Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРИКРИВАЊЕ И РАЗОТКРИВАЊЕ ПРАВИХ РАЗЛОГА ЗА РАТ 1999. НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

У овом раду аутор износи нека мање позната признања самих протагониста како је рат на Балкану 1999. био подстицан и како је пропагандно оправдаван. Трагови пропаганде трају и данас, као и прикривање. У протеклих двадесет година многи учесници, аналитичари и историчари савремених догађаја и процеса све више истичу неодрживост клишеа који су из политике били преточени у глобалне медије задужене да правдају пред јавношћу неминовност ратног решења. У раду се у светлу искустава у свету после 1999. године указује да је случај СР Југославије и Косова само једна од етапа у провођењу доктрина новог светског поретка. Насилно се стварају нове геополитичке реалности које се кроз различите врсте притисака покушавају наметнути међународној заједници.

кључне речи:

Референце

  • Актуелна питања спољне политике, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2007
  • Albright Madeleine, Madam Secretary, Miramax Book, New York, 2003.
  • Bahador Babak, The CNN Effect in Action. How the News Media Pushed the West toward War in Kosovo, Palgrave Macmillan, 2007.
  • Бјелајац Миле, Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901-1999, Медија центар Одбрана, Београд, 2010.
  • Bjelajac Mile, Krivokapić-Jović Gordana, Prilozi iz naučne kritikeSrpska istoriografija i svet, INIS, Beograd, 2011.
  • Brickmont Jean, Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell the War, New York, 2006.
  • Вуковић Слободан, Етика западних медија, Институт друштвених наука – Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Београд, Нови Сад 2014.
  • Вуковић Слободан, Срби у наративу Запада. „Хуманитарна“ НАТО интервенција, Књига 1-2, Институт друштвених наука – Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Београд, Нови Сад, 2018.
  • Gibbs David N., First Do Not Harm, Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia, Vanderbilt University Press, Hashville, 2009.
  • Gibs Dejvid, Humanitarno razaranje Jugoslavije, Sremski Karlovci – Novi Sad, 2010.
  • Dukanac Bosko, Dans le Collimateur de l’OTAN, La face cachée de l’agression contre la Yougoslavie le 24 Mars 1999, Paris, 2009.
  • Ђошан Милош, Од агресије до трибунала, треће издање, Београд, 2010.
  • Jatras James George, „NATO’s Myths and Bogus Justifications for Intervention“, in: Ted Galen Carpenter (ed.), NATO’s Empty Victory. Postmortem on the Balkan War, CATO Institute, Washington D.C. 2000.
  • Јовановић Живорад, 1244 кључ мира у Европи. Прилог праву Србије на Косову и Метохији, СКЗ, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2018.
  • Johnston Diana, Fools’ Crusade, Yugoslavia, NATO and Western Delusions, Pluto Press, London, 2002.
  • Klark Vesli K. Moderno ratovanje, Bosna, Kosovo i budućnost oružane borbe, Samizdat B 92, Beograd, 2003.
  • Kuperman Alan J., „Transnational Causes of Genocide, or How the West Excerbates Ethnic Conflict“, u: Raju G.C. Thomas (ed.), Yugoslavia Unreaveled. Sovereignty, Self-Determination, Intervention, Lexington Books, New York, Oxford, 2003.
  • Kurth James, First war of the Global era: Kosovo and US Grand Strategy, Boulder, New York, 2001.
  • Livingston Steven, „Media Coverage of the War: An Empirical Assessment“, u: A. Schanabel, R. Thakur (eds.), Kosovo and the Challenge of Humanitarian Intervention: Selective Indignation, Acollective Action, and International Cityzenship, Uniteted Nations University Press, Tokyo, 2000.
  • Марковић Драгана (приредила), Приштински корпус. Сведочења ратних команданата 1998-1999, Медија центар Одбрана, Београд, 2018.
  • Naumović Slobodan, „Da li je Faust bio „Otporaš“?“ O subjektivističkom objektivizmu i objektivističkom subjektivizmu u interpretaciji (post) moderenih društvenih i političkih pokreta“, Filozofija i društvo, 3/2007.
  • Naumović Slobodan, „Otpor“ kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija posvećenog reformizma i „izborna revolucija u Srbiji“, Filozofija i društvo, 3/2006.
  • Norris John Collision Course. NATO, Russia and Kosovo, Praeger, Westport Connecticut, London, 2005.
  • Ogar Žak, Evropa je skončala u Prištini. Rat na Kosovu – proleće-leto 1999, Xenia-Metella, 2014.
  • Pavković Aleksandar, „Humanitarian Intervention in National Conflits: A Few Problems“, u: Aleksandar Jokić (ed.) Lessons from Kosovo: The Dangerous of Humanitarian Intervention, Broadview Press, 2003.
  • Pavković Nebojša, Miris baruta i smrti na Kosovu i Metohiji 1998 godine. Najvažniji događaji iz dnevnika komandanta Prištinskog korpusa general-potpukovnika Nebojše Pavkovića, Anagram studio, 2017.
  • Павковић Небојша, Трећа армија седамдесет осам дана у загрљају „Милосрдног анђела“, Ратни дневник команданта Треће армије Војске Југославије, књ.1, Београд, 2017.
  • Перазић Гавро, Рамбује или рат, Међународно-правна дилема, НИЦ Војска, Београд, 2001.
  • Raju G. C. Thomas, „Making War, Peace, and History“, u: Raju G. C. Thomas (ed.), Yugoslavia Unreaveled. Sovereignty, Self-Determination, Intervention, Lexington Books, New York, Oxford, 2003.
  • Roberts John B. II, „Roots of Allied Forces“, The American Spectator, June 1999.
  • Симић Илија, Истина о Рачку, Чигоја штампа, Београд, 2007.
  • Симић Предраг, Пут у Рамбује, Косовска криза 1995-2000, НЕА, Београд, 2000.
  • Troude Alexis, Géopolitique de la Serbie, Paris, 2006.
  • Trud Aleksis, Geopolitika Srbije, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  • Halperin Morton H. & Scheffer David J. with Small, Patricia L. Self-Determination in the New World Order, Carnegie Endowment Book, Washington D.C., 1992.
  • Herman Edvard S., Piterson Dejvid, Politika genocida, Beograd, 2010.
  • Herman Edward S., Peterson David, The Politics of Genocide, Monthly Review Press, 2010.
  • Hogard Jacques, l’Europe est mort a Priština, Hugo & Cie, Paris, 2014.
  • Clark Wesley, Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and Future of Combat, Public Affairs, 2002.
  • Clinton Bill, My Life, Hutchinson, London, 2004.
  • Courmont Berthélémy, Ribnikar Darko, Les guerres asymétriques. Conflits d’hier et d’auhjoud’hui, terrorisme et nouvelles menaces, Institut de relations internationales et stratégiques, Presses universitaires de France, Paris, 2002.
  • Cohen Lenard J, Serpent in the Bosom. The Rise and Fall of Slobodan Milošević, Westview Press, 2001.
  • Chossudovsky Michael, „NATO’s War of Agression against Yugoslavia“, Global research, March 28, 2016. (http://www.globalresearch.ca/natos-war-of-agression-against-yugoslavia-2/5517027).
  • Džonston Dajana, Suludi krstaši. Jugoslavija, NATO i obmane Zapada, Izdavački grafički atelje „M“, Beograd, 2005.
периодика Политика националне безбедности 1/2019 1/2019 УДК: 355.013:341.31NATO(497.11)”1999” 13-36
ç