Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ КОНЦЕПТА И ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ПОСЛЕДИЦЕ ПРИДРУЖИВАЊА ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ЕУ

Сажетак

Преко двадесет година траје процес придруживања Источне Европе ЕУ. Изузимајући Руску Федерацију и Белорусију, све државе Источне Европе су у процесу придруживања или су већ постале чланице ЕУ. Упоредни подаци из но­вих источновропских чланица ЕУ попут Пољске, Мађарске и Естоније показују да се може дефинисати неколико тенденција у правном, друштвеном и економском смислу када се ради о процесу придруживања Источне Европе ЕУ. То су, раст спољног дуга, незапослености, буџетског и спољнотрговинског дефицита, исељавање становништва, популације која живи испод границе сиромаштва.

кључне речи:

Референце

  1. Craig P, De Burka G., The Evolution of EU Law, Oxford University Press, 2011.
  2. Кошутић Б, Основи права Европске уније, Правни факултет, Београд, 2009.
  3. Kнежевић М., Евроскептицизам: где је Европа: 111 евроскептичних фрагмената, Заслон, Шабац, 2008.
  4. Васиљевић М., Компанијско право: Право привредних друштава Србије и ЕУ, Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Вајфелед В., Веселс В., Европа од А до Ш: Приручник за европску интеграцију, Фондација Конард Аденаеуер, Београд, 2003.
  6. Јовановић М, Европска економска интеграција, Економски факултет, Београд, 2006.
  7. Динан Д, Мењање Европе – Историја Европске уније, Службени гласник, Београд, 2010.
  8. Динан Д, Све ближа Унија, Службени гласник, Бео­град, 2009.
  9. Лопандић Д., Оснивачки уговори Европске уније, Канце­ларија за придруживање Србије и Црне Горе Европској унији, Београд, 2003.
  10. Лопандић Д., Јањевић М, Уговор о Европској унији, од Рима до Мастрихта, Београд, 1995.
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 316.4.052(4-11)(4-672EU) 129-150
ç