Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ТЕМЕ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И СТАНОВНИШТВО – КЉУЧНИ РАЗВОЈНИ И ГЕОПОЛИТИЧКИ ХЕНДИКЕПИ ПОСТМОДЕРНЕ ЕВРОПЕ

Сажетак

Постмодерни глобални процеси прете да суоче Европу са дугорочним заостајањем. Најакутнији проблем je дефицит природних ресурса, у првом реду енергената. Увозна зависност од нафте и гаса из Русије одредиће и европску геополитичку будућтост. Трасе нафтовода и гасовода поставу предмет геополитичког сучељавања и инструмент за остваривање геополитичких интереса. Геополитичке импликације имаће и демографски процеси у Европи. Низак природни прираштај и старење аутохтоног европског становништва, створило je „демографску празнину“ за прилив махом исламских досељеника. Будући да се интегрисање имиграната показало неуспешним, етничка структура Европе све више ће се мењати у корист муслимана, а тиме и геополитичка улога Европе.

кључне речи:

Референце

  1. Вуковић, Небојша (2010), „Једна цивилизација мање у Хантингтоновом Универзуму? демографске про­мене и геополитичке последице“, Национални интерес, год. VI, вол. 8, број 2/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  2. Еспозито, Џон (1994), Исламска претња-  мит или стварност?, Просвета, Београд.
  3. Jackson, Richard; Howe, Neil (2008), The Graying of the Great Powers Demography and Geopolitics in the 21th Century, Center for Strategic & International Studies, Washington, D.C.
  4. Караганов, Сергеј (2009), „Нова геоекономска и геополитичка револуција“, Национални интерес, год. V, вол. 6, бр. 3/2009., Институт за политичке студије, Београд.
  5. Kulischer, Eugen M. (1948), Europe on the Move: War and Population Changes 1917-1947, Columbia University Press, New York.
  6. Степић, Миломир (2010), „Геополитичност ширења Европске уније и положај Србије“, Српска политич­ка мисао, бр. 1/2010, год. 17, вол. 27, Институт за по­литичке студије, Београд.
  7. Танасковић, Дарко (2010), Неоосманизам – доктрина и спољнополитичка пракса, ЈП Службени гласник; Службени гласник Републике Српске, Београд.
  8. Heinsohn, Gunnar (2003), Söhne und Weltmacht Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, Orell Füssli Verlag AG, Zürich.
  9. Heinsohn, Gunnar (2007), Energy corridors European Union and Neighbouring countries, European Commis­sion (Office for Official Publications of the European Commission), Luxembourg.
  10. Heinsohn, Gunnar (2008), World Population Data Sheet 2008,  Population Reference Bureau, Washington, D.C. (www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf)
  11. Heinsohn, Gunnar (2009), World Population Data Sheet  2009,  Population Reference Bureau, Washington, D.C. (www.prb.org/pdf09/09WPDS_Eng.pdf)
  12. Heinsohn, Gunnar (2010), World Population Data Sheet 2010,  Population Reference Bureau, Washington, D.C. (www.prb.org/pdf10/10WPDS_Eng.pdf)
  13. http://ees.etf.bg.ac.rs/Predmeti/EG5OE/online-materijal/konvencionalni-izvori-energije/naftaigas.php
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 327::911.3(4) 123-146
ç