Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РАТНИ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА ИЗВРШЕНИ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА У БЕОГРАДУ 1941-1944.

Сажетак

У чланку се обрађује међународно правни аспект ратних злочина који су извршени у Београду за време немачке окупације 1941-1944. године. Немачка војска, Гестапо као и квислиншка Специјална полиција су за време наведене окупације извршили масовне ратне злочине над цивилним становништвом Београда. Ратни злочини су почели бомбардовањем Београда 6. априла 1941. године, када је погинуло око 5.000 цивила, порушено 50% целокупног стамбеног фонда и уништена највећи део инфраструктуре. Немачки окупатор одмах почиње са прогоном, хапшењем и убијањем Јевреја и Рома, и доношењем расистичких закона. Немачки окупатор формира концентрациони логор на Сајмишту и на Бањици, где су били затворени Јевреји, Роми, антифашисти, левичари, комунисти и сви који нису одобравали немачку окупацију. Сва наведена лица нису могла да буду хапшена, затварана у логор и убијана, јер за то нису постојали било какви међународно правни основи. У Јајинцима се врше масовна стрељања чији број никада неће бити утврђен, али реалне процене су преко 120.000 убијених. Немачка окупа­ ција Београда од 1941. до 1944. године је најтежи период у хиљадогодишњој историји Београда. Сви ратни злочини који су извршени од стране немачког окупатора као и од стране колабрациониста били су противни постојећем међународном праву, Хашким конвенцијама из 1907. године и Женевским конвенцијама из 1929. године које је Немачка била потписник.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов Смиља: Међународно јавно право, Критичка научна мисао о међународном јавном праву и међународним односима, Београд, 2011.
  2. Алмули Јаша: Страдање и спасавање српских Јевреја, Београд, 2010.
  3. Балкански уговорни односи 1876-1996. Двострани и вишестрани међународни уговори и други дипломатски акти о државним границама, политичкој и војној сарадњи, верским и етничким мањинама, том (1919-1945), приредио Момир Стојковић, Београд, 1998.
  4. Беговић Сима: Логор Бањица 1941-1944, Београд, 1989.
  5. Божовић Бранислав: „Специјална  полиција у окупираном Београду општи приказ“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  6. Божовић Бранислав: Специјална полиција у Београду 1941-1945, Београд, 2003.
  7. Божовић Бранислав: Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944, Београд, 2012.
  8. Brauning Kristofer (Browing Christopher): „Коначно решење у Србији – ЈУДЕНЛАГЕР – на Сајмишту Студија случаја“, Јеврејски историјски музеј, Зборник 6, Београд, 1992.
  9. Вајс Алберт: „Рад комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4, Београд, 1961.
  10. Војиновић Александар: НДХ у Београду, Загреб, 1995.
  11. Вуксановић Новка: „Логор на Бањици“, Годишњак града Београда, књ. IV, Београд, 1957.
  12. Герић Радомир: „Рад у илегалној стампарији у Београду“, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961.
  13. Глишић Венцеслав: „Злочини нациста у Београду 1941-­1944“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  14. Глишић Венцеслав: Терор u злочини нацистичке Немачке у Србији 1941-1944, Београд, 1970.
  15. Гојковић Милош: Историја југословенског правосуђа, Београд, 1999.
  16. Дедијер Владимир: Партизанске штампарије, Београд, 1945.
  17. Деспот Миливој: „Три документа из Титовог војног дјела који се тичу ратног права“, Билтен Правне службе ЈНА, бр. 3, Београд, 1977.
  18. Драгојловић Анђелија: “Обим разарања града, људске и материјалне жртве априлског бомбардовања 1941“, Бомбардовање Београда у Другом светском рату, Београд, 1975.
  19. Жугић Владимир: Ратни злочини окупатора и њихових помагача у Југославији 1941-1945. године, Пријепоље, 1988.
  20. Зоркић Сретеније: Терор у Београду за време непријатељске окупације, Годишњак града Београда, књ. VI, Београд, 1959.
  21. Ивановић Лазар: „Јеврејско питање у Београду за време окупације 1941-1944. године“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  22. Историја Београда, одговорни уредници Никола Тасић, Миодраг Драганић, главни уредник Здравко Антонић, Београд, 1995.
  23. Kalshoven Fritz: Beligerent Represals, Leyden, 1971.
  24. Ковачевић Бранислав: Савезничко бомбардовање Црне Горе 1943-1944: грађа, Подгорица, 2003.
  25. Кресо Мухарем: Њемачка окупациона управа у Београду 1941-1944. (са освртом на централне окупационе команде и установе за Србију, Југославију и Балкан), Београд, 1979.
  26. Кривокапић Борис: Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Београд, 2010.
  27. Лазаревић Драгица, Рајчевић Милица, Вујошевић Убавка, Милановић    Радунка: „Хронологија напредног радничког и народноослободилачког покрета Београда“, Годишњак града Београда, књ. VI, Београд, 1959.
  28. Лопичић Ђ Јелена: Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. КЗ СРЈ, Београд, 1999.
  29. Лопичић-Јанчић Ђ Јелена.: Ратни злочини против ратних заробљеника: судска пракса, Београд, 2005.
  30. Марјановић Јован: „Англо-америчко бомбардовање“, Бомбардовање Београда у Другом светском рату, Београд, 1975.
  31. Марјановић Јован: Београд на основу сакупљеног и обрађеног материјала, Београд, 1964.
  32. Миловановић Никола: Војни пуч и 27. март 1941, Београд, 1981.
  33. Мишљеновић М. Никола: Дефиниција агресије – магистарска теза, Београд, 1999.
  34. Мирчетић Ж. Драгољуб: Ваздушна бомбардовања Ниша у Другом светском рату 1941-1944, Ниш, 1996.
  35. Ниман Беата: Мој добри отац, Живот са његовом прошлошћу, Биографија мог оца злочинца, Београд, 2012.
  36. NATO Crimes in Yugoslavia Documentary Evidence 25. March-24. April 1999, Belgrade, May 1999.
  37. Павловић Момчило, Ракић Верољуб: Савезничко бомбардовање Лесковца 6. септембра 1944, Студија и документи, Лесковац, 1995.
  38. Перовић Брана: „У штампарији Покрајинског комитета“, Град борбе и слободе 1941-1944, Београд, 1964.
  39. Петрановић Бранко, Жутић Никола: „27. март 1941“, Тематска збирка докумената, Београд, 1990.
  40. Рајчевић Милица: „Облици акција и методе отпора против окупатора и квислинга у Београду 1941­-1944“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971.
  41. Ракић Хранислав, Стојковић Живан: Бомбардовање Лесковца, Лесковац, 1994.
  42. Раденић Андрија: ,,Методи немачке и квислиншке страховладе у Београду 1941. године“, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961.
  43. Самарџић Милосав: Крвави Васкрс 1944: Савезничка бомбардовања српских градова, Београд, 2011.
  44. Спасојевић Милан: „Кућа смрти на Сајмишту“, Град борбе и слободе Београд 1941-1944, Београд, 1964.
  45. Станковић Ђорђе: „«Ревизионисти» и савезничко бомбардовање Београда 1944. године“, Војноисторијски гласник, бр. 1-2, Београд,
  46. Сукијасовић Миодраг: Појам агресије у међународном праву, Београд, 1967.
  47. Хамовић Милош: Избјеглиштво у Босни и Херцеговини 1941-1945, Београд, 1999.

   

периодика Национални интерес 3/2015 УДК 341.322.5(497.11 Beograd)“1941/1944“ 209-233
ç