Изабери језик:
Тема броја

ИЗБОРИ У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

СПОЉНА ПОЛИТИКА У КАМПАЊИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИЗБОРЕ У СРБИЈИ 16. МАРТА 2014. ГОДИНЕ

Сажетак

У чланку се истражује положај спољнополитичких тема у предизборној кампањи за ванредне парламентарне изборе у Србији, одржане 16. марта 2014. го­дине. Применом компаративне методе и анализе садржаја, аутор класификује политичке партије према њиховом спољнополитичком опредељењу и утврђује место спољнополитичких тема у предизборном али и општем дискурсу српске политичке сцене. Околности расписивања парламентарних избора, углавном везане за борбу за превласт унутар претходне владајуће коалиције, наметнуле су (скромну) позицију спољне политике у изборној кампањи. Овакав ис­ход може се сматрати делимичним узроком изборних резултата и потоњег распореда политичких снага у Србији. Главни налази аутора јесу: 1) померање приступа најважнијих политичких партија у правцу спољнополи тичког консензуса (пре свега у погледу питања приступања Европској унији и косовског питања); 2) наставак тренда умањења присуства и значаја спољнополитичких тема у односу на раније изборне циклусе.

кључне речи:

Референце

  1. Вукомановић, Дијана: Идеологија политичких партија у Србији и Црној Гори крајем XX века, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  2. Гавранов, Велибор и Стојковић, Момир: Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  3. Јовановић, Милан Н.: Политичке институције у политичком систе­му Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  4. Јовановић, Милан: „Парламентарни избори у Србији године резултати и политичке последице“, Српска политичка мисао, vol. 38, 4/2012, Институт за политичке студије, Београд, стр. 11-32.
  5. Kegley, Charles W. and Blanton, Shannon L.: World Politics: Trend and Transformation, 13th Edition, Wadsworth, Boston, MA, 2011.
  6. Kraft, Michael E. and Furlong, Scott R: Public Policy: Politics, Analysis and Alternatives, 3rd Edition, CQ Press, Washington, D. C., 2009.
  7. Lamy, Steven L.; Baylis, John; Smith, Steve and Owens, Patricia: Intro­duction to Global Politics, Oxford University Press, New York, NY, 2011.
  8. Лишанин, Младен: „Нормативни Стварни модел креирања и реализације спољне политике у политичком систему Србије [1]“, Срп­ска политичка мисао 30(4), 2010, стр. 127-152.
  9. Лишанин, Младен: „Нормативни Стварни модел креирања и реализације спољне политике у политичком систему Србије [2]“, Српска политичка мисао 31(1), 2011, стр. 187-208.
  10. Лишанин, Младен: „Спољнополитички приоритета Србије“, Поли­тичка ревија 31(1), 2012, стр. 201-212.
  11. Mintz, Alex and DeRouen Jr., Karl: Understanding Foreign Policy Deci­sion Making, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
  12. Пејковић, Марко: „Председнички избори у Србији године“, Српска политичка мисао, vol. 38, 4/2012, Институт за политичке студије, Београд, стр. 49-65.
  13. Републички завод за статистику: Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије; за председника Републике Србије, Београд, мај 2012.
  14. Републички завод за статистику [online]: Избори за народне послани­ке Народне скупштине Републике Србије одржани 16. марта 2014. године, доступно на: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Izbori/izbori2014/Tabelapdf.
  15. Smith, Steve; Hadfield, Amelia and Dunne, Tim (eds.): Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford University Press, Oxford, 2008.
  16. Стојиљковић, Зоран; Спасојевић, Душан; Лончар, Јелена и Стојиљковић, Ана: Јавне политике у изборној понуди: избори и формирање власти у Србији 2012. године, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2012.
  17. Центар за слободне изборе и демократију Програм Уједињених нација за развој: Став грађана Србије према корупцији истраживање јавног мњења, Београд, децембар 2013.
периодика Политичка ревија 2/2014 УДК: 324:342.53(497.11)“2014“]:327 23-33
ç