Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРОБЛЕМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Проблеми везани за Косово и Метохију су актуелни већ много деценија. Они имају вишедимензионални карактер. То значи да се покушаји решавања тих проблема не могу задржати само на једностраним мерама, на пример, коришћењем искључиво инструмената дипломатије. Чини се да свест о томе сазрева, што се види и по томе што део Стратегије националне безбедности Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија НБ Србије), који се односи на политику националне безбедности, садржи мере из различитих области. То се односи на спољну политику, економску политику, политику одбране, политику унутрашње безбедности, политику заштите људских и мањинских права, социјалну политику и политику у другим областима. Сваки од ових елемената политике националне безбедности може да има одређену улогу у решавању косовско-метохијских проблема. На тај начин можеда се утврди јасна корелација између проблема Косова и Метохије и политике националне безбедности Републике Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Бела књига одбране Републике Србије, Министарство одбране, Медија центар Одбрана, Београд, 2010.
  2. Вебсајт дневног листа Политика: http://www.politika.rs
  3. Вебсајт Министарства спољних послова Републике Србије: http://www.mfa.gov.rs
  4. Европска стратегија безбедности, 2006. Доступно на: https://www.isac-fund.org/wp-content/uploads/2017/01/Evropska-strategija-bezbednosti.pdf
  5. Крга, Бранко: Стратегија националне безбедности у теорији и пракси, МЦ Одбрана, Београд, 2017.
  6. „Стратегија националне безбедности Републике Србије“, Службени гласник Републике Србије, број 28/2009, Београд, 2009.

   

периодика Политика националне безбедности 2/2017 УДК: 323.013(497.115):355.02(497.11) 49-68
ç