Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА ТУМАЧЕЊА 5. ОКТОБРА 2000.

ПЕТООКТОБАРСКА “УГОВОРНА” ПРЕВАРА НАРОДА

Сажетак

У раду се анализира садржај изборног документа тадашње Демократске опозиције Србије “Програм за демократску Србију” (назван и “Уговор с народом”), пре свега она обећања – 10 тачака – која је ДОС представио као акте које ће усвојити „првог дана првог заседања новоизабране Скупштине“. Са дистанце од две деценије могуће је утврдити у којој су функцији била обећања ДОС-а на изборима 2000, да ли су тада дата обећања испуњена и у којој мери, те извести закључак о неуспешности власти ДОС-а и тешким последицама те политике по земљу. У циљу објективизације оцене о неуспешности ДОС-ове политике примењени су критеријуми објективизације напретка и назатка које је својевремено утврдио академик Радомир Лукић.

кључне речи:

Референце

  • Антонић, Слободан. 2013. “Друштвена покретљивост у социјалистичкој Србији: један ревизионистички поглед”. Социолошки преглед XLVII (2), 145-170. DOI: 10.5937/socpreg1302145A
  • Антонић, Слободан. 2015. Милошевић – још није готово. Београд: Вукотић медиа д.о.о.
  • Антонић, Слободан. 2020. “О карактеру 5. октобара: револуција, али каква?”. У Двадесет година 5. октобра, ур. Славиша Орловић и Деспот Ковачевић, 47-70. Београд: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар за демократију; Hanns Seidel Stiftung.
  • Влада Републике Србије. Закључак о распоређивању Мисије Европске уније за владавину права (EULEX) на целој територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, потврђивању плана о шест тачака генералног секретара УН и заштити интереса Републике Србије. 27.11.2008. https://www.srbija.gov.rs/vest/99016/usvojen-zakljucak-o-prihvatanju-principa-iz-izvestaja-generalnog-sekretara-un.php Последњи приступ 15. фебруар 2021.
  • Врзић, Никола. 2011. Викиликс: тајне београдских депеша. Београд: Фонд “Слободан Јовановић”, Печат
  • Вукмировић, Д., Govoni R. S. (2008) Студија о животном стандарду: Србија 2002–2007. Београд: РЗС, World Bank, Department for International Development
  • Вучић, Борка. 2002. Банкарство: избор или судбина. Београд: Удружење “Цер”
  • Гречић, Владимир. 2019. Српска стваралачка интелигенција у расејању. Нови Сад: Матица српска
  • Ђукић, Срећко. 2010. Тајне беловешке пушче. Београд: Албатрос плус
  • Ђурковић, Миша. 2020. “Биланс Петог октобра”. У Двадесет година 5. октобра, ур. Славиша Орловић и Деспот Ковачевић, 245-260. Београд: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар за демократију; Hanns Seidel Stiftung.
  • Елезовић, Далибор, Урош Шуваковић и Бранко Ракић. 2019. НАТО агресија у светлости правде. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
  • Јевтовић, Зоран Б. и Предраг Ђ. Бајић. 2019. „Неуспела транзиција медијског система Србије“. Социолошки преглед LIII (3), 1020-1045. DOI: 10.5937/socpreg53-22587
  • Јевтовић, Зоран, Предраг Бајић. 2019. “Пропагандна кампања хибридног ратовања током НАТО агресије”. У Двадесет година од НАТО агресије на СРЈ: поводи и псоледице, прир. Живојин Ђурић и Милош Јевтић, 107-128. Београд: Институт за политичке студије. https://doi.org/10.22182/SRJ1999
  • Коштуница, Војислав. 2012. Зашто Србија, а не Европска унија. Београд: Фонд “Слободан Јовановић”
  • Лилић, Стеван. 2003. Уставна повеља Државне заједнице Србија и Црна Гора: теорија – пракса – законодавство, друго, измењено и допуњено издање. Београд: Савремена администрација
  • Лукић, Радомир Д. 1995. Основи социологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, БИГЗ
  • Марковић, Михаило. 1994. Филозофски основи науке. Београд: БИГЗ, ГЕНЕС-С Штампа; Просвета, СКЗ
  • Марковић, Ратко. 2003. Уставноправна анализа Уставне повеље. У Уставна повеља Државне заједнице Србија и Црна Гора, ур. Ратко Марковић, 9-16. Београд: Београдски форум за свет равноправних
