Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКА МИСАО И ДЕЛОВАЊЕ ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА У КРАЉЕВИНИ СХС/ЈУГОСЛАВИЈИ

Сажетак

Драгољуб Јовановић је био врло присутан у политичком животу Краљевине СХС (Краљевине Југославије). Својим неуморним деловањем на терену и публицистичким радом привлачио је пажњу свих режима и јавности. Био је у сталној опозицији, прогањан, хапшен, интерниран и осуђиван у време и након диктатуре краља Александра, али и биран за народног посланика. Свој таленат, моралне и интелектуалне снаге, научну и друштвену активност посветио је борби за демократски преображај друштва, за социјално, економско, културно подизање српског села, за добробит сељака и радних слојева становништва. Циљ овог рада је да на основу социолошке анализе садржаја адекватне литературе, укажемо на значај лика и дела Драгољуба Јовановића за проучавање и разумевање друштвено политичких прилика у међуратној Југославији. У том настојању, покушали смо да укажемо и на чињеницу да је део његових идеја, научних елаборација и визија и даље врло релевантан.

кључне речи:

Референце

  • Гаћеша, Никола. 1995. Радови из аграрне историје и демографије. Нови Сад: Матица српска.
  • Динић, Драгана. 1999. Сељаштво као судбина Драгољуба Јовановића. Београд: Институт за политичке студије.
  • Исић, Момчило. 1995. Сељаштво у Србији 1918 – 1925. Београд: Институт за новију историју Србије.
  • Јакшић, Божидар. 1991. Слобода од страха, Драгољуб Јовановић између две ауторитарне Југославије. Предговор књизи Драгољуба Јовановића Слобода од страха, изабране политичке расправе. Београд: „Филип Вишњићˮ : Научна књига.
  • Јовановић, Драгољуб. 1997а. Политичке успомене, заноси. Београд: Култура: Архив Југославије.
  • Јовановић, Драгољуб. 1997б. Политичке успомене, сазнања. Београд: Култура: Архив Југославије.
  • Јовановић, Драгољуб. 1997в. Политичке успомене, искушења. Београд: Култура: Архив Југославије.
  • Јовановић, Драгољуб. 1997г. Сељак – свој човек. Београд: Институт за новију историју Србије
  • Јовановић, Драгољуб. 1973. Људи, људи…(медаљони 56 умрлих савременика). Београд: Д. Јовановић.
  • Јовановић, Драгољуб. 1940. Учитељи енергије. Београд: Д. Јовановић.
  • Јовановић, Драгољуб. 1991. Слобода од страха. Београд: „Филип Вишњићˮ: Научна књига.
  • Јовановић, Надежда. 1994. Земљорадничка левица у Србији 1927 – 1939. године. Београд: ИНИС.
  • Јовановић, Надежда и Момчило Исић. 1997. Идеолог сељаштва, предговор за књигу Сељак свој човек Драгољуба Јовановића. Београд: Институт за новију историју Србије.
  • Јовановић, Надежда. 2000. Живот за слободу без страха. Београд: ИНИС.
  • Козић, Петар. 1997. Предговор за књигу Политичке успомене, заноси. Београд: Култура: Архив Југославије.
  • Маликовић, Драги, Александар Растовић и Урош Шуваковић. 2007. Парламентарне странке у Краљевини СХС – Југославији (настанак, развој и партијски системи). Косовска Митровица – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
  • Мирковић, Мијо. 1952. Сељаци у капитализму. Загреб: Матица хрватска.
  • Надић, Дарко. 2006. Мисоа о раду др Драгољуба Јовановића. Београд: Д. Надић.
  • Павловић, Момчило (прир.) 2008. Историја грађанских странака у Југославији (Том I). Београд: Институт за савремену историју
  • Тодоровић, Мирјана. 1993. „Демократска уверења Драгољуба Јовановића.ˮ У Човек изнутра слободан, Драгољуб Јовановић – научник, политичар, страдалник, прир. Богдан Ђуровић, Драгољуб Ђорђевић, Божидар Јакшић, 101 – 107. Ниш: Градина.
  • Тркуља, Јовица. 2012. Драгољуб Јовановић, професор, политичар и опозиционар (1895 – 1977). Београд: Библиотека града Београда: Универзитет у Београду, Правни факултет.
  • Шуваковић, У. 2011. ,,Корупција и политичке странке у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.ˮ Журнал за криминалистику и право 16 (1): 57-68
  • Шљукић, Срђан и Марица Шљукић. 2012. Земља и људи, сељаштво и друштвена структура. Нови Сад: Mediterran publishing.
  • Шљукић, Срђан и Дејан Јанковић,. 2015. Село у социолошком огледалу. Нови Сад: Mediterran publishing.
периодика Политичка ревија 1/2021 1/2021 УДК 32:929 Jovanović D. 107-127
ç