Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ СИЛЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА: СЛУЧАЈ РЕЗОЛУЦИЈЕ 2249 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН

Сажетак

Колективна контрола употребе силе у међународним односима је темељна претпоставка савременог међународног поретка. Претпоставка која подразумева да је монопол силе из домена слободног одлучивања појединачних држава измештен у оквире УН. Но, државе су показале да нису спремне да се у потпуности одрекну силе као средства остварења циљева у међународним односима, исто као што су показале да употребу силе настоје оправдати посредством међународног права. У таквим околностима државе правну аргументацију налазе у оквирима ширег (експанзивног) или ужег (рестриктивног) тумачења правила међународног права и одлука Савета безбедности УН. Стога је циљ овог рада да утврди да ли је један од ова два приступа тумачењу превладао као образац промишљања и обликовања међународних акција држава. У том контексту за предмет анализе аутор бира резолуцију 2249 Савета безбедности УН и њен третман у правним аргументима држава које су употребиле силу у Ираку и Сирији, као и реакције осталих држава и доктрине на таква тумачења ове одлуке Савета. Анализа текста и контекста резолуције је показала да у условима борбе против међународног тероризма јача притисак одређених држава да експанзивни приступ представе као владајући образац тумачења правила која регулишу употребу силе у међународним односима.

кључне речи:

Референце

  1. Изјава председника САД од 7. августа 2014. године, Internet, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/07/statement-president, 20/11/2016.
  2. Изјава председника САД поводом ваздушних напада у Сирији дата 23. септембра 2014, Internet, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/23/statement-president-airstrikes-syria, 20/11/2016.
  3. Милановић Марко, Хаџи-Видановић Видан, Међународно јавно право збирка докумената, Београдски центар за људска права, Београд, 2005.
  4. Министарство одбране САД, Special Report: Inherent Resolve, Internet, https://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814_Inherent-Resolve, 18/11/2016.
  5. Писма сталног представника Сиријске Арапске Републике у УН упућена Генералном секретару УН и председнику Савета безбедности, 4. јануар 2016, A/70/673-S/2015/1048.
  6. Писмо отправника послова i. при сталној мисији Немачке у УН упућено председнику Савета безбедности, 10. децембар 2015, S/2015/946.
  7. Писмо сталног представника Белгије упућено председнику Савета безбедности, 7. јун 2016, S/2016/523.
  8. Писмо сталног представника Данске упућено председнику Савета безбедности, 11. јануар 2016, S/2016/34.
  9. Писмо сталног представника Ирака у УН упућено Генералном секретару УН, 25. јун 2014, S/2014/440.
  10. Писмо сталног представника Ирака у УН упућено Генералном секретару УН, 25. јун 2014, S/2014/440.
  11. Писмо сталног представника Ирака у УН упућено председнику Савета безбедности, 22. септембар 2014, S/2014/691.
  12. Писмо сталног представника Ирака у УН упућено председнику Савета безбедности УН, 14. децембар 2015, S/2015/963.
  13. Писмо сталног представника Норвешке у УН упућено председнику Савета безбедности, јун 2016, S/2016/513.
  14. Писмо сталног представника САД у УН упућено Генералном секретару УН, децембар 2014, S/2014/695.
  15. Писмо сталног представника Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске у УН упућено председнику Савета безбедности, децембар 2015, S/2015/928.
  16. Писмо сталног представника Холандије у УН упућено председнику Савета безбедности, фебруар 2016, S/2016/132.
  17. Савет безбедности УН, Записник са седнице бр. 7565, Њујорк, 20. новембар 2015, S/PV. 7565.
  18. Савет безбедности УН, Записник са седнице бр. 7621, Њујорк, 15. фебруар 2016, S/PV. 7621.
  19. Савет безбедности УН, Резолуција бр. 2249, Њујорк, 20. новембар 2015, S/RES/2249(2015).
  20. Савет безбедности УН, Резолуција бр. 770, Њујорк, 13. август 1992, S /RES/770(1992).
  21. Савет безбедности УН, Резолуција бр. 875, Њујорк, 16. октобар 1993, S/RES/875(1993).
  22. A Plea Against the Abusive Invocation of Self-Defence as a Response to Terrorism, Internet, http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2016/06/A-plea-against-the-abusive-invocation-of-self-defence.pdf, 07/03/2017.
  23. A Plea Against the Abusive Invocation of Self-Defence as a Response to Terrorism, Listе, Internet, http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2016/06/Liste-prof-et-assistants-oct.pdf, 07/03/2017.
  24. Bannelier-Christakis Karine, „Military Interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and the Legal Basis of Consent“, Leiden Journal of International Law, Foundation of the Leiden Journal of International Law, Vol. 29 Issue 3, 2016, стр. 743-775.
  25. Corten Olivier, „The ‘Unwilling’ or ‘Unable’ Test: Has it Been, and Could it be Accepted?“, Leiden Journal of International Law, Foundation of the Leiden Journal of International Law, Vol. 29, 2016, стр. 777-799.
  26. Deeks Ashley, Threading the Needle in Security Council Resolution 2249, Internet, https://www.lawfareblog.com/threading-needle-security-council-resolution-2249#, 12/12/2016.
  27. Glenn Cameron, Timeline: Rise and Spread of the Islamic State, Internet, https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-rise-and-spread-the-islamic-state, 18/11/2016.
  28. Hakimi Monica, Katz Cogan Jacob, A role for the Security Council on Defensive Force, Internet, http://www.ejiltalk.org/a-role-for-the-security-council-on-defensive-force/#more-14656, 05/02/2017.
  29. Hilpold Peter, „The evolving right of counter-terrorism: An analysis of SC resolution 2249(2015) in view of some basic contributions in International Law literature“, Questions of International Law Zoom out, Vol. 24, 2016, стр. 15-34.
  30. Milanović Marko, Akande Dapo, The Constructive Ambiguity of the Security Council’s ISIS Resolution, Internet, http://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isis-resolution/, 15/11/2016.
  31. Report on the Legal and Policy Frameworks guiding the United States’ Use of Military Force and Related National Security Operations, Бела кућа, Вашингтон, децембар 2016.
  32. Scharf Michael, „How the war against ISIS changed international law“, Case Western Reserve Journal of International Law, Case Western Reserve University, Vol. 48, 2016, стр. 2-54.
  33. Weller Marc, Permanent Imminence of Armed Attacks: Resolution 2249(2015) and the Right to Self Defence Against Designated Terrorist Groups, Internet, https://www.ejiltalk.org/permanent-imminence-of-armed-attacks-resolution-2249-2015-and-the-right-to-self-defence-against-designated-terrorist-groups/, 11/12/2016.
  34. Wood Michael, „The Use of Force in 2015 with Particular Reference to Syria“, Legal Studies Research Paper Series, Hebrew University of Jerusalem, No. 16-05, 2016, стр. 1-16.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 341.231.1 165-183
ç