Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРЕТЊЕ И БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ

Сажетак

У раду ће бити назначена геополитичка позиција Републике Српске у контексту ширег положаја целе БиХ али и региона Балкана, као важног мостовског дела Римланда. Посебно ћемо анализирати потенцијална геополитичка жаришта као константне претње фрагментацији и нестанку овог српског државног ентитета, а које долазе како од регионалних тако и од глобалних ванбалканских геополитичких сила. Посебан део рада биће посвећен анализи безбедносних ризика, како оних којих се тичу правно-институционалног уређења БиХ и Републике Српске, тако и оне која долази из аспекта деловања ЕУ и тзв. Високог представника, па до класичних претњи тероризмом који је инспирисан исламским верским радикализмом и организован од милитантних исламских покрета попут Исила и Ал Каиде.

кључне речи:

Референце

  1. Антић, Ч., Кецмановић, Н. Историја Републике Српске, СГРС, Бања Лука, 2016.
  2. Гајић, А. У вртлогу транзиције, ИЕС, Београд, 2016.
  3. Gajić, А., Despotovic Lj. „Bosnia’s Security Sector – 20 Years After Dayton Accord“, Studia Securitatis, 1/2016, Lucian Blaga University, Sibiu, 2016.
  4. Деспотовић, Љ. Геополитика деструкције, Каирос, Сремски Карловци, 2015.
  5. Деспотовић, Љ. Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карловци, 2012.
  6. Давутоглу, А. Стратегијска дубина, Службени gласник, Београд, 2014.
  7. Додик, М. „Изворни принципи Дејтонског споразума и њихова ревизија“, Нова српска политичка мисао, посебно издање, Београд, 2011.
  8. Ђукановић, Д. Балкан на постхладноратовском раскршћу (1989-2016), Службени гласник, Београд, 2016.
  9. Ејдус, Ф. „Контрола конвенционалног наоружања на западном Балкану“, у зборнику Србија у европском и глобалном контексту, ФПН, Београд, 2012.
  10. Кецмановић, Н. „Дејтонска будућност и социјалистичка прошлост“, Нова српска политичка мисао, посебно издање, Београд, 2011.
  11. Никифоров К. Између Кремља и Републике Српске, ИГАМ, Београд,2000.
  12. Петровић Пироћанац, З. Ал Каида, Евро, Београд, 2002.
  13. Пророковић, Д. Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, 2012.
  14. Сакан, М. Геополитика у савременом свету, НУБЛ, Бања Лука, 2012.
  15. Степић, М. Геополитика, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  16. Степић, М. Српско питање геополитичко питање, Јантар-група, Београд, 2004.
  17. Суботић, М. Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  18. Tруд, А. Ж. Разарање Балкана, Метела, Београд, 2012.
  19. Ћурак, Н. Геополитика као судбина, случај Босне, ФПН, Сарајево, 2002.
  20. Хантингтон, С. Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998.
  21. Шиндлер, Џ. Несвети терор, Босна, Ал Каида, и успон глобалног џихада, Службени гласник, Београд, 2009.
  22. Шушић С. Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004.

   

периодика Политика националне безбедности 1/2017 УДК: 327::911.3]:355.02 (497.5 Republika Srpska) 59-74
ç