Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ

ПОЗИЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЗЕМАЉА У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Сажетак

Која је позиција малих и средњих земаља, каква је наша, у глобализацији међународних односа? Да ли је савезништво и стављање под „кишобран“ великих једини пут за заштиту националних интереса? Каква је судбина тзв. марионетских режима у историји и данас? Има ли простора за независну позицију и заштиту сопствених националних интереса малих земаља у констатованој глобализацији међународних односа? Да ли је решење изолација од процеса глобализације или укључивање у те процесе у сопственом економском и политичком интересу? Каква су искуства других малих и средњих земаља? Позиција Србије у савременим међународним односима.

кључне речи:

Референце

  1. Steve Smith, John Baylis: The Globalization of World Politics, Oxford University Press, New York, 2005, Third Edition.
  2. Радован Вукадиновић: Међународни политички односи, Политичка култура, Загреб,
  3. Војин Димитријевић, Радослав Стојановић: Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
  4. Љубивоје Аћимовић: Наука о међународним односима – Теорије и истраживачки правци, Научна књига и ИМПП, Београд, 1987.
  5. Френсис Фукујама: Крај историје и последњи човек, ЦИД, 1998.
  6. Френсис Фукујама: Грађење државе – управљање и светски поредаку двадесетпрвом веку, Филип Вишњић, Београд,
  7. Chris Brown: Understanding International Relations, Palgrave, London, 2005.
  8. Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevenhouse: International Relations, Addison Wesley Longman, New York, 2006-2007.
  9. Хенри Кисинџер: Дипломатија I, II, Верзал Прес, Београд, 1999.
  10. Драгана Новаковић: Основни појмови политике и политичких система, Мегатренд универзитет, Београд, 2008.
  11. Владимир Првуловић: Компаративни политички системи, Мегатренд универзитет, Београд, 2005.
  12. Benoit Pellistrandi: Les relations internationales de 1800 à 1871, Armand Colin, Paris, 2000
  13. Carpentier, Francois Lebrun: Histoire de l’Europe, Seuil, Paris, 1990.
  14. Pierre Milza: Les relations internationales de 1918 a 1939, Armand Colin, Paris, 2003.
  15. Џозеф Нај: Како разумевати међународне сукобе, Стубови културе, Београд, 2006.
периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 327(100)(497.11) 65-86
ç