Изабери језик:
Тема броја

УПОРЕДНА ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ТУРСКЕ НА РАЗМЕЂУ КЕМАЛИЗМА И ИСЛАМИЗМА

Сажетак

Циљ рада je да путем анализе политичких институција, као и анализе кључних момената модерне турске историје, што потпуније прикаже главне карактеристике политичког система Републике Турске. Такође, аутори рада анализирају улогу војног фактора у формирању и одржавању секуларног курса републике, и настоје да расветле суштину актуелног “исламистичког” скретања са кемалистичког пута. У раду је прво дат историјски осврт на Ататуркову реформу и настанак турске републике, а затим следи приказ основних карактеристика њених политичких институција. Потом аутори анализирају некадашњу и садашњу улогу војске у турском политичком животу, као и реформски заокрет који је наступио након победе исламиста на изборима 2002. године. У завршном делу разматра се питање да ли актуелна политика владајуће АКП води већој демократизацији друштва, његовој исламизацији или пак доминацији једне партије над свим кључним полугама власти?

кључне речи:

Референце

  1. Војислав Лалић, Турска без Ататурка – Потреси на Босфору, “Филип Вишњић”, Београд, 1997.
  2. Dani Rodrik “Ergenekon and Sledgehammer: Building or Undermining the Rule of Law?”, Turkish Policy Quarterly, Kemal Koprulu, Turkey, vol. 10, No.1, spring 2011.
  3. Дарко Танасковић, Ислам – догма и живот, Српска књижевна задруга, Београд, 2008.
  4. Дарко Танасковић, Неоосманизам, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Emiliano Alessandri, “Turkey’s Future Reforms and the European Union”, Turkish Policy Quarterly, Kemal Koprulu, Turkey, vol. 10, No.1, spring 2011.
  6. Зоран Милошевић, “Спољно политичке амбиције Турске”, Национални инте­рес, Институт за политичке студије, Београд, год. VI, 8, 2/2010.
  7. Милош Б. Марковић, “Спољна политика Турске на почетку 21. века”, Међународна политика, бр. 1136, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009.
  8. Мухамед Есад Беј, Алах је Велики, Ново дело, Београд, 1991.
  9. Mustafa Kemal Atatürk, http://www.ataturk.com/content/view/33/70/
  10. Mustafa Kemal Atatürk, http://www.en.wikiquote.org/wiki/Mustafa_Kemal_ Atatürk
  11. Ноах Фелдман, “Зашто муслимани желе шеријат?”, http://www.scribd.com/doc/55794490/Zato-Serijat-Noah-Feldman
  12. Omer Cihad Vardan, “Turkey-EU relations and democracy in Turkey: Problems and prospects”, Turkish Policy Quarterly, Kemal Koprulu, Turkey, vol. 8, No.1, spring 2009.
  13. Том Рајс, Оријенталиста, Едитор, Београд, 2006.
  14. Tugal Cihan, Islamism in Turkey: beyond instrument and meaning Economy and Society, Taylor & Francis Ltd, vol. 31, №. 1/2002.
  15. Fatma Sundal, “What has happend in AKP years in Turkey: The condititon of isla­mism, Turkish Islam synthesis, and islamist violence”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, год. II, бр. 1/2008.
  16. Хакан Ђандуран, “Правосудни систем у Турској”, Информатор друштва судија Србије, Друштво судија Србије, Београд, март 2006.
  17. Carol Migdalovitz, “AKP’s Domestically Driven Foreign Policy”, Turkish Policy Quarterly, Kemal Koprulu, Turkey, vol. 9, No. 4, winter 2010/11.
  18. Cigdem Nas, “Changing Dynamics of Turkish Foreign Policy and the EU”, Turkish Policy Quarterly, Kemal Koprulu, Turkey, vol. 9, No. 4, winter 2010/11.
  19. Cizre Sakallioglu, “The Anatomy of the Turkish Military’s Autonomy”, Compara­tive Politics, City University of New York, USA, vol. 29, no. 2/1997.
  20. Constitution of the Republic of Turkey, http://ebookbrowse.com/the-constitution-of-the-republic-of-turkey-pdf-d25118640
  21. Џон Л. Еспозито, “Ислам данас”, Оксфордска историја Ислама (приредио Џон Л. Еспозито), Елио, Београд, 2002.
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 321+322.2:28(560) 441-466
ç