Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ИЗБОРНА ПРАВА, РУСИЈА У ШТАМПИ СРБИЈЕ

РУСИЈА У ОГЛЕДАЛУ ШТАМПЕ У СРБИЈИ

Сажетак

У раду, заснованом на резултатима квантитативне анализе садржаја, аутори настоје да покажу како је на општем плану Русија представљена посредством дневне штампе у Србији у периоду 2010-2012. указујући и на улогу овог значајног средства политичког комуницирања у формирању и(ли) променама имиџа Русије у српској јавности.

 

кључне речи:

Референце

  1. Berelson, B., Content Analisys in Communication Research, Free Press, Glancoe, Illinois, 1952.
  2. Campbell, A., Converse, Ph. E., Miller, W. E. and Stokes, D. E., The Ame­rican Voter, The University of Chicago Press, Chicago, 1976.
  3. Hallin, D.C. and Mancini, P., Comparing Media Systems: Three Model of Media and Politics, Cambrige University Press, Cambrige, 2004.
  4. Leonard, M., Public diplomacy, The Foreign Policy Centre, London, 2002.
  5. Кнежевић. М., Србија и Русија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Milivojević, S., Media Monitoring Manual, Media Diversity Institute, London Samizdat B92, Belgrade, 2003.
  7. http://www.irex.org/system/files/u105/EE_MSI_2012_Serbia.pdf
  8. http://www.anem.rs/sr/aktivnostiAnema/AktivnostiAnema/story/13441/ Publikacrja+%22Medrjske+slobode+Srbije+u+evropskom+ogledalu%22+.html
  9. http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/srbija-jesen-2011.html
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 308(470+571):070(497.11)”2010/2012” 297-323
ç