Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ АЛТЕРНАТИВЕ СРБИЈЕ У ОЧИМА ЊЕНИХ ГРАЂАНА

Сажетак

У условима настајања нових прилика у међународним односима садржаним у новој расподели моћи на глобалном нивоу, настајању мултиполарног међународног поретка и све веће повезаности и међузависности државних и недржавних актера, када политички, економски и безбедносни изазови постају транснационални у свом домету веома је важно и позиционирање држава, посебно оних „малих“ у односу на ове промене. Као што је битно за друге државе, тако је битно и за Републику Србију да у оваквим околностима пронађе своје место, а у складу са својим националним и државним интересима, у оквирима савремених политичких, економских и безбедносних међународних интеграција. Уколико се пође од става да Србија само интегрисана у савремене токове у међународним односима може на најбољи начин да оствари и заштити своје националне интересе, постављају се и питања којим се интегративним токовима приклонити, према којим критеријумима се определити или пак, како уравнотежити своје односе са постојећим и новонастајућим половима моћи на глобалном нивоу. Стога је веома важно да свака држава има јасно дефинисану спољнополитичку стратегију и спољнополитичко опредељење, а које би било засновано на широком друштвеном консензусу о виталним националним интересима. Полазећи од тога, циљ овог рада је да на основу анализе резултата истраживања које је спровео Институт за политичке студије (2015-2018) прикаже основне налазе који се тичу оцене и мишљења грађана Србије према политичким, економским и безбедносним алтернативама у процесу њених међународних интеграција и сарадње са другим државама (Евроазијски савез, Русија, Кина), а у односу на оне који се често у јавном дискурсу Србије одређују безалтернативним.

кључне речи:

Референце

  • Burrows Mathew J, “Western Options in a Multipolar World”, Issue Brief, Atlantic Council, Brent Scowcroft Center On International Security, 2017, стр. 4-9,  Internet,  http://www.atlanticcouncil.org/images/Western_Options_in_a_Multipolar_World_web_1127.pdf 07/10/2018
  • Гаћиновић Радослав, „Војна неутралност и будућност Србије“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 1/2018, стр. 23-38.
  • „Говор председника Србије Александра Вучића у Скупштини“, 2017, Internet, https://www.predsednik.rs/predsednik/inauguracija, 08/10/2018.
  • Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2015, рађено од 16. до 26. новембра.
  • Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2016, рађено од 20. до 30. новембра.
  • Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2017, рађено од 25. маја до 5. јуна.
  • Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2017, рађено од 20. до 30. новембра.
  • Kurecic Petar, „Small States in the Multi-Polar World: Introduction“, World Review of Political Economy, Pluto Journals Ltd, Vol. 8, No.3, 2017, стр. 280-294.
  • Kurecic Petar, Kampmark Binoy B., „A Multifarious, Multifaceted Approach to the Multipolar World: A Necessity“, International Journal of Management, Science and Business Administration, vol. 2 (8), 2016, стр. 42–51.
  • Лишанин Младен, „Спољнополитички приоритети Србије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 1/2012, стр. 201-2012
  • М.Г., „Војна сарадња у успону“, Политика, 14. септембар 2018.
  • „Министар Дачић на конференцији ’Безбедносни изазови Западног Балкана и Србија‘“, Министарство спољних послова, 2018, Internet, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/o-ministarstvu/ministar/govori/20241-2018-09-19-11-24-17?lang=cyr, 08/10/2018.
  • Министарство спољних послова, Internet, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/bilateralni-odnosi/117-bilateralni-odnosi/11519-ruska-federacija?lang=cyr, 05/10/2018.
  • Министарство спољних послова, Internet, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/sbp/zbop?lang=cyr, 03/09/2018.
  • Mitrovic Dragana, “China`s Belt and Road Initiative: Connecting and Transformative Initiative”, in: The Belt & Road Initiative in the Global Arena: Chinese and European Perspective, (еds. Yu Cheng et al.), Palgrave Macmillan, 2018, стр. 17-37.
  • Митровић Драгана, „’Шеснаест плус један’ у 2015/2016. – унапређење, уоквиравање и интензивирање сарадње“, Азијске свеске, vol. 2, Институт за азијске студије, Београд, 2016, стр. 7-24
  • Програм Владе Републике Србије кандидата за председника Владе Ане Брнабић, Влада Републике србије, 2017, Internet, https://media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/ekspoze-mandatarke-ane-brnabic280617_cyr.pdf, 08/10/2018
  • Степић Миломир, „Три (суштинска) критеријума у српском избору супранационалне интеграције“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2013, стр. 33-59
  • Стојадиновић Миша, „Европа и мултиполарни свет“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 1/2018, стр. 163-175.
  • Стратегија одбране Републике Србије – нацрт, Министарство одбране Републике Србије, 2017.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије – нацрт, Министарство одбране Републике Србије, 2017.
  • Тодоровић Лазић Јелена, „Евроскептицизам у Србији – стари концепт у новом руху“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2018, стр. 79-98.
периодика Политика националне безбедности 2/2018 2/2018 УДК: 32+338.2+355.02(497.11)]:316.65 41-56
ç