Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РАДОМИР ЛУКИЋ: ПОЛИТИКОЛОШКА И ФИЛОСОФСКА МИСАО

Сажетак

Радомир Лукић је у многим својим радовима дао велики допринос политиколошкој науци и филозофији права. Готово да нема друштвене појаве коју он није сагледао не само са правне позиције, већ и са позиције политикологије и филозофије права. Сматрајући да између тих структура често и нема границе.

кључне речи:

Референце

  • Енциклопедија српског народа, 2008. Београд: Завод за уџбенике.
  • Лукић, Радомир. 1986. ,,Однос морала према политици и држави”. Политиколошке студије, год. I, бр. 1-4, Београд: Факултет политичких наука
  • Лукић, Радомир. 1966а. ,,Хуманизам и начела новог устава”. Симпозијум о социјалистичком хуманизму, Београд: САНУ.
  • Лукић, Радомир. 1966б. Политичке странке. Београд: Научна књига.
  • Лукић, Радомир. 1962. Политичка теорија државе. Београд: Савез удружења правника Југославије
  • Станимировић, Драган. 2003. ,,Лукићев систем филозофије права”. Зборник радова Правног факултета у Нишу, XLIII, Ниш
периодика Политичка ревија 3/2022 3/2022 УДК 32.01 Lukić R. 61-71
ç