Изабери језик:
Тема броја

НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА

РАЗУМЕВАЊЕ НАСИЉА ПРЕМА ЖЕНАМА ЗЛОУПОТРЕБОМ ДЕЦЕ

Сажетак

Текст фокусира пажњу на сложени феномен насиља према женама злоупотребом или злостављањем деце, чији ризик од појаве расте у периоду раздвајања и развода партнера, укључујући и период постразводног родитељства. Приказани су кључни налази истраживања о повезаности насиља према женама и злостављања деце, укључујући и истраживања у нашем контексту. Наведене су кључне последице насиља у партнерском односу за децу и за родитељство, с посебним нагласком на период раздвајања и развода, као и на поверавање деце и одржавање личних односа са родитељем којем деца нису поверена. Ове ситуације увећавају безбедносне ризике за жене и за децу, али нису праћене одговарајућим институционалним реакцијама – стручним проценама, судским одлукама, мерама и услугама центра за социјални рад.  Сложеност проблема, фрагментарни приступ у концептуализацији кључних фемомена, њихова међусобна противречност, али и системске родне пристрасности, уз недостатак знања и ресурса, наводе се као узрок проблема које имају стручњаци. То захтева нове концептуализације родитељства у контексту насиља у партнерском односу, повезивање проблема са родним улогама, јасно именовање мушког насиља према женама и примарно усмерење интервенција на безбедност и подршку женама, као услов за заштиту деце, што је у складу и са циљевима који су прокламовани у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Жегарац, Невенка и Мирослав Бркић, „Насиље у породици – могућности заштите и превенције“, у зборнику: Насиље над децом (приредио: Милисав Милисављевић), Факултет политичких наука, Београд, 1998.
  2. Игњатовић, Тања, „Из евиденције о насиљу у породици“, у зборнику: Од добрих намера до добре праксе, (приредиле: Тања Игњатовић и Бобана Мацановић), Аутономни женски центар, Београд, 2004.
  3. Игњатовић, Тања, „О насиљу у породици из евиденције центра за социјални рад у 2005“, у зборнику: За живот без страха, (приредила: Тања Игњатовић), Аутономни женски центар, Београд, 2006.
  4. Игњатовић, Тања, Последице које има насиље према женама у партнерском односу на децу и одговор јавних служби на овај проблем, Аутономни женски центар и УНИЦЕФ, Београд, 2013.
  5. Игњатовић, Тања, “Родитељ није у могућности да заштити дете од злостављања другог родитеља – о чему се ради и шта је рађено“, Годишњи извештај Опсерваторије за праћење насиља према женама 2013, Мрежа Жене против насиља и Мрежа за европски женски лоби, Београд, 2014.
  6. Игњатовић, Taња, Драгица Павловић-Бабић, Марија Лукић, Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици, Аутономни женски центар и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2015.
  7. Извештај о раду центара за социјални рад за 2011. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2012.
  8. Михић, Биљана, „Породично насиље над децом“, Темида – Часопис о виктимизацији, људским правима и роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 2/2002.
  9. Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, Влада Републике Србије, Београд, 2011.
  10. Петровић, Марија, Ивана Стевановић, Снежана Јовић, Лела Вељковић, Слађана Радуловић, Како до правосуђа по мери детета, Положај детета у грађанским судским поступцима у Републици Србији – поштовање и остваривање права на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима, Центар за права детета, Београд, 2015
  11. Петровић, Никола М., „Распрострањеност насиља у породици у Војводини“, у зборнику: Насиље у породици у Војводини, (приредила: Весна Николић-Ристановић), Покрајински секретраијат за рад, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 2010.
  12. Препоруке Заштитника грађана: 17120 (31. 8. 2011); 1289 (21. 1. 2013); 6520 (7. 3. 2013); 7751 (19. 3. 2013); 9237 (1. 4. 2013); 11284 (16. 4. 2013); 29383 (10. 10. 2013); 30805 (24. 10. 2013), доступно: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/2012-02-07-14-03-33
  13. Посебни протокол о поступању центара за социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2013.
