Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОТРЕБА ИЛИ ЛУКСУЗ: СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Последњих неколико година, сексуално образовање као тема готово је ишчезло из јавног дискурса због чега истраживање и полази од питања да ли је Србији одређени вид сексуалног образовања уистину неопходан. Сексуално образовање није концепцијски једнозначно и може подразумевати читав низ различитих вредносно условљених програма због чега одговору на ово питање претходи анализа упоредне праксе и резултата имплементације различитих програма сексуалног образовања у државама широм света. Упркос недовољном броју систематичних и методолошки исправних студија, налази показују да су програми сексуалног образовања ефикасни и делотворни док тзв. програме свеобухватног сексуалног образовања издвајају као најкорисније. Ситуација у области репродуктивног здравља и породичног планирања у Србији, јако је неповољна и у неким аспектима алармантно лоша што је препознато и од стране законодавца који је нормативни оквир уредио тако да допушта, а у неким случајевима и предвиђа увођење сексуалног образовања у школама. Иако се у претходном периоду у Србији не може идентификовати много иницијатива у погледу увођења сексуалног образовања, чињеница је и да су те малобројне иницијативе чешће привлачиле негативнe реакције разних друштвено-релевантних актера. Коначно, анализом могућности и изазова у сврхе имплементације сексуалног образовања, рад пружа и конкретне препоруке за његово увођење.

кључне речи:

Референце

  • Антић, Љиљана, и Драгана Радосављевић. 2011. „Ставови младих о планирању породице.“ ПОНС 8 (2).
  • Архимандрит Рафаил Карелин. 2013. „Коме је потребно сексуално образовање“. Православни родитељ, доступно на: https://www.pravoslavniroditelj.org/kome-je-potrebno-seksualno-obrazovanje/, приступљено 01.09.2020. године.
  • Блиц. 31. октобар 2013. „Двери: Повући уџбеник који промовише хомосексуалност.“ доступно на: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/dveri-povuci-udzbenik-koji-promovise-homoseksualnost/wrztcws, приступљено 28.08.2020. године.
  • Куриш, Биљана. 2019. „Млади и секс – савети, едукација, превенција.“ Радио-телевизија Војводине. доступно на: http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/mladi-i-seks-saveti-edukacija-prevencija…-(audio)_998518.html, приступљено 27.08.2020. године.
  • Милошевић, Јасмина. 2018. „Репродуктивно здравље младих у Србији – анализа стања са препорукама“. Београдска дефектолошка школа – Belgrade School of Special Education and Rehabilitation 24, изд. 1.
  • Пајванчић, Маријана. 2012. „Анализа процеса усвајања закона из области родне равноправности“. у Политичке странке и законодавна активност Народне скупштине Републике Србије, уредили Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар, и Душан Спасојевић. Београд: Факултет политичких наука, Центар за демократију, Програм Уједињених нација за развој (UNDP).
  • Православни родитељи. 2015. „Молба православних родитеља: Пошаст идеологије содомизма“, доступно на: https://svetosavlje.org/detaljnije-i-opsirnije-objasnjenje-povoda-za-molbu-pravoslavnih-roditelja/?pismo=lat, приступљено 28.08.2020. године.
  • Прошић, Јасмина. 2016. „Српска православна црква је за забрану абортуса: Дете није приватно власништво мајке, оно припада животу који је од Бога дарован!“, Telegraf.rs, доступно на: https://www.telegraf.rs/vesti/2378957-srpska-pravoslavna-crkva-je-za-zabranu-abortusa-dete-nije-privatno-vlasnistvo-majke-ono-pripada-zivotu-koji-je-od-boga-darovan, приступљено 18.08.2020. године.
  • Радуловић, Оливера, Слађана Бабић, Милена Вељковић, Ана Стефановић, Чедомир Шагрић, и Катарина Булатовић, 2014. „Reproductive Health of Youth in the World and Serbia“. Acta Facultatis Medicae Naissensis 31, изд. 4
  • Рашевић, Мирјана. 2013. „Србија двадесет година после Каирске конференције: Има ли напретка у сфери репродуктивног здравља?“, Зборник Матице српске за друштвене науке, изд. 244.
