Изабери језик:
Тема броја

УНУТРАШЊА И СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ

ПРОШИРЕЊЕ НА ЗАПАДНИ БАЛКАН: ИЗМЕЂУ СТВАРНОСТИ И НОВЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Сажетак

У раду се анализира однос између Европске уније и држава Западног Балкана, однос стабилности и демократије, те збивања на овим просторима која су утицала на позиве да се постојећа методологија проширења измени. Почетком фебруара 2020. године Европска комисија израдила је нацрт предлога нове методологије за проширење на Западни Балкан. Овакав потез био је очекиван будући да је пре тога тзв. Non-paper предложен од Француске већ изазвао опречна разматрања евентуалне промене постојећих правила. Предлог Европске комисије дошао је, можда у неповољном тренутку по Европску унију, али не и неочекивано. После 20 година од успостављања Процеса стабилизације и придруживања постало је извесно да у случају проширења на Западни Балкан нешто „не штима”. У том периоду, једино су Србија и Црна Гора отпочеле преговоре са Унијом, Северна Македонија и Албанија недавно су добиле зелено светло, док се у случају Босне и Херцеговине и Косова светло на крају тунела још увек не назире. Због тога се у самом раду анализирају и критички преиспитују евентуалне препреке, проблеми и разлози застоја у проширењу који јасно указују на смер којим би (је) нова методологија требало да иде, те могућности решавања проблема. Аутор закључује да и поред намера да се процес измени још увек недостаје озбиљна воља за измену оних делова процеса, попут условљавања, који представљају највећи кочницу.

кључне речи:

Референце

  • Anastasakis, Othon. 2008. “The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards a more pragmatic approach.” Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 8, No. 4, 366–368. DOI:10.1080/14683850802556384
  • Barigazzi, Jacopo. 2019. “9 EU countries push back on French enlargement revamp.” Politico. Avaliable at: https://www.politico.eu/article/eu-enlargement-reform-pushback/
  • BBC. 2019. “EU blocks Albania and North Macedonia membership bids”. October 18, 2019. https://www.bbc.com/news/world-europe-50100201
  • Bieber, Florian. 2018. “The Rise (and Fall) of Balkan Stabilitocracies.” Horizons, Journal of International Relations and Sustainable Development Winter, No. 10: 176–185.
  • Bieber, Florian. 2020. The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans. Palgrave Pivot.
  • Đukanović, Dragan. 2016. Balkan na posthladnoratovskom raskršću (1989–2016). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • European Commission. 2014. Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15.
  • European Commission. 2020. Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans. COM(2020) 57 final
  • European Council. 2000. Presidency conclusions. Santa Maria de Fiera European Council Meeting Point V/D, 19-20 June 2000.
  • European Council. 2003. General Affairs Council Conclusions. Western Balkans: The Thessalonica Agenda for the Western Balkans, (annex A) EU Doc 10369/03.
  • Elbasani, Arolda. 2008. “EU enlargement in the Western Balkans: strategies of borrowing and inventing”, Journal of Southern Europe and the Balkans Online, 10:3, 293-307.
  • Fererro-Turrión, Ruth. 2015. “The EU Approach to the Western Balkans: a Security or Political Issue?” Europolity, Vol. 9 (no. 2): 11–27.
  • Freedom House. 2016. Nations in Transit 2016: Europe and Eurasia Brace for Impact.
  • Kovačević, Maja. 2019. „Evropska unija i Zapadni Balkan: kako raskinuti „prećutni pakt” stabilokratije.” U Sukobi. Stabilnost. Demokratija, ur. Dušan Pavlović, 9-22, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije.
  • Lopandić, Duško i Jasminka Kronja. 2010. Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu. Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • Milovanović, Ivan. 2019. „Uloga Evropske unije u (p)održavanju stabilokratskih režima na Zapadnom Balkanu.” U Sukobi. Stabilnost. Demokratija, ur. Dušan Pavlović, 23-36, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije.
  • Non-Paper. 2019. Reforming the European Union accession process.
  • Pippan, Christopher. 2004. “The rocky road to Europe: The EU’s stabilisation and association process for the Western Balkans and the principle of conditionality.” European Foreign Affairs Review 9: 219–245.
  • Pomorska, Karolina, and Gergana Noutcheva. 2017. “Europe as a Regional Actor: Waning Influence in an Unstable and Authoritarian Neighbourhood.” JCMS: Journal of Common Market Studies, 55: 165–176. doi:10.1111/jcms.12612
  • Radić Milosavljević, Ivana. 2017. „Sukob stabilnosti i demokratije u procesu evropske integracije Republike Srbije.” u Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma u Evropi, ur. Marko Simendić. 257–271, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije.
  • Stanković, Vladan. 2019. „Stabilokratija.” Srpska politička misao, br. 2 (64): 207–226. DOI:10.22182/spm.6422019
  • Todorović, Jelena B. 2011. „Srbija i politika uslovljavanja Evropske unije.” Politička revija 2 (28): 183‒200. DOI: 10.22182/pr.2822011.10
  • The Declaration of the Zagreb Summit. 24 November 2000. http://europa.rs/upload/documents/key_documents/2000/Zagreb%20Summit%2024%20Nov%202000%20Final%20Declaration.pdf  25/03/2020
  • Türkes, Mustafa, and Göksu Gökgöz. “The European Union’s Strategy towards the Western Balkans: Exclusion or Integration?” East European Politics and Societies, Vol. 20, No. 4, 659–690. DOI: 10.1177/0888325406293289.
периодика Национални интерес 2/2020 2/2020 УДК 341.217.02(4-672EU:497-15) 55-74
ç