Изабери језик:
Тема броја

ПРЕВОД

ПРОБЛЕМ ИРЕДЕНТИЗМА (ЕТНИЧКОГ НАЦИОНАЛИЗМА) У МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНОЈ ДОКТРИНИ СТРАНИХ ДРЖАВА

Сажетак

Рад је посвећен питању етничког национализма, познатог и као иредентизам, вапијућем проблему савременог света који захтева хитно и заједничко деловање светске заједнице. Рад је подељен на увод и четири дела. Први део посвећен је питању схватања иредентизма код водећих проучавалаца међународног права. У другом делу разматра се питање улоге Лиге нација у очувању мира, као и грешке које је при томе допустила, док се у трећем делу иредентизам посматра с тачке гледишта међународног и националног права појединих држава. У четвртом делу даје се преглед најновијих и најпознатијих међународних етничких конфликата и анализира се улога коју су у њиховом решавању играле Уједињене нације и Међународни суд. Рад се завршава закључцима и саветима за побољшање механизма Уједињених нација за решавање међународних конфликата.

кључне речи:

Референце

  • Голунов, Сергей Валерьевич. 2007. „Безопасность пограничных пространств” Международные процессы, 5, 2 (14): 27–37.
  • Гуськова, Елена Юрьевна.  2012. „Еще раз о необъективности Трибунала: как опрашивают свидетелей и экспертов”, У Международный трибунал по бывшей Югославии: деятельность, результаты, эффективность, гл. ур. Е. Ю. Гуськова, 67–72. Москва: Индрик.
  • Мезяев, Александр Борисович. 2007. „Судебный процесс против Воислава Шешеля в Международном трибунале по бывшей Югославии” Московский журнал международного права 68 (4): 82–109.
  • Пушмин, Эдуард Андрианович. 1974. Мирное разрешение международных конфликтов (международно-правовые вопросы). Москва: Международные отношения.
  • Barros, James. 1964. “The Greek-Bulgarian Incident of 1925: The League of Nations and the Great Powers” Proceedings of the American Philosophical Society 108 (4): 354–385.
  • Ben-Israel, Hedva. 1991. “Irredentism: Nationalism Reexamined (Chapter 2)” in: Irredentism and International Politics, ed. N. Chazan, 22–36. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
  • Chazan, Naomi. 1991. “Approaches to the Study of  Irredentism (Introduction), in: Irredentism and International Politics, ed. Naomi Chazan. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
  • Doxey, Margaret P.  1971. Economic Sanctions and International Enforcement. London: Macmillan, Royal Institute of Economic Affairs.
  • Fisher, Irving. 1923. League or War? New York: Harper Brothers Publishers.
  • Henig, Ruth B. 1973. The League of Nations. Ney York: Harper and Row.
  • Heraclides, Alexis. 1990. “Secessionist Minorities and External Involvment” International Organization, 44 (3): 341–378.
  • Horowitz, Donald L. 1992. “Irredentas and Secessions: Adjacent Phenomena, Neglected Connections” International Journal of Comparative Sociology 33 (1–2), 118–130.
  • Landau, Jacob M. 1991. “The Ups and Downs of Irredentism: The case of Turkey (Chapter 6)”, in: Irredentism and International Politics, ed. N. Chazan, 81–96. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
  • Mayall, James. 1990. Nationalism and International Society, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Scott, George. 1973. The Rise and Fall of the League of Nations. London: Hutchinson.
  • Simons, Geoff. 1999. Imposing Economic Sanctions: Legal Remedy or Genocidal Tool. London: Pluto Press.
  • Waltzer, M. 1983. “States and Minorities”, in: Minorities and Identity (Report of  Dahlem Workshop), ed. Charles Fried, 219–228. Berlin: Spiner-Verlag.
  • Правни извори
  • Устав Аргентинске Републике. Дигитална библиотека Министарства правде и људских права. Последњи приступ 17. новембар 2019. http://www.biblioteca.jus.gov.ar/Argentina-Constitution.pdf.
  • Устав Коморских острва. Удружење франкофоних уставних судова. Последњи приступ 17. новембар 2019. http://www.accpuf.org/images/pdf/cm/comores/031-tf-txt_const.pdf.
  • Устав Народне Републике Кине. Хонгконшки информационо-аналитички портал: Бизниз у Кини. Последњи присту 17. новембар 2019. https://asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/.
  • Устав Републике Ирске. Влада Републике Ирске. Последњи приступ 7. новембра 2019. http://www.taoiseach.gov.ie.
  • Новински извори
  • Hudson, Alexandra. 2007. “Serbia Cleared of Genocide, Failed to Stop Killing” Reuters, February 26.
  • Lenta.ru. 2008. „Фемида ослепла”, 4 aпреля. https://lenta.ru/articles/2008/04/04/ramush/
  • Sense Tribunal. 2007. “Serbia Found Guilty of Failure to Prevent and Punish Genocide”, February 26, 2007.
  • Simons, Marlise. 2007. “Court Declares Bosnia Killings were Genocide”, The New York Times, February 27.
периодика Национални интерес 3/2020 3/2020 УДК 327.35:341.211 213-230
ç