Изабери језик:
Тема броја

О НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ И АНТРОПОЛОШКИМ ТЕМАМА

ПРИМОРДИЈАЛИСТИЧКО СТАНОВИШТЕ О НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ

Сажетак

Ауторка у раду објашњава настанак, развој и политичке импликације примордијалистичког становишта о националном идентитету. Иако у академској литератури постоји мишљење да је примордијализам превазиђен, у раду ћемо показати је присутан на политичком нивоу, кроз различите модалитете изражавања. Примордијалистичко схватање идентитета рехабилитовали су друштвени истраживачи и политички лидери.

кључне речи:

Референце

  • Башић, Горан. 2002. Положај Бошњака у Санџаку. Београд: Центар за антиратну акцију.
  • Божиловић, Никола и Бранислав Стевановић. 2006. „Култура као основ етничких идентитета Балкана.” У Културни и етнички односи на Балкану могућности регионалне и европске интеграције, ур. Љ. Митровић, Д. Ђорђевић и Д. Тодоровић, 131–177. Ниш: Институт за социологију Филозофског факултета.
  • Васовић, Мирјана. 2001. „Социјално – психолошки аспекти формирања југословенског идентитета.” У Идентитет: Срби и/или Југословени, ур. Ласло Секељ. Београд: Институт за европске студије.
  • Дејзингс, Гер. 2005. Религија и идентитет на Косову. Београд: Библиотека XX век.
  • Дивјак, Слободан. 2001. „Мултикултурализам – комунитаризам – либерализам.” Нова српска политичка мисао, 7 (1–4): 25–47.
  • Ериксен, Т. Хилан. 2004. Етницитет и национализам. Београд: Библиотека 20. век.
  • Ериксен, Џ. Мартин, и Фредерик Стјернфелт. 2013. Демократске контрадикције мултикултурализма. Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији.
  • Илић, Владимир, и Слободан Цвејић, С. 1997. Национализам у Војводини. Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”.
  • Јовић, Дејан. 2013. „Идентитет Бошњака/Муслимана.” Политичка мисао, 50 (4): 132–159.
  • Катунарић, Вјеран. 2007. „Од повјесног расцепа ка мирољубивом плурализму: нови теоријски приступи национализму и етничким сукобима.” Ревија за социологију, 38:  (1–2).
  • Лончар, Јелена, и Никола Бељинац 2021. „Културна аутономија националних мањина: теоријске претпоставке и практични изазови.” У Културна аутономија националних мањина у светлу чињеница, ур. Т. Варади, Г. Башић и С. Таталовић, 11–29. Београд: Институт друштвених наука.
  • Малешевић, Синиша. 2009. Социологија етницитета. Београд: Фабрика књига.
  • Милошевић-Ђорђевић, Јасна 2003. „Један покушај класификације теоријских разматрања националног идентитета.” Психологија, 36 (2): 125–140. Београд: Друштво психолога Србије.
  • Пипиди, Минђу. 2004. „Разум и предрасуде у проучавању етничких односа – вансистемске парадигме у истраживању и теорији.” У Национализам после комунизма, 13–47. Београд: Београдски фонд за политичку изузетност.
  • Симеуновић, Драган. 2009. Увод у политичку теорију. Београд: Институт за политичке студије.
  • Смит, Адам. 1998. Национални идентитет. Београд: Библикотека XX век.
  • Суботић, Момчило. 2004. „Имају ли нације пупак?” У Филозофија и друштво, 25: 117–211. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију.
  • Стојковић, Бранислав. 2008. „Културни канон и мултикултурална друштва.” У Савремена држава, ур. Вукашин Павловић и Зоран Стјиљковић, 207–221. Београд: КАС, ФПН и Центар за демократију.
  • Хобсбом, Ерик, и Теренс Рејнџер. 2001. Измишљање традиције. Београд: Библиотека 20. век.
  • Чалић, Мари-Жанин. 2013. Историја Југославије у 20. веку. Београд: КЛИО.
  • Chandra, Кanchan. 2005. “Ethnic Parties and Democratic Stability.” Perspectives on Politics, 3 (3): 235–252.
  • Coakly, Јohn. 2017. “Primordialism in National Studies: Theory or Ideology?” In Nations and Nationalism. Belfast: Queen’s Universirty Belfast.
  • Eller, J.D., and Coughlan, R. M. 1993. “The Poverty of Primordialism: The Demistifikacion of Ethnic Attachments.” Ethnic and Racial Studies, 16 (2): 183–202.
  • Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures, New York: Basic Book.
  • Horovitz, Donald. 1998. Structure and Strategy in Ethnic Conflict. Paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics. Washington.
  • Keating, Мichael. 1996. Nations Against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec. Catalonia and Scotland: Palgrave Macmillan.
  • Ozkirimli, Umut. 2010. Theories of Nationalism, Second Edition. New York: Palgrave Macmillan.
  • Smith, Anthony. 1986. The Ethnic Origins of Nation. Blackwell publishing.
  • Weinreich, Piter, Viera Bacova, and V. & Nathalie Rougier, N. 2003. “Basic Primordialism in Ethnic and National Identity.” In Analysing Identity: Cross – cultural, Societal and Clinical contexts, 115–171. Rotledge.
периодика Политичка ревија 4/2022 4/2022 УДК 159.922.4.072 197-211
ç