Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РАД ПРЕКО ПЛАТФОРМИ И НОВИ ОБЛИЦИ РАДА У ДИГИТАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ

Сажетак

Рад преко платформи представља атипични, нови облик рада, који је омогућила дигитална технологија. Одликује се. најчешће, тројним правним односом између дигиталне платформе, радника на платформи и клијента. Пошто се појављује у различитим облицима, тренутно представља проблем на пољу радног законодавства, социјалне заштите и опорезивања у националним оквирима. Несумњиво да је платформски рад допринео диверсификацији тржишта рада. Нови радни задаци који се обављају преко дигиталних платформи као што су „Uber”, „Deliveroo” или „Foodora” постављају нове услове за раднике који на крају не могу да буду јасно класификовани ни као „запослени” ни као „самозапослени”.
Ван сваке сумње је да данас послодавци и запослени желе више флексибилности у организацији рада, што им дигитализација омогућава. Међутим, уз позитивне, постоје и негативне последице овакве флексибилности, која се огледа, пре свега, у интензивирању радних задатака и постепеног укидања граница између породичних и радних обавеза. Употреба нових облика рада, који се данас обављају преко различитих дигиталних платформи је у сталном порасту. Стога је од суштинског значаја да уочимо овакве промене, позабавимо се проблемима које оне носе и не оставимо да се саме од себе проблеми реше. У овом раду биће представљени најзначајнији облици платформског рада, као и његове врсте и истовремено ће бити указано на поједине нормативне изазове са којима се скоро све савремене државе сусрећу.

кључне речи:

