факултету политичких наука у Београду, 2004.
  3. Милер Јан-Вернер, Шта је популизам, Фабрика књига и Пешчаник, Београд, 2017.
  4. Стојиљковић Зоран, Спасојевић Душан, „Програмске позиције и унутарстраначки односи странака у Србији након избора 2012.“, у зборнику: (Не)демократско редизајнирање политичких партија у Србији (приредили Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић, Душан Спасојевић), Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2013, стр. 441-463.
  5. Стојиљковић Зоран, Србија у лавиринтима транзиције, Службени гласник, Београд, 2011.
  6. Хауард Марк, Цивилно друштво у посткомунистичким друштвима, Грађанске иницијативе, Београд, 2008.
  7. Хејвуд Ендру, Политика, Клио, Београд, 2004.
  8. Шредер Волфганг, Калас Викторија, Социјалдемократија и синдикати у Средњој и Источној Европи, (Форум социјалне демократије – Визије и опције за ЈИЕ), Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2009.
  9. Hamann Kerstin, Kelly John, “The Domestic Sources of Differences in Labour Market Policies”, British Journal of Industrial Relations, No. 41(4)/2009, стр. 639-663.
  10. Jarren Otfried, Donges Patrick, Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft: Eine Einführung, Springer-Verlag,Wiesbaden, 2011, стр. 212.
  11. Kitschelt Herbert, “Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies: Theoretical Propositions”, Party Politics, 1(4)/1995.
  12. Traynor Ian, Јесен у Будимпешти, Пешчаник.нет, Internet, https://pescanik.net/jesen-u-budimpesti/, 06/11/2014, превела Милица Јовановић.
  13. Wiatr Jerzy, “The Organisational Structure of Social Democratic Parties in Eastern and Central Europe”, in: Social Democracy in Europe (ed. Pascal Delwit), Editions de l’ Université de Bruxelles, Brussels, 2005, стр. 237-247.
  14. Zerfaß Ansgar, Радојковић Мирољуб (прир.), Менаџмент политичке комуникације. Основе и концепт, Фондација Конрад Аденауер – Медијски програм Југоисточна Европа, Београд, 2011.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 331.105.44:321.02 101-122
ç