  • Рашевић, Мирјана, и Катарина Седлецкy. 2011. „Питање постојања абортусне културе у Србији“. Становништво 49, изд. 1.
  • Рашевић, Мирјана, и Катарина Sedlecky. 2009. „The abortion issue in Serbia“. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 14, изд. 6.
  • Рудић, Мирко. „Репродуктивно васпитање у школама: Оно што се мора знати“. Вечерње новости. без датума.
  • Sedlecky, Катарина. 2001. „Понашање и ставови адолесцената релевантни за репродуктивно здравље“. Становништво 39, изд. 1.
  • „Сексуално васпитање пилот-пројекат у десет војвођанских школа“. Аутономија, 09. септембар 2013.
  • Службени гласник. Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Пуб. Л. Но. 22/2015-45 (2015).
  • Службени гласник. Национални Програм очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља грађана Републике Србије, бр. 120/2017-10 (2017).
  • Службени гласник. Стратегија подстицања рађања, бр. 25/2018 (2018).
  • Службени гласник. Стратегија развоја здравља младих, бр. 104/2006-51 (2006).
  • Службени гласник. Закон о основама система образовања и васпитања, бр. 88/17 (2017).
  • Службени гласник. Закон о здравственој заштити, бр. 25/2019 (2019).
  • Службени гласник. Закон о здравственом осигурању, бр. 25/2019 (2019).
  • Томашевић, Тања, Весна Мијатовић Јовановић, Снежана Укропина, Драгана Милијашевић, и Нина Бркић Јовановић. 2017. „Сексуално понашање адолесцената узраста од 15 до 19 година у Војводини“. Педагошка стварност 63, изд. 1
  • „Зукорлић: „Сексуално образовање је вулгарно, треба увести здравствено!“ Telegraf.rs, 2016. доступно: https://www.telegraf.rs/vesti/2377694-zukorlic-seksualno-obrazovanje-je-vulgarno-treba-uvesti-zdravstveno, приступљено 21.08.2020. године.
  • Alford, Sue. 2009. „Sex Education Programs: Definitions & Point-by-Point Comparison“. Advocates for Youth, accessed: https://advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sex-education-programs-definitions-and-point-by-point-comparison/.
  • Bearman, Peter S., and Hannah Bruckner. 2001. „Promising the Future: Virginity Pledges As They Affect the Transition To First Intercourse“. American Journal of Sociology.
  • Burt, John B., and Linda Brower Meeks.1970. Education for Sexuality: Concepts and Programs for Teaching. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
  • Caulfield, Mina Davis. 1985. „Sexuality in Human Evolution: What is ‚Natural‘ in Sex?“ Feminist Studies 11, vol. 2.
  • Fisher, Alan J., Wanjiru Mukoma, and Johann Louw. 2008. „Evaluating Adolescent Sexual and Reproductive Health Interventions in Southern and Eastern Africa“. in Promoting Adolescent Sexual and Reproductive Health in East and Southern Africa, 249–66. Uppsala, Sweden: The Nordic Africa Institute.
  • Fonner, Virginia A., Kevin S. Armstrong, Caitlin E. Kennedy, Kevin R. O’Reilly, and Michael D. Sweat. 2014. „School Based Sex Education and HIV Prevention in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis“. PLoS ONE 9, vol. 3.
  • Frost, Jennifer J., and Jacqueline Darroch Forrest. 1995. „Understanding the Impact of Effective Teenage Pregnancy Prevention Programs“. Family Planning Perspectives 27, vol. 5.
  • Hershaw SK, Morrow E. 1990. „Induced abortion – A world review 1990 supplement“. Family Planning Perspectives 22, vol. 2.
  • Kirby, Douglas. 2007. „Abstinence, Sex, and STD/HIV Education Programs for Teens: Their Impact on Sexual Behavior, Pregnancy, and Sexually Transmitted Disease“. Annual Review of Sex Research 18, vol. 1.
  • Kirby, Douglas, and B.A. Laris. 2009. „Effective Curriculum-Based Sex and STD/HIV Education Programs for Adolescents“. Child Development Perspectives 3, vol. 1.