  • Марковић, Ратко. 2007. “Устав Републике Србије од 2006. – критички поглед”. У Устав Републике Србије из 2006. – неки елементи новог политичког система, прир. и ур. Урош Шуваковић, Милан Јовановић и Жарко Обрадовић, 7-37. Београд: Институт за политичке студије, Трећи миленијум
  • Миљковић, Милан и Дарко Тадић. 2017. “Информационе операције западних обавештајних служби у Србији октобра 2000”. Војно дело 5/2017. DOI: 10.5937/vojdelo1705098M
  • Михајловић, Верица и Зоран Радоњић. 2011. Две деценије вишестраначја у Републици Србији: устави, избори и носиоци власти 1990-2010. Београд: Службени гласник
  • Митровић, Љубиша. 2009. Транзиција у периферни капитализам. Београд: Институт за политичке студије
  • Пенев, Горан Д. и Јелена Р. Предојевић-Деспић. 2019. “Промене становништва Србије у постјугословенском периоду (1991–2017): важнији демографски аспекти”. Социолошки преглед LIII (3), 1183-1216. DOI: 10.5937/socpreg53-21902
  • Перић Дилигенски, Тијана и Предраг Терзић. 2018. “Сукоб интереса јавних функционера – компаративна de lege lata анализа”. Српска политичка мисао, 1/2018, 129-146.  https://doi.org/10.22182/spm.5912018.7
  • Смиљковић, Радош. 2011. “Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србије и одговорност елите моћи”. Политичка ревија 2/2011, 125-156. https://doi.org/10.22182/pr.2822011.8
  • Социјалистичка партија Србије. 1990. Програмске основе и Статут Социјалистичке партије Србије. Београд: Главни одбор СПС
  • Степић, Миломир. 2012. Косово и Метохија: постмодерни геополитички експеримет. Београд: Институт за политичке студије
  • Степић, Миломир. 2018. “Косово и Метохија као индикатор новог биполаризма”. Српска политичка мисао 3/2018, 27-49. http://doi.org/10.22182/spm.6132018.2
  • Устав Републике Србије. 2006. Службени гласник Републике Србије бр. 98/2006
  • Шуваковић, Урош. 2011. Методолошке студије о питањима социолошког проучавања политичких партија. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
  • Шуваковић, Урош. 2013. „Глобализација, ’нови светски поредак’ и последице транзиције на западном Балкану”. У  Глобализација и десуверенизација, ур. и прир. Владимир Вулетић, Јован Ћирић, Урош Шуваковић, 1047-1058. Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право; Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. https://drive.google.com/file/d/0BzVmKuYYMVVqLUFURWl0UEtsZms/view Последњи приступ 15. фебруар 2021.
  • Шуваковић, Урош. 2014. Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
  • Шуваковић, Урош. 2017. “Покушај вршења лустрације у Србији као облик угрожавања њене националне безбедности”. Политичка ревија 2/2017, 87-101.  https://doi.org/10.22182/pr.5222017.6
  • Шуваковић, Урош. 2018. “Србија и атлантске интеграције: програмско-политички ставови партија у Србији према НАТО”. Политика националне безбедности 2/2018. https://doi.org/10.22182/pnb.1522018.4
  • Шуваковић, Урош. 2019. “Неки (друштвени) аспекти образовања у транзиционој Србији. Социолошки преглед LIII (3), 943-977. DOI: 10.5937/socpreg53-23765
  • Шувакович, Урош и Яасмина Петрович. 2019. “Доступность высшего образования в ситуации постсоциалистического перехода”. У Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспекты, ур. и прир. В. В. Семенова, М. Ф. Черныш, П. Е. Сушко, 275-288. Москва: Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук Институт социологии. https://www.isras.ru/files/File/publ/Soc_mobilnost_uslozhn_obschestve_2019.pdf Последњи приступ 15. фебруар 2021.
  • Шуваковић, Урош и Обрад Стевановић. 2019. “НATO агресија на СРЈ и њене последице”. У Двадесет година од НАТО агресије на СРЈ: поводи и псоледице, прир. Живојин Ђурић и Милош Јевтић, 76-106. Београд: Институт за политичке студије. https://doi.org/10.22182/SRJ1999
