Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, КУЛТУРА И ЕТИКА

ПРАВНИ АСПЕКТ УРБАНЕ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Имајући у виду значај развоја урбане културе за функционисање опште културе у Србији, потпуно је разумљив интерес државе да својим утицајима омогући услове за суштински напредак ове изузетно важне области функционисања нашег друштва. Правни аспект развоја урбане културе у Србији је заснован пре свега на државно-правном утицају који се остварује на системски уређеним начелима која једна уређена заједница мора кроз примену државно-правних инструмената да спроводи у пракси. Овај утицај се суштински реализује кроз постојање читавог низа правних аката који регулишу ову област и тако стварају одговарајући правни амбијент за развој урбане културе у нашој земљи. У питању је једна изузетно динамична област која своју еластичност заснива на обавези прилагођавања потребама које развој урбане културе од ње захтева. Ту је улога градова подједнако значајна као и улога државе, јер они морају у синергији својих активности, створити најбоље могуће услове за квалитативни напредак ове врсте културе, која свакако у будућности мора бити на много вишем нивоу. У том контексту никако не смемо занемарити ни улогу субјеката у култури који својом енергијом представљају основни ресурс развоја урбане културе и који у складу са својом ефикасношћу, мотивишу државу да својим инструментима још више учини за даљи развој урбане културе у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Василије Тапушковић, ,,Аматеризам у култури’’, Историја српске културе, Београд, 1994.
  2. Весна Ђукић Дојчиновић, За регионализацију културне политике у Србији, Београд, 2000.
  3. Inez Bogarts, Investiranje u umetnost i kulturu javna i kulturna politika, Beo­grad, 2002.
  4. Коковић Драган, Заборављена култура, Нови Сад, Светови, 1993.
  5. Коковић Драган, Пукотине културе, Београд, Просвета, 1997.
  6. Пушић Љубинко, „Урбана Култура: основа одрживе мултикултуралности’’, Социолошки преглед, 1-2/2002.
  7. Момир Никић, Култура и цивилизација, Београд, 1995.
  8. Стеван Мајсторовић, Култура и демократија, Београд, 1975.
  9. Стојадиновић Миша, ,,Изазови политичких система на Балкану’’, Српска политичка мисао, 2/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  10. Harvey David, Social Justice and the City, The University of Georgia Press, 1973. Castells Manuel, The Urban Question A Marxist Aproach, Francois Maspero, 1973.
  11. Cooke Philip, „Modern Urban Theory in Question’’, Transaction of the Isntitute of British Geographers, New Series, Blackwell Publishing, 3/1990.
  12. Закон о култури, чл. 3. (Службени гласник РС, 72/09)
  13. Закон о удружењима, чл. 2. (Службени гласник РС, 51/09)
  14. Weber Max, The City, The Free Press, Macmillan Publishing, 1958.
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 316.334.56+316.7:34(497.11) 289-310
ç