Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛНИ АСПЕКТИ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСОМ

ПОСТПАНДЕМИЈСКИ ПОРЕДАК

Сажетак

У чланку се разматрају односи великих сила после пандемије и могући одговори Србије. Од односа Русије, САД и Кине највише ће зависти развој догађаја на простору бивше СФРЈ и Европе. Следи скоро преуређење балканског провизоријума. Главни правци деловања српске елите усмерени су према великим и регионалним силама: САД, Русији, Кини, Турској и Немачкој. Српска елита данас стоји између политике несврставања утемељене у време СФРЈ и покушаја да достигне неутралност док трају преговори великих сила о новим интересним сферама. Особена космополитика Србије омогућила би држави и народу да на темељу географског положаја и духовног наслеђа, те високих идеала и циљева, ступи у сложене односе са утицајним елитама великих сила и изгради нови државотворни облик усклађен с наступајућим поретком света.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 2/2020 2/2020 УДК 327(497.11)“2020“ 89-100
ç