Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И АНАЛИЗЕ

РАДИОГРАФИЈА НОВЕ НЕМАЧКЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ДОКТРИНЕ

Сажетак

Овај рад настоји да радиографски анализује међународно изузетно значајно и индикативно сложено виђење немачке будућности, обухваћено у пет целина немачке нове геополитике: јачању трансатлантске сарадње, односима Немачке и међународног поретка, односима Немачка и Евро­пе, немачким стратегијским односима и улози Немачке у међународној безбедности. Немачка држава окупила је 2013. године 52 угледна стручњака у мултидисциплинарни тим који je, у вишемесечном интензивном раду, сачинио „елементе немачке спољне и безбедносне политике за свет који се мења“. Резултат je педесетак страница виђења Немачке и света у Двадесетим и Тридесетим годинама ХХI столећа. Прецизније, мислимо на дајџестирану верзију доступну међународној стручној јавности, док детаљну верзију могу, наравно, да читају само припадници немачке руководеће номенклатуре. Сам почетак колективног промишљања немачке бу­дућности неодољиво подсећа на пословичну u „булдожерску“ вековну самувереност немачких стратега, управљача и геополитолога: “Немачка никада није била толико просперитетна, безбедна и слободна као данас. Но, моћ и утицај повлаче за собом одговорност. То такође значи да она мора да преузме и нове одговорности.” Очито je офанзивно стратегијско расположење и атмосфера у редовима немачке политичке класе, што провејава у „Новој мoћи, новој одговорности“. Немачка држава за себе једино чврсто место у клубу најзначајнијих и економско и војно најјачих држава света у ХХI и сви њихови макро политичко економско војни планови стреме том циљу. Они овим документом дефинитивно показују да су деценије њиховог суспрезања на светској сцени, прошле. И заиста све више наликују новој варијанти старог сна о Neuеs Deutschland.

кључне речи:

Референце

  1. Yossef Bodansky, Offensive in the Balkans, The Internatio­nal Strategic Studies Association, Alexandria, Virginia, 1995.
  2. Јосеф Бодански, Неки то зову мир. У ишчекивању рота на Балкану, З. Петровић: Југоисток, Београд, 1998.
  3. „New Po­wer. New Responsibility. Elements of a German fo­reign and security policy for a changing world,” SWP Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, The German Mar­shall Fund of the United States G | M | F., 2013.
  4. Pierre Hillard, Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions, soustitre: Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l’Europe, préface de Paul-­Marie Coûteaux et postface d’Édouard Husson, Éditions François-Xavier de Guibert, 2001;
  5. Pierre Hillard, Les Ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne, thèse de doctorat de sciences politiques sous la direction d’Edmond Jouve, université Paris-V, 2005;
  6. Pierre Hillard, La Décomposition des nations européennes, sous-titre: De l’union euro-Atlantique à l’État mondial. Géopolitique cachée de la constitution européenne, préface d’Edouard Husson, Editions François-Xavier de Guibert, 2004;
  7. Pierre Hillard, La Marche irrésistible du nouvel ordre mondial, sous-titre: Destination Babel, Éditions François-Xavier de Guibert, 2007;
  8. Pierre Hillard, La Fondation Bertelsmann et la «gouvernance mondiale», Éditions François-Xavier de Guibert, 9 avril 2009.
  9. Зоран Петровић Пироћанац, Мали појмовник геополи­тике, Центар за геополитичке студије „Југоисток“ & Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  10. Зоран Петровић Пироћанац, Геополитика енергије, Инсти­тут за политичке студије, Центар „Југоисток“, Београд, 2010.
  11. Pierre Hillard, Chroniques du mondialisme, Editions le reto­ur aux sources, mars 2014.
  12. Information, Union Fédéraliste des Communautés Ethni­ques Européennes, 31 juillet 1997; Information, Timiso­ara 1996, Union Fédéraliste des Communautés Ethni­ques Européennes, Flensburg, Editions UFCE, 1996, p. 126 et Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes, Actuel, n° 60, juillet 1997.
  13. Comité ad hoc pour la protection des minorités nationa­les (CAHMIN), Strasbourg, Editions Conseil de l’Euro­pe, 1er février 1994, p. 11 / 4 mars 1994, p. 7 / 23 mars 1994, p. 10 / 15 avril 1994, p. 14 / 13 juin 1994, p. 12 / 8 juillet 1994, p. 12 / 19 septembre 1994, p. 12 / 14 octobre 1994, p. 7.
периодика Национални интерес 2/2014 УДК 327::911.3(430) 141-176
ç