Референце

  • Adams, Abi, Mark Freedland and Jeremias Prassl. 2015. The “Zero-Hours Contract”: Regulating Casual Work, or Legitimating Precarity? Labour law research Network.
  • Aneesh, Aneesh. 2009. “Global Labour: Algocratic modes of organization.” Sociological theory, 27(4): 347-370. doi.org/10.1111/j.1467-9558.2009.01352.x.
  • Anđelković, Branka, Tanja Jakobi, Maja Kovač i Slobodan Golušin. 2020. Pakleni vozači – ima li dostojanstvenog rada na digitalnim platformama za dostavu i prevoz putnika u Srbiji. Beograd: Centar za istraživanje javnih politika.
  • Berg, Janine. 2016. “Income security in the on-demand economy: Findings and policy lessons from a survey of crowdworkers.” ILO: Conditions of Work and employment Series No. 74. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—travail/documents/publication/wcms_479693.pdf.
  • Bjelinski Radić. 2018. „Izazovi radnog i socijalnog prava u svjetlu digitalizacije rada.” Zagrebačka pravna revija, 7 (3): 309-331.
  • Božičić, Darko. 2020. „Digitalne platforme i njihov uticaj na odnose povodom digitalnog rada.” Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 54 (1): 433-456. doi: 10.5937/zrpfns54-25087.
  • Branković, Srbobran. 2017. „Veštačka inteligencija i društvo.” Srpska politička misao, 56 (2): 13-32. doi.org/10.22182/spm.5622017.1.
  • Bruoghton, Andrea, Rosie, Gloster, Rosa Marvell, Martha Green, Jamal Langley and Alex Martin. 2018. “The experiances of individuals in the gig economy HM Government.” Department for Business, Energy and Industrial Strategy, UK.   The_characteristics_of_those_in_the_gig_economy.pdf (publishing.service.gov.uk).
  • Butković, Hrvoje. 2019. Vodič za radnike u digitalnoj ekonomiji Hrvatske. Zagreb: Institut za međunarodne odnose.
  • Casale, Guissepe. 2011. The Employment Relationship: A Comparative Overview. ILO: Hurt Publishing.
  • Davidov, Guy, Mark Freedland and Nicola Kountouris. 2015. “The Subjects of Labour Law:
  • ‘Employees’ and Other ‘Workers’.” In Research Handbook in Comparative Labour Law, eds.  Finkin Matthew and Greg Mundlak. London: Edward Elgar.
  • Davies, Paul and Mark Freedland. 1983. Kahn-Freund’s Labour and the Law. London:  Stevens.
  • De Groen, Willem Pieter, Zachary Kilhoffer, Karolien Lenaerts and Irene Mandl. 2018. Employment and Working Conditions of Selected Types of Platform Work. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • De Stefano, Valerio. 2015. “The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the ‘Gig-Economy’.” Comparative Labor Law & Policy Journal, No. 2682602. doi.org/10.2139/ssrn.2682602.
  • De Stefano, Valerio. 2016. “Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law.” Comparative Labor Law & Policy Journal, 37 (3): 1–10. https://ssrn.com/abstra- ct=2767383.
  • Eurofund. 2015. New Forms of Employment. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2806/937385.
  • Eurofund. 2018. Overview of new forms of employment – 2018 update. https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-2018-update.
  • Florisson, Rebacca and Irene Mandle. 2018. “Platform work: Types and implications for work and employment.” Literature review. Platform work: Types and implications for work and employment – Literature review (bollettinoadapt.it).
  • Grgurev, Ivana i Ivana Vukorepa. 2018. “Flexible and New Forms of Employment in Croatia and their Pension Entitlement Aspects.” In Transnational, European, and National Labour Relations, eds. Sander, Gerald, Vesna, Tomljenovic i Nada Bodiroga-Vukobrat, 241-262. Springer Verlag.
  • Ivanova, Mirela, Joanna, Bronowicka, Eva Kocher and Anne Degner Drawing. 2018. “The App as a Boss? Control and Autonomy in Application-Based Management.” Viadrina Center Borders in Motion, doi: 10.11584.
  • Kittur, Aniket, Jeffrey Nickerson, Michael Bernstein, Elizabeth Gerber, Aaron Shaw, John Zimmerman, Matthew Lease and John Horton. 2013. “The Future of Crowd work.” CSCW ’13: Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work, 1301-1318. DOI:10.1145/2441776.2441923.
  • Kovačević, Ljubinka. 2013. Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • International Labour Organization. 2013. “Regulating the employment relationship in Europe: A guide to Recommendation No. 198.” International Labour Organization. https://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535.
  • Jašarević, Senad. 2016. „Uticaj digitalizacije na radne odnose.” Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 50 (4): 1103-1117.  doi: 10.5937/zrpfns50-12356.
  • Mandle Irene. 2015. “New Forms of Employment Offer Both Benefits and Risks.” Social Europe. https://socialeurope.eu/new-forms-of-employment-offer-both-benefits-and-risks.
  • Marica, Mihaela-Emilia. 2020. Employee sharing: a new type of employment, opportune in a globalized context, Proceedings of the 14th International Conference on Business Excellence, DOI: 10.2478/picbe-2020-0111.
  • Pesole, Annarosa and Urzi Brancati, 2018. “Platform Workers in Europe.” Publications Office of the European Union, Luxembourg. doi:10.2760/742789.
  • Prassl, Jerremias and Martin Risak. 2016. “Uber, TaskRabbit & Co: Platforms as Employers? Rethinking the legal analysis of Crowdwork.  Comparative Labour Law & Policy Journal, Forthcoming Oxford Legal Studies, No. 8/2016. https://ssrn.com/abstract=2733003.
  • Ray, Jean-Emmanuel. 2015. “Impacts of Digitalisation on the regulation of Working Conditions.” European Labour Law Network – 8th Annual legal seminar, Digitalisation and Labour Law. Hague.
  • Rončević, Danilo and Aleksandar Antić. 2016. “Ugovor bez određenog radnog vremena (zero hour contract).” Časopis za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije XX (1): 229-244.
  • Strowel, Alain and Wouter Vergote. 2019. “Digital platforms: to regulate or not to regulate?” In The Platform Economy. Unraveling the Legal Status of Online Intermediairies, ed. Bram Devolder. Cambridge: Intersentia.
  • Tyrell, Jeffrey. 2014. Interim management: an enquiry into praxis. DBA, Nottingham Trent University.  http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/244.
  • Urdarević, Bojan i Zoran Radulović. 2012. „Globalizacija i koncept socijalnih prava.” Srpska politička misao, 35 (1): 169-186. doi.org/10.22182/spm.3512012.9.
  • Vacotto, Beatriz. 2013. “Precarious work and the exercise of freedom of association and collective bargaining: Current ILO jurisprudence.” International Journal of Labour 5 (1): 17–131.
  • Vukorepa, Ivana. 2018. “Rethinking Labour Law in the Context of 4th Industrial” Revolution Inter- national conference “Novelties in Labour Law”. Zagreb (Croatia).
периодика Српска политичка мисао 2/2021 2/2021 УДК 331.1:004.7]:349.2 153-175
ç