Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ВЛАСТИ, ПОПУЛИЗАМ И КАУДИЉИЗАМ У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ

Сажетак

Предмет анализе у oвом раду  јесте проучавање феномена персонализације и „каудиљизације“ политике, власти и демократије у државама Латинске Америке. У овом региону постоји дуга и дубока традиција персоналистичког, популистичког и аутократског политичког вођства. Основна тема овог истраживања јесте проучавање персоналистичко-аутократске и популистичке парадигме која доминира у готово свим сегментима латиноамеричког друштва. Намера аутора је да појасни све релевантне чиниоце, који доводе до превеликог утицаја појединаца на целокупну политичку сцену држава региона и практично до немогућности његовог искорењивања. У спектар чинилаца који детерминишу модел латиноамеричког персонализма спадају од католичке цркве, војске, безбедносних служби, преко мултирасног и мултиетничког порекла становништва, до постојећег социјалног статуса и нарко картела. Предмет проучавања у овом раду базира се на претпоставци о континуитету јаких, харизматичних и ауторитарних лидера у политичким системима скоро свих држава Латинске Америке. Повод за писање овог рада налази се у ауторитарној традицији овакве политичке конструкције у готово свим државама континента и отпорности персоналистичко-клијентелистичког система владавине у односу на већину егзогених и ендогених фактора.

кључне речи:

Референце

  1. Breuer, Ania, „South America“. In: Routledge Handbook of Democratization, (ed.) Jeff Haynes, Routledge, New York, 2012.
  2. Brooker, Pаul, “Autoritarni režimi”, u zborniku: Komparativna politika. (priredio: Daniele Caramani, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.
  3. Dominguez, Jorge, (ed.), Authoritarian and Democratic Regimes in Latin America, Garland, New York, 1994.
  4. Ford, Guy Stanton (еd.), Dictatorship in The Modern World, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1939.
  5. Hamill, M. Hugh, Dictatorship in Spanish America, Alfred A. Knopf, New York, 1965.
  6. Haynes, Jeff, (ed.), Towards Sustainable Democracy in the Third World, Palgrave, London, 2001.
  7. Haynes, Jeff, (ed.), Routledge Handbook of Democratization, Routledge, New York, 2012.
  8. Laserna, Roberto, “Kaudiljosi ponovo marširaju”, Danas,11.2007.
  9. Leongomes, Еduardo Pisaro, “Da li se Latinska Amerika ponovo okreće autoritarizmu.Povratak kaudilja?” Glas javnosti. 7. 2002.
  10. Lipset, Martin Sejmur, Džejskon Lejkin, Demokratski vek, Alexandria Press, Beograd.
  11. Lipset, Sejumur.M., Politički čovek, Rad, Beograd, 1969.
  12. Mainwaring, Scott,Velenzuela Arturo, (eds.), Politics, Society and Democracy: Latin America, Boulder, Westrew, 1998.
  13. Merkel, Wolfgang, Transformacija političkih sustava. Teorije i analize. Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2009.
  14. Milardović, Anđelko, Populizam i globalizacija, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2004.
  15. Navia, Patricio and Walker, Ignacio, „Political Institutions, Populism, and Democracy in Latin America”. in Democratic Governance in Latin America (ed: Scott Mainwaring, Timothy Scully), Stanford University Press, Stanford, 2009.
  16. Pajović, Slobodan, Latinoamerički regionalizam u XIX i XX veku, Megatrend univerzitet, Beograd, 2006.
  17. Philip, George, „Democracy in Latin America“. In: Towards Sustainable Democracy in the Third World, (ed.) Jeff Haynes, Palgrave, London, 2001.
  18. Redžepagić, Sulejman, “Paradoksi i dileme Latinske Amerike”, u zborniku: Latinska Amerika i savremeni svet (priredila: Rozita Levi), Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista i Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 1995.
  19. Stanišić-Kos, Lidija, Latinska Amerika – povijest i politika, Golden marketing, Zagreb, 2009.
периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 321.64(8) 215-234
ç