  14. Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад за 2012. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013.
  15. Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад за 2014. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2015.
  16. Стевковић, Љиљана, „Карактеристике насиља над децом у породици и његове последице на здравље“, Темида – Часопис о виктимизацији, људским правима и роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 3/2006.
  17. Ajduković, Marina, Pečnik, Nina „Međugeneracijski prenos nasilja u obitelji“, у зборнику: Nasilje nad ženama u obitelji, (priredile: Marina Ajduković i Gordana Pavleković), Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 2000.
  18. Appel, Anne E. and George W. Holden, “The co-occurrence of spouse and physical child abuse: A review and appraisal”, Journal of Family Psychology, American Psychological Association, 12/1998
  19. Bala, Nicholas & John Schuman, “Allegations of Sexual Abuse when Parents have Separated”, Canadian Family Law Quarterly, Carswll, Toronto, 1999
  20. Bancroft, Lundy, “The batterer as a parent”, Synergy, Newsletter of the National Council of Juvenile and Family Court Judges, 1/2002
  21. Bancroft, R. Lundy, and Jay G. Silverman, „Assessing Risk to Children from Batterers“, Quarterly E-Newsletter, ABA Commission on Domestic Violence – Justice and Safety for Victim of Domestic Violence, 2006
  22. Bancroft, R. Lundy, Understanding the Batterer in Custody and Visitations Disputes, 1998, http://www.thelizlibrary.org/liz/understanding-the-batterer-in-visitation-and-custody-disputes.pdf
  23. Connell, Mary, “Parenting Plan Evaluation Standards and Guidelines for Psychologists: Setting the Frame”, Behavioral Sciences and the Law, John Wiley & Sons Ltd., 4/2010
  24. Conroy, Kathryn, „Child Witness to Domestic Violence“, (brief paper), 1994, http://hosting.uaa.alaska.edu/afrhm1/wacan/reports.html
  25. Dallam, Stephanie J., “The Parental Alienation Syndrome: Is It Scientific?”, in: The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes, (Eds. E. St. Charles & L. Crook), Our Children Charitable Foundation, Los Gatos, 1999
  26. Davidson, Howard A., „Child Abuse and Domestic Violence Legal Connection and Controversies“, Family Law Quarterly, American Bar Association, 2/1995
  27. Douglas, Heather and Tamara Walsh, “Mothers, Domestic Violence, and Child Protection”, Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010.
  28. Edleson, Jeffrey L., „Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence”, 1997, http://umn.academia.edu/JeffreyLEdleson/Papers/987171/Childrens_witnessing_of_adult_domestic_violence
  29. Edleson, Jeffrey L., „The Overlap Between Child Maltreatment and Woman Abuse“, VAWnet.org, National Resource Centre on Domestic Vilence, 1999, http://www.vawnet.org;
  30. Emery, Robert E., and L. Laumann-Billings, “An overview of the nature, causes, and consequences of abusive family relationships: Toward differentiating maltreatment and violence”, American Psychologist, American Psychological Association, 2/1998
  31. Emery, Robert E., Randy K. Otto, William T. O’Donohue, “A Critical Assessment of Child Custody Evaluations: Limited Science and a Flawed System”, Psychological Science in the Public Interest, SAGE Publication, 1/2005
  32. Eriksson, Maria and Hester, Marianne, „Violent Men as Good-enough Fathers?: A Look at England and Sweden“, Violence Against Women, Sage Publications, 7/2001
  33. Hester, Marianne and Lorraine Radford, Domestic violence and child contact arrangements in England and Denmark, The Policy Press & University of Bristol, Bristol, 1996
  34. Hester, Marianne, “Future Trends and Developments, Violence Against Women in Europe and East Asia”, Violence Against Women, SAGE Publications, 12/2004
  35. Hester, Marianne, „The contradictory legal worlds faced by domestic violence victims“, in: Violence against women in families and relationships: making and breaking connections (Eds. Evan Stark & E. Buzawa), Praeger Publishers, New Yokr, 2009
