Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПОЛИТИЧКИ И ВОЈНИ АСПЕКТ НЕУТРАЛНОСТИ

Сажетак

Током историје многе су државе настојале да придобију позицију државне неутралности и на тај начин заштите сопствено становништво и територију од ратних операција. Традиционална неутралност је доживљавала своје трансформације током историје. Класична неутрал­ност која подразумева да се држава која је у неутралном статусу налази изван политичких и економских савеза више није актуелна. Неутралност добија своју нову форму јер државе могу бити чланице међународних организација а да њене војне снаге имају статус неутралних оружаних снага. Дакле, у новим условима војна неутралност може постојати независно од др­жавне, чак иако је држава чланица неке међународне организације.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бартош Милан, Међународно јавно право, 1 књига, “Култура”, Београд, 1954.
  2. Бесарабић Војин, Неутралност и њена савремена схватања, Београд, 1939.
  3. Богдановић Илија, Доктрина тоталне одбране и безбедности неутралне Шведске, ФПН, Београд, 1993.
  4. Bourchard, Edwin, “War, Neutrality and Non-Belligerency”, The Ameri­can Journal of International Law, 1941.
  5. Chaumont, Charles, The United Nations and Neutrality, 1957.
  6. Dutoit, Bernard, La neutralite Suisse a l’heure europeenne, Paris: Librai­rie generale de droit et de jurisprudance, 1962.
  7. Fourgassie, Georges, La neutralité Belgique, Paris, 1903.
  8. Holl, Otmar, Small States in Europe and Dependence, Austrian Institute for International Affairs, 1983.
  9. Kieser, Rolf, The New Switzeland: Problems and Policies, 1996.
  10. Komarincki, Titus, The place of neutrality in the modern system of Inter­national Law, Paris: Recueil Sirey, 1953.
  11. Luif, Paul, Neutrale in die EG?: Die westeuropaische Integration und die neutralen Staaten, Wien: Osterreichisches Institut fur Internationale Poli­tik, 1998.
  12. Neuhold, Hanspeter, The European Neutrals in the 1990s: New Challen­ges and Opportunities, Westview Press, 1992.
  13. Попов Чедомир, Од Версаја до Данцинга, Нолит, Београд, 1976.
  14. Pradelle, Paul, “Е évolution de la neutralité”, Revue de droit internatio­nal, Paris, 1934.
  15. Rafael, Eric, La zones demilitarisees, Paris: Librairie Hachette, 1930.
  16. Wright, Qvincy, “The present Status of Neutrality”, The American Jour­nal of International Law, 1940.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 327.55:355.02 УДК 297-307
ç