Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

ПРОБЛЕМИ АЗИЛАНАТА У СРБИЈИ

Сажетак

Од 2008. године, када је ступио на снагу Закон о азилу, па до данас у Србији се бележи пораст броја евидентираних особа које траже азил. Колико их пролази кроз нашу земљу, а који нису евидентирани и не траже азил, тешко је поуздано проценити. Тежак живот у земљама Азије и Блиског Истока и ратови на северу Африке утицали су да се повећа број породица који су се у потрази за бољим животом „заглавили“ у нашој земљи. У раду покушавамо да скренемо пажњу стручној и научној јавности на азиланте који су прешли границе и границе, које су ра­зни кријумчари људима остављали пред нашим границама а да су они сами мислили да су већ у некој земљи ЕУ, и на оне, који престрашени или поучени, да сусретом са МУП-ом одмах траже азил. Посебан проблем су малолетници, одвојени од родитеља, и не знају каква их судбина чека. Подаци које анализирамо прикупљени су у Комесаријату за избеглице, Центру за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља и Центру за заштиту азиланата Циљ прилога је покушај одговора на питања: броја и порекла азиланата као и правне и практичне стране остваривања њихових права, анализе услуга које им се пружају и могућности за побољшање истих. Познато je да су азиланти на том путу наде и неизвесности изложени опасностима трговине људима и различитим облицима злостављања, деца и жене поготово, и да им је потребна адекватна помоћ и заштита. За пружање помоћи, уз законску регулативу, потребан је довољан број кадрова за пружање психосоцијалне помоћи, институционални смештај и материјална средства.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Зоран: „Глобализација и дезинтеграција: културни, медијски и образовни аспекти“, Српска политичка мисао Вол. 28, 2/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  2. Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2010, UNHCR, Женева,  2011.
  3. Азил у Србији, Центар за заштиту и помоћ тражиоцима Азила, Београд, 2011.
  4. Азилантне приче, Центар за заштиту и помоћ тражиоцима Азила, Београд, 2011.
  5. Закон о азилу, “Службени гласник РС“2008.
  6. Малолетни тражиоци азила: на ивици достојанства, група 484, Београд, 2011.
  7. Mechanism for the monitoring of traffiking in human beings phenomenom: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Intemational Organization for Migration, Београд, 2006.
  8. Milanovic, Branko.: Тhe haves and have nots – A brief and idiosyncratic history of global inequality, Basic Books, Њу Јорк, 2006.
  9. Милановић, Бранко: Два лица глобализације, Архипелаг, Београд, 2006.
  10. Миловановић, Радован; „Злоупотреби права на територијални азил и о протеривању странаца“, Међународна политика, 1994, Београд, бр. 1029.
  11. Милошевић Горан: „Економска криза као фактор угрожавања безбедности Србије“, Српска политичка мисао Вол. 31, 1/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  12. Николић-Ристановић, Весна, Константиновић-Вилић, Слободанка, Мрвић-Петровић, Наташа, Стевановић, Ивана, Кнежић, Бранислава, „Жене Крајине: рат, егзодус, избеглиштво“, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1996.
  13. Орлић, Дејан „Европска унија у процесу стабилизације и прилагођавања“, Српска политичка мисао Вол. 31, 1/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  14. Станковић, Драгана: „Реперкусије светске економске кризе на токове миграције“, Социјална политика и криза, (ур. Вуковић, Д. И Арандаренко М.), ФПН, Београд, 2009.
  15. Станковић, Драгана: “Имиграциона и интеграциона политика ЕУ између државе и супранационалне политике“, Социјалне реформе садржај и резултати (ур. Вуковић, Д. и Арандаренко. М), ФПН, Београд, 2011.
  16. Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Р. Србији за период 2009-2014, Влада Р. Србије, Београд, 2008.
  17. Ћирић, Јован: „Европске статистике криминалитета“, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања XXVII, Београд, 2008, бр. 1-2
  18. Counter-Traffinking Regional Clearing Point, First Annual Report on Victims of Traffinking in South-Eastern Europe, Belgrade: IOM, Stability Pact for South Eastern Europe-Task Fome on Traffinking in human beings and ICMC, Београд
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 341.43(497.11) 421-440
ç