Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, КУЛТУРА И ЕТИКА

ПРАВНА НАУКА У СРБИЈИ ДАНАС

Сажетак

У овом чланку, аутор разматра неколико питања о положају и значају правне науке у Србији, од којих је основно питање: какав je утицај правника научника на политичаре доносиоце одлуке? Прак­тично, питање је колико су политичари у Србији спремни да саслушају и уваже мишљење, ставове, аргументе струке и науке? Аутор овог чланка сматра да тзв. доносиоци одлука, односно политичари у Србији веома мало уважавају аргументе струке и науке, пре свега када је реч о праву, већ да су им најважнији математички резултати гласања у Парламенту. И систем тзв. пројектног финансирања, не доприноси томе да се побољша положај правна науке у Србији. Тај систем доводи до тога да научници све више пишу различите чланке и књиге, заправо до тога да настаје систем хипер-продукције, а самим тим и смањивања квалитета. Осим тога, поставља се и питање како функционише систем рецензирања код пројектног финансирања. Углед и ауторитет науке и научника у Србији је због свега данас нижи него што је био некада. Аутор овог чланка због тога истиче да би једно добро решење било направити неку мешавину између пројектног и институционалног финансирања.

кључне речи:

Референце

  1. Михајло Аћимовић, Судска психологија, Београд, 1983.
  2. Чезаре Бекарија, О злочинима и казнама, (превод са италијанског) Сплит, 1984.
  3. Јован Ћирић, Друштевни утицаји на казнену политику судова, Београд, 2001.
  4. Јован Ћирић, „Нова концепција правне заблуде“, у зборнику радова Казнено законодавство: прогресивна или регресивна решења, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005.
  5. Јован Ћирић, „Невоље са упоредним правом“, Страни правни живот, 1/2008.
  6. Јован Ћирић, „Проблеми политичке корупције“, Социолошки преглед, 4/2008.
  7. Јован Ћирић, Објективна одговорност у кривичном праву, Београд, 2008.
  8. Јован Ћирић, „Виктимолошке злоупотребе“, Правни живот, 9/2010.
  9. Владимир Чоловић, „Осигурање од лекарске одговорности“, Страни правни живот, 3/2010.
  10. Јован Ђорђевић, Друштвено-политички систем, Београд, 1982.
  11. Rainer Faupel, The Rule of Law“, Страни правни живот, 2/2009.
  12. Ђорђе Игњатовић, „Државе са ниском стопом криминалитета пример Малте“, Страни правни живот, 3/2009
  13. Миодраг Јовановић, „Демократска консолидација и политичка корупција случај Србија“, у зборнику радова Корупција, основни појмови и механизми за борбу, приредио Горан Илић, Правни факултет Београд, 2007.
  14. Драган Јовашевић,. „Кривична дела корупције“, Страни правни живот, 3/2008,
  15. Рудолф Леградић, Социологија права Београд, 1968.
  16. Драган Митровић, „Холизам и право“, Архив за правне и друштвене науке, 1-2/2004.
  17. Зорица Мршевић, „Организација редовних судова и положај судија у Енглеској“, Архив за правне и друштвене науке, 3-4/1990.
  18. Наташа Мрвић-Петровић, Здравко Петровић, „Накнада штете због неоснованог лишења слободе или неосноване осуде у страним законодавствима“, Страни правни живот, 3/2010.
  19. Радмила Накарада, „Случај Космета јединствена произвољност“, Социоло­шки преглед, 3/2007
  20. Златко Николић, „Правни транспланти од потреба до злоупотреба“, Правна ријеч, 23/2010.
  21. Дејан Павићевић, „Врховни суд Уједињеног Краљевства“, Страни правни живот, 3/2010.
  22. Добривоје Радовановић, Човек и затвор, Београд, 1992.
  23. Bizina Savanelli, „Mutual Transition Spiral and Evolutionary Development of Sin­gle Positive Law and Plural Normative Order Related to the Comparative Nor­mative Order Study“, Страни правни живот, 1/2011.
  24. Н. Срзентић, А. Стајић, Љ. Лазаревић, Кривично право – општи део, Београд, 1984.
  25. Зоран Стојановић, „Генерална превенција и заштитна функција кривичног права“, Анали Правног факултетау Београду, у част академика професора Милана Милутиновића, 1-2/1994.
  26. Снежана Стојановић, „Пореска конкуренција у савременим европским државама случај Луксембурга и Швајцарске“, Страни правни живот, 1/2010.
  27. Дејан Шупут, „Извори казненог права у области спорта и усклађеност српског права са међународним стандардима“, Страни правни живот, 1/2011.
  28. Мирко Васиљевић, Изабране беседе, Београд, 2011.
  29. Предраг Вукасовић, „Венецијанска комисија и њено бављење Србијом“, Страни правни живот, 1/2010.
  30. Предраг Вукасовић, „ИСИ и анализа цитираности научних часописа порекло, намена и основна начела“, Страни правни живот, 1/2009.
  31. Слободан Вуковић, Корупција и владавина права, Београд, 2002.
  32. www.politika.rs/rubrike/Hronika/Ispravljaju-se-greshke-reformi-srpskog.pravosudja.It.html.
  33. www.emportal.rs/en/news/serbia/120737.html.
  34. www.pecat.co.rs/2011/03/rukovodstvo-sanu-vodi-protivsrpsku-politiku/)
  35. www.nspm.rs/srbija-medju-ustavima/ustavne-granice-partijskog-mandata.html
  36. www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kako-je-Srbija-nasla-zastitnika-u-Americi.html.
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 340.1:32 (497.11) 235-262
ç