Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ И НАЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТ СРБИЈЕ

ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА У XXI ВЕКУ

Сажетак

Питање националног идентитета представља један веома комплексан феномен којим су се бавили многобројни теоретичари најразличитијих дисциплина. Национални идентитет, и поред предвиђања да ће крај XX и почетак XXI века бити време без нација, још увек представља веома актуелну тему, за коју се још увек не може рећи да је превазиђена. Главно питање којим се бавимо у нашем раду јесте: Да ли национални идентитет представља ,,превазиђену творевину прошлости’’ и каква је његова судбина у XXI веку? Да би дошао до одговора на постављено питање аутор се у свом раду користи комбинацијом неколико различитих метода: дијалектички метод, метод анализе садржаја и компаративни метод. У том смислу овај рад је подељен на два дела. Први део рада се бави основама националног идентитета, док се други део рада бави проблемом етницитета и на­ционализма.

 

кључне речи:

Референце

  1. Billet Jaak, Maddens Bart, Beerten Roeland, „National Identity and Atti­tude toward Foreigners in Multinational State: A Replication“, Political Psychology, International Society of Political Psychology, бр. 2/2003.
  2. Божиловић Никола, Култура и идентитети на Балкану, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2007.
  3. Гавриловић Данијела, „Динамика идентитета на Балкану’’, Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану (приредили: Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2008.
  4. Голубовић Загорка, Ја и други, Република, 1999.
  5. Милошевић Ђорђевић Јасна, ,,Један покушај класификације теоријских разматрања националног идентитета“, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2003.
  6. Милошевић Ђорђевић Јасна, ,,Значење националног идентитета“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2002.
  7. Милошевић Ђорђевић Јасна, Човек о нацији, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Михић Владимир, ,,Да ли смо ми Европљани? Повезаност и корелати европског и националног идентитета“, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2009.
  9. Смит Д. Антони, Национални идентитет, Чигоја штампа, 1998.
  10. Томас Хилан Ериксен, Етницитет и национализам, Библиотека XX век, Београд, 2004.
  11. Hobsbawm E. J., Nations and nationalism since 1780, Cambridge Uni­versity Press, 1992.
  12. Caputi Mary, „National identity in Contemporary Theory’’, Political Psychology, International Society of Political Psychology, бр. 4/1996.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 323.1+316.356.4”20” 115-128
ç