  • Lacan, Jacques.1985. Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the école freudienne. Edited by Juliet Mitchell and Jacqueline Rose. New York: W.W. Norton.
  • Leung, Hildie, Daniel T. L. Shek, Edvina Leung, and Esther Y. W. Shek. 2019. „Development of Contextually-relevant Sexuality Education: Lessons from a Comprehensive Review of Adolescent Sexuality Education Across Cultures“. International Journal of Environment Research and Public Health 16, vol. 4.
  • Lopez, Laureen M, Alissa Bernholc, Mario Chen, and Elizabeth E. Tolley. 2016. „School-based interventions for improving contraceptive use in adolescents“. The Cochrane database of systematic reviews 29, vol. 6.
  • Mahama, Inuusah, Mavis AnsuAmponsah, Regine Kwaw, and Daniel Gyapong Nimo. 2019. „Adolescents’ Knowledge Level in Sex Education: Does Gender and Age Difference Matter?“. American Journal of Humanities and Social Science Research 3, vol. 8.
  • Malone, Patrick, and Monica Rodriguez. 2011. „Comprehensive Sex Education vs. Abstinence-Only-Until-Marriage Programs“. Human Rights 38, vol. 2.
  • Matthews, C., L.E. Aaro, A. Grimsrud, A.J. Flisher, S. Kaaya, H. Onya, H. Schaalma, A. Wubs, W. Mukoma, and K.-I. Klepp. 2012. „Effects of the SATZ teacher-led school HIV prevention programmes on adolescent sexual behaviour: cluster randomised controlled trials in three sub-Saharan African sites“. International Health 4, vol. 2.
  • Montgomery, Paul, and Wendy Knerr. 2018. „Review of the Evidence on Sexuality Education: Report to inform the update of the UNESCO International Technical Guidance on Sexuality Education“. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
  • Oringanje, Chioma, Martin M Meremikwu, Hokehe Eko, Ekpereonne Esu, Anne Meremikwu, and John E Ehiri. 2016. „Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews“. Cochrane Database of Systematic Reviews 2.
  • Ponzetti, James J. 2016. Evidence-based Approaches to Sexuality Education: A Global Perspective. New York: Routledge.
  • „Report of the International Conference on Population and Development“. New York: United Nations, 1995. https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/27/SupportingDocuments/A_CONF.171_13_Rev.1.pdf.
  • Rohrback, Louise A., Nancy F. Berglas, Petra Jerman, Francisca Angulo-Olaiz, Chih-Ping Chou, and Norman A. Constantine. 2015. „A Rights-Based Sexuality Education Curriculum for Adolescents: 1-Year Outcomes From a Cluster-Randomized Trial“. Journal of Adolescent Health 57, vol. 4.
  • Rubin, K, and R Kindendall. 2001. „What Skills Should Sex Education Develop?“, 2001.
  • Santelli, John, Stephanie A. Grilo, Laura D. Lindberg, Ilene Speizer, Amy Schalet, Jennifer Heitel, Leslie Kantor, et al. 2017. „Abstinence-only-until-marriage policies and programs: An updated position paper of the Society for Adolescent Health and Medicine“. Journal of Adolescent Health 61, vol. 3.
  • Shepherd, Jonathan, Josephine Kavanagh, Joanna Picot, and Keith Cooper. 2010. „The effectiveness and cost-effectiveness of behavioural interventions for the prevention of sexually transmitted infections in young people aged 13-19: A systematic review and economic evaluation“. Health Technology Assessment 14, vol. 7
  • UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). „International Guidelines on Sexuality Education: An evidence informed approach to effective sex, relationships and HIV/STI education“, June 2009. https://www.refworld.org/docid/4a69b8902.html, accessed 29.08.2020.
  • UNICEF. „Serbia Roma Settlements – Multiple Indicator Cluster Survey 2014 Key Findings“, July 2014.https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/Europe%20and%20Central%20Asia/Serbia%20%28Roma%20Settlements%29/2014/Key%20findings/Serbia%20%28National%20and%20Roma%20Settlements%29%202014%20MICS%20KFR_English.pdf, accessed 29.08.2020.
периодика Администрација и јавне политике 2/2020 2/2020 УДК 613.88(497.11) 35-55
ç