  • Anastasov, Dušica i Rade Jerinić. 2018. “Zorana Đinđića je moć iskvarila”. Ekspres, 8. mart. https://www.ekspres.net/intervju/zorana-dindica-je-moc-iskvarila Poslednji pristup 15.01.2021.
  • Arandarenko, Mihail. 2011. Pomoćne strategije za oporavak od krize u jugoistočnoj Evropi Studija procene: Srbija. Budapest: ILO, Tim za tehničku podršku dostojanstvenom radu i Kancelarija za centralnu i istočnu Evropu. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—sro-budapest/documents/publication/wcms_167015.pdf Poslednji pristup 15.01.2021.
  • d.c.v. 2013. Izveštaj o 24 privatizacije. Vreme, 28.12.  https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1162898 Poslednji pristup 15.01.2021.
  • Detalji savetodavnog mišljenja MSP o nezavisnosti Kosova. 2010, 22. jul. Radio Slobodna Evropa. https://www.slobodnaevropa.org/a/MSP_kosovo_srbija_misljenje/2107268.html Poslednji pristup 15.01.2021.
  • DOS. 2000. Program za demokratsku Srbiju. https://www.vreme.com/arhiva_html/502/10.html Poslednji pristup 15.01.2021.
  • Isakov, Miodrag. 2005. ParaDOS. Novi Sad: NS Media
  • Jovanović, Čedomir. 2005. Moj sukob s prošlošću: Srbija 2000-2005. Beograd: Dan graf/ Danas
  • Lazić, Mladen. 2011. Čekajući kapitalizam: nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
  • Maršal, Tim. 2002. Igra senki: petooktobarska smena vlasti u Srbiji. Beograd: Samizdat B92
  • Marty, Dick. 2019. Izvesna predstava o pravdi. Beograd: Večernje novosti
  • Montgomery, William. 2010. Izjava u filmu „Konačni obračun“. Beograd: Vremefilm, RTS. https://www.youtube.com/watch?v=6fTMatYw4SY  40’46’’ Poslednji pristup 20.01.2021.
  • Novaković, Nada. 2017. Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Institut društvenih nauka
  • Paragraf. 2019. Predlozi Zakona o završnim računima budžeta RS od 2015. do 2018. godine u skupštinskoj proceduri. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200919/200919-vest9.html Poslednji pristup 15.01.2021.
  • Pupovac, Jelena. n.d. „Završni račun i revizija budžeta Republike Srbije“. Master rad. Beograd: Univerzitet „Singidunum“. https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/41510-zavrsni-racun-i-revizije-budzeta-republike-srbije/1589
  • Stojilković Gnjatović, Jelena,  Dragana Paunović Radulović i Natalija Mirić. n.d. Upotreba podataka iz SILC ankete za izračunavanje zdravih godina života. Beograd: Vlada Republike Srbije, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, UNDP. http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/09/SILC_004_Jelena-Stojilkovic-Gnjatovic-Dragana-Paunovic-Radulovic-Natalija-Miric_Upotreba-potadaka-iz-SILC-ankete-za-izracunavanje-zdravih-godna-zivota.pdf  Poslednji pristup 15.01.2021.
  • Stojiljković, Zoran. 2020. “Probuđene nade i izneverena očekivanja: Peti oktobar dvadeset godina kasnije”. U Dvadeset godina 5. oktobra, ur. Slaviša Orlović i Despot Kovačević, 189-202. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Centar za demokratiju; Hanns Seidel Stiftung.
  • Šuković, Mijat (2009). Tri različita ustavna uređenja Crne Gore: od razbijanja šestočlane jugoslovenske federacije (1992.) do sada (2009.). Revus 11, 9-43. https://doi.org/10.4000/revus.1092
  • Šuvaković, Uroš V. 2011. “Political Parties And Nongovernmental Organizations Or On Problem With Political Reprezentation In Global Age”. Политичка ревија 4/2011, 357-377. https://doi.org/10.22182/pr.3142011.17
  • Šuvaković, Uroš. (2019). “It Is Heroism To Tell The Truth – Examples Of Honest Swiss Archibald Reiss And Dick Marty”. In Archibald Reiss Days, Thematic conference proceedings of international significance  Vol. 1 & 2, ed. S. Jaćimovski, Belgrade, 6-7 November 2019, Vol 2, pp. 177-190. http://eskup.kpu.edu.rs/dar/article/view/44/57 Poslednji pristup 20.01.2021.
периодика Национални интерес 1/2021 1/2021 УДК 323.22(497.11)“2000“ 67-101
ç