Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРОБЛЕМАТИКА УЛОГЕ ИДЕНТИТЕТА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ – ОСВРТ НА УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ

Сажетак

Пред захтевима новог доба, значења идентитета се мењају, стварајући тако нови ток историје а тиме и другачије видове приступа из којих се посматрају у контексту науке. Предмет есеја, јесте aнализа проблематичне улоге феномена, односно осврт на различита значења која има у савременим друштвима. Поред тога, појам се анализира из угла архетипског и психолошког сагледавања, те социолошког, да бисмо рад свели на политиколошко разматрање, кроз приступ интерпретативног у истраживању.

Утицај идентитета, неоспорно је битан у систему данашњице, где се одлике нације и народног губе под утицајем глобалистичких предвиђања, тачније стављања свега и свих у исти оквир. Такве тежње довеле би до сједињавања али у прилично неравномерним оквирима, с обзиром да народи и нације никада нису исти. Насупрот тога, стоји тежња да се сачува оно изворно, народно, традиционално и идентитетско, чему ће допринети спознаја сопственог идентитета, сопства, кроз мир са другим, светским идентитетима.

кључне речи:

Референце

  • Катана Љупка, “Утицај православља на државну политику: Пример Србије Немањића и Русије Романових”, Политичка ревија, 2/2019, Институт за политичке студије, Београд, стр. 14-19.
  • Малуф Амин, Убилачки идентитети, Паидеиа, Београд, 2003, стр. 12.
  • Марш Дејвид, Стокер Гери, Теорије и методе политичке знаности, Факултет политичких знаности, Загреб, 2005, стр. 17, 72-73, 134-135, 143, 228.
  • Мекгир Вилијам, Зауерлендер Волфганг, Преписка између Фројда и Јунга, Дерета, Београд, 2001, стр. 314.
  • Јанковић Раде, “Од идентитета ка сопству,” Православље и идентитет православних народа, ISBN 978-86-7419-312-9, Институт за политичке студије, Београд, стр. 26-27.
  • Јеротић Владета, Човек и његов идентитет, Арс Либри, Београд, 2011, стр. 8, 13.
  • Јунг Карл Густав, Архетипови и колективно несвесно, Атос, Београд, 2003. стр. 131.
  • Станковић Владан, “Идентитет, нација и религија – теоријске и корелационе поставке”, Национални идентитет и религија, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 124, 128.
  • Стојадиновић Миша, “Религија и идентитет у савременом друштву”, Национални идентитет и религија, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 105-121.
  • Нејгел Ернест, Структура науке, проблеми логике научног објашњења, Нолит, Београд, 1974, стр. 25.
  • Чупић Чедомир, Јоковић Милица, “Политичар и политички идентитет”, Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2015, стр. 11-12.
  • Bevir Mark, Rhodes R.A.W., “Интерпретативна теорија”, Марш Дејвид, Стокер Гери, Теорије и методе политичке знаности, Факултет политичких знаности, Загреб, 2005, стр. 126-127.
  • Bonnell Е.Victoria, Hunt Lynn (Editors): Beyond the cultural turne, New directions in the study of  Society and Culture, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1999, стр. 145.
  • Fr. Nicholai Velimirovic, “The Education which Makes for War“, The New Ideal in Education, The Electrician printing and publishing Co, London; Епископ Николај, Сабрана дела, Књига III, Химелстир 1986, стр. 186, 188-189.
  • Goodin Robert E., Tilly Charles, The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford University Press, 2006, стр. 227.
  • Nagel Ernest, The Structure of Science, Problems In The Logic Of Scientific Explanation, New York, 1961, стр. 25-26.
  • Stein Мurray, Jones Raya., Cultures and Identitas in Transition, Jungian Perspectives, Routledge Taylor & Francis, New York, 2010, стр. 138.
периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 159.923.2:323.1 49-65
ç