Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛ ГОТФРИД О ФАШИЗМУ, АНТИФАШИЗМУ И БОРБИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ

Сажетак

У овом раду аутор полази од чињенице да у време обележавања века од Марша на Рим и доласка фашизма на власт, стање изучавања ове тематике код нас веома назадовољавајуће. Не само да не постоје преводи важних студија такозваног новог канона о теорији и историји фашизма, већ не постоје ни радови или докторске тезе које би пренеле ту врсту продукције и увида у наш академски и јавни простор. Отуд аутор даје између осталог и преглед ретких нових домаћих подухвата тога типа, али пре свега своју нарацију гради око двокњижног пројекта америчког теоретичара Пола Готфрида. Његова њига о фашизму је објављена 2016, а она о антифашизму као њен наставак 2021. године. Осим кратке информације о овом занимљивом представнику такозване струје палеоконзервативизма, даје се преглед теза и доприноса ове две књиге, као и критички осврт на одређене недостатке. Кроз то излагање нуди се и једна врста пописа најважнијих тема и тачака у савременом изучавању фашизма, али се указује и на неизбежну полемичност и тежњу ка инструментализацији употребе овог термина у јавном дискурсу.

кључне речи:

Референце

  • Ђурковић, Миша. 2019. „Фашизам.” Политика, 16, април 2019. https://www.politika.rs/sr/clanak/427170/Fasizam.
  • Краус, Ханс-Кристијан. 2022. „Панајотис Кондилис и његова критика тезе о ‘немачком посебном путу’” Српска политичка мисао, посебно издање посвећено Панајотису Кондилису, прир. Душан Достанић.
  • Ломпар, Растко. 2021. Љотић, учитељ или фарисеј.  Београд: Catena Mundi.
  • Митровић, Андреј. 2009. Фашизам и нацизам. Београд: Чигоја штампа.
  • Нолте Ернст и Франсоа Фире. 2006. Непријатељска блискост – комунизам и фашизам у 20 веку, једна коресподенција. Београд: Плато.
  • Ристовић, Милан. 2021. Mussolini ante portas. Београд: Службени гласник.
  • Умланд, Андреас. 2003. „Современные концепции фашизма в России и на Западе.“ Неприкосновенный запас, 5 (31): 1–10.
  • Albright, Madeleine. 2018. Fascism: A Warning. Harper Collins Publishers.
  • Byshok Stanislav and Alexey Kochetkov. 2014. Neonazis and Euromaidan. Createspace Independent Pub.
  • Gottfried, Paul. 1999. “Fascism and Anti-Fascism: An Historical Perspective.” The Chesterton Review, 25 (1/2): 149–153.
  • Gottfried, Paul. 1999. After Liberalism. Princeton: Princeton University Press.
  • Gottfried, Paul. 2005. The Strange Death of Marxism. Misssouri: University of Missouri.
  • Gottfried, Paul. 2016. Fascism: The Career of a Concept. NIU Press/De Kalb
  • Gottfried, Paul. 2021. Antifascism: The Course of a Crusade. NIU Press
  • Griffin Roger, Werner Loh and Andreas Umland, eds. 2014. Fascism Past and Present, West and East. Stutgart: Ibidem Press.
  • Griffin, Roger. 2022. “Ghostbusting Fascism?” In Fascism, Journal of Comparative Fascist Studies, Brill, (11): 59–86.
  • Kallis, Aristotle. 2017. “A Review of Fascism: The Carrier of the Concept.Journal of Interdisciplinary History, 48 (1): 84–85.
  • Kuljić, Tоdor. 1987. Fašizam. Beogrd: Nolit.
  • Kuljić, Tоdor. 1990. “Fenomenološko istoristička teorija o fašizmu Ernsta Noltea.” U Fašizam u svojoj epohi, ur. Ernst Nolte, Beograd: Prosveta.
  • Kuljić, Tоdor. 2002. Prevladavanje prošlosti. Uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka. Beograd: Helsinški odbor.
  • Ledeen, Michael. 2017. „Men in Black – what was fascism all about?“ Claremont review of books, Spring. https://claremontreviewofbooks.com/men-in-black/.
  • Marcuse Herbert, Barington Moore and Robert Paul Wolf. 1984. Kritika čiste tolerancije. Zagreb: Globus.
  • Michaelis, Meir. 1978. Mussolini and the Jews. London: Clarendon Press, Oxford, Institute of Jewish Affairs.
  • Nolte, Ernst. 1990. Fašizam u svojoj epohi. Beograd: Prosveta.
  • Payne, G. Stanley. 2022. „Antifascists after Fascism.“ The First Things, January, https://www.firstthings.com/article/2022/01/antifascists-after-fascism.
  • Sholz, Beate. 2001. Italienischer Faschismus als ‚Export’-Artikel (1927-1935). Trier, https://d-nb.info/971747318/34.
  • Trocki, Leon. 1973. Izdana revolucija. Rijeka: Otokar Keršovani.
  • Zitelmann, Rainer. 1999. Hitler, the Policies of Seduction. Allison and Busby
периодика Политичка ревија 3/2022 3/2022 УДК 32 Gottfried P. 43-59
ç