  36. Humphreys, Cathy, “Crossing the Great Divide: Response to Douglas and Walsh”, Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010
  37. Kaufman Kantor, Glenda, Liza Little, “Defining the Boundaries of Child Neglect – When Does Domestic Violence Equate With Parental Failure to Protect?”, Journal of Interpersonal Violence, SAGA Publication, 4/2003
  38. Kimmel, Michael S. “’Gender symmetry’ in domestic violence: A substantive and methodological research review“, Violence Against Women, SAGA Publication, 11/2002
  39. Kitzmann, Katherine M., Noni K. Gaylord, Aimee R. Holt, and Erin D. Kenny, “Child Witnesses to Domestic Violence: A Meta-Analytic Review”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, American Psychological Association, 2/2003
  40. Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, World report on violence and health, World Health Organization, Geneva, 2002
  41. Lapierre, Simon, “Mothering in the context of domestic violence: the pervasiveness of a deficit model of mothering”, Child and Family Social Work, Blackwell Publishing Ltd. 4/2008
  42. Mandel, David, “Child Welfare and Domestic Violence: Tackling the Themes and Thorny Questions That Stand in the Way of Collaboration and Improvement of Child Welfare Practice”, Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010
  43. Maxwell, Gabrielle M., Children and Family Violence: The Unnoticed Victims, Office of the Commissioner for Children, New Zealand, 1994
  44. Quadrio, Carolyn, Parental Alienation Syndrome in Family Court Disputs, paper presented at the Child Sexual Abuse: Justice Response or Alternative Resolution Conference convened by the Australian Institute of Criminology and held in Adelaide, 2003, http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/2003-abuse/quadrio.pdf
  45. Renner, Lynette M. „Intimate Partner Violence Victimization and Parenting Stress: Assessing the Mediating Role of Depressive Symptoms“, Violence Against Women, SAGE Publications, 11/2009
  46. Saenger, Sieglinde A., „Family Violence: A Review of the Dysfunctional Behavior Patterns“, presented at the 19th Annual BPD Conference, Minnesota Center Against Violence and Abuse, 2000
  47. Saunders, Daniel, “Child custody and visitation decisions in domestic violence cases: Legal trends, risk factors, and safety concerns”, VAW net.org, National Resource Center on Domestic Violence, Harrisburg, 2007, http://www.vawnet.org
  48. Stark, Evan, „The Response of Health Systems to Violence against Women: Lessons Learned and Models of Good Practice“, Conference Papers, Casualities of Violence – Violence Against Women: An Issue of Health, Women’s Aid with suport from Department of Healt and Children, 2004
  49. Stark, Evan, “Rethinking Custody Evaluation in Cases Involving Domestic Violence”, Journal of Child Custody, Routledge, 6/2009
  50. Straton, Jack C., “What is Fair for Children of Abusive Men?” Journal of the Task Group on Child Custody Issues, The National Organization for Men Against Sexism (NOMAS), Portland State University, Portland, 1/1993
  51. Summers, Alicia, Children’s Exposure to Domestic Violence, A Guide to Research and Resources, Permanency Planning for Children Department, National Council of Juvenile and Family Court Judges, 2006
  52. Sutherland, J., „High Conflict Divorce or Stalking by Way of Family Court? The Empowerment of a Wealthy Abuser in Family Court Litigation: Linda v. Lyle – A Case Study“, Massachusetts Family Law Journal, Butterworth Legal Publishers, Boston, 1&2/2004.
  53. Tolman, Richard M., Jeffrey L. Edleson, Intervention for Men Who Batter: A Review of Research, Minnesota Center Against Violence and Abuse, 1995, http://www.mincava.umn.edu/documents/toledl/toledl.html
  54. Venier, Rachel, “Parental Rights and the Best Interests of the Child: Implications of the Adoption and Safe Families Act of 1997 on Domestic Violence Victims’ Rights”, American University Journal of Gender, Social Policy & Law, American University Washington College of Law, 2/2000
периодика Социјална политика 3/2015 УДК 343.54/.55+364.63-055.2-053.2 9-32
ç