Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У ДИЈАЛОГУ О МОДЕЛИМА РЕШЕЊА СТАТУСА КИМ

ПРЕДЛОЗИ ПОЛИТИЧКОГ И ДРУШТВЕНОГ ОКВИРА ЗА КОСОВСКИ ДИЈАЛОГ

Сажетак

Проблем КиМје историјски наслеђен али после НАТО бомбардовања 1999. године, добија нова значења, усмерења и могућна решења. Запдноевропски и амерички дискурс о КиМ је feat acomlipli. Србија не признаје самопроглашено отцепљење уз помоћ војне силе али не увек са добрим одлукама. У раду се заступа став да не треба прихватами причу о «коначном решењу». Такође проблематизује се употреба појма реалности на КиМ-у, која долази из иностраних политичких кругова. Српски политички ум мора да трага за унутрашњим консензусом о КиМ и да истовремено одбаци одлучно одустајања од КиМ у српској нацији. У стратегији борбе за КиМ учествују, држава, православна црква, медији, образовање и патриотска интелигенција.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Зоран, Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  2. Аврамовић Зоран, Срби у гету демократије, Орфеус, Нови Сад, 2008.
  3. Аврамовић Зоран, Демокртија и бомбадовање, Catena mundi, Београд, 2015.
  4. Војводић М., Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, САНУ, Београд, 1988.
  5. Вуковић С., Како су нас волели: антисрпска пропаганда и разбијање Југославије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2007.
  6. Ивановић, М., Метохија, Службени гласник, Прометеј, Бео­град, Нови Сад, 2013.
  7. Јовановић Ж., Косовско огледало, Београдско форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  8. Кнежевић Милош, Балканска пометња, Ђуро Салај, Београд, 1996.
  9. Кнежевић Милош, Косметске теме, Институт за српску културу, Лепосавић, 1996, 1997.
  10. Кнежевић Милош, Срби и пропаст Југославије, Службени гласник, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
  11. Кнежевић Милош, Косово у европској цивилизацији, Филозофски факултет, Косовска Митровица.
  12. Пеан Пјер, Косово, Службени гласник, Београд, 2013.
  13. Терзић, С., Стара Србија, Православна реч, Нови Сад, 2014.
  14. Ћосић Добрица, Косово, Новости, Београд, 2004.
  15. Ћосић Добрица, Лична историја једног доба, књига 4, Службени гласник, Београд, 2009.
  16. Урошевић А., Косово, Завод за уџбенике, Београд, 2006.
периодика Национални интерес 3/2017 УДК 32(497.11):323.173(497.115) 63-79
ç