Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНА ПОЛИТИЧКА ПИТАЊА СРПСКОГ НАРОДА

ПОЛИТИКА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Сажетак

Овај рад је покушај аутора да истражи систем и норматив­на документа међународне сарадње у ванредним ситуацијама, као и политику међународне сарадње Републике Србије у тој обла­сти. У овом раду се објашњавају начини међународне сарадње и удруживања у области ванредних ситуација природног и техничко-технолошког карактера. Пошто за ванредне ситуaциjе државне границе представљају порозну средину, међународна сарадња је неопходна. У циљу унапређења властитих знања, заједничког деловања у случају ванредних ситуација и обављања послова хуманитарне природе, државе формирају међународне организације и удружења, или постају њихове чланице. Република Србија, после свих криза кроз које је прошла у протеклом периоду, чини значајне напоре на успостављању и унапређењу националног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и међународне сарадње у тој области.

кључне речи:

Референце

  1. Coppola, D., Introduction to International Disaster Management, Еlsevier, Bur­lington, MA, 2011.
  2. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2005. OCHA Organigramme. Available at: http://ochaonline.un.org/webpage.asp?site-organigrame/
  3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвичайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедесвий: Основы защиты населеня и территорий в кризисных ситуациях, Москва, Деловой экспресс, 2006. стр. 514.
  4. UNDP, Disaster Profiles of the Least Developed Countries UN, New York, May 2001
  5. Senior Civil Emergency Planning Committee, Internet, 28/02/08, http//nato.int/docu/handbook/ 2001hb140501.htm.
  6. Драган Млађан, Предраг Марић, Иван Барас: „Улога и место Сектора за ванредне ситуације МУП-а у међународним организацијама и удружењима“, зборник радова Србија и регионална сарадња, Инстутут за међународну политику и привреду, Београд, 2011, стр. 268-276.
  7. UN/ISDR Međunarodna strategija UN za smanjenje rizika od katastrofa http://www.unisdr.org/
  8. UNDP http://www.undp.org/
  9. Below R., Wirtz A., Guha-Sapir D: Disaster category classification and perilterminology for operational purposes: Common accord CRED and MunichRe, October 2009.
  10. Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Службени гласник РС, бр. 86, 18. новембар 2011.
  11. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, октобар, 2009.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 351.86+355.58]:327(497.11) 487-508
ç