Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПАНДЕМИЈЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИЗАЗОВИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак

Пандемије, поред катастрофалних последица по људске животе и глобалну економију, поседују много шири контекст који је неопходно сагледати. Неолиберализам се у савременом друштву успоставио као дефинишућа парадигма политичког и економског развоја што је последично довело до урушавања институција националне државе. Трансформација здравствених система према неолибералним принципима је довела до њиховог слабљења. Самим тим неопходно је анализирати и друштвени и политички контекст пандемија, јер је суочавање са њима до сада директно зависило од капацитета којим су националне државе располагале у тренутку њиховог избијања. Овде се, међутим, суочавамо са великим изазовом јер на овом пољу превасходно доминирају студије из медицине и економије, док је политиколошки и социолошки аспект стављен у други план. Овај рад нема претензије пружања коначних одговора, већ пре свега чини преглед неких основних хипотеза од значаја са аспекта политиколошког и социолошког дискурса, а који је, такође, неопходан у циљу стварања услова да се на најоптималнији начин суочимо са последицама пандемија.

кључне речи:

Референце

  • Bek, Ulrih, 2001. Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić.
  • Čomski, Noam. 2020. ,,O korona virusu se sve znalo.” Poslednji pristup 05.04.2020. https://www.rtvbn.com/3981262/noam-comski-o-korona-virusu-se-mjesecima-sve-znalo
  • Đurić, Živojin, i Stojadinović, Miša Stojadinović. 2018. „Država i neoliberalni modeli urušavanja nacionalnih političkih institucija.” Srpska politička misao 62 (4): 41–57. doi: 10.22182/spm.6242018.2.
  • European Centre for Disease Prevention and Control. 2020. Poslednji pristup 24. maj 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
  • Gidens, Entoni. 1998. Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić.
  • Global Preparedness Monitoring Board. 2019. A World At Risk – Annual report on global preparedness for health emergencies. Geneva: Global Preparedness Monitoring Board.
  • Held, Dejvid. 2003. ,,Debate o globalizaciji.” Globalizacija, mit ili stvarnost. ur. Vladimir Vuletić, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • John Hopkins –  Center for Health Security and Nuclear Threat Initiative. 2019. GHS INDEX – Global Health Security Index – Building Collective Action and Accountability.
  • Kay, Adrian and Owain Williams. 2009. “Introduction: The International Political Economy of Global Health Governance”, Global Health Governance Crisis, Institutions and Political Economy, eds. Adrian Kay and Owain Williams, 1-23. New York: Palgrave Macmillan.
  • Kickbusch, Ilona. 2013. “21st Century Health Diplomacy: A New Relationship Between Foreign Policy and Health”, 21st Century Global Health Diplomacy, eds. Thomas E. Novotny, Ilona Kickbusch, Michaela Told, 1-40, London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
  • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Institut za javno zdravlje – ,,Dr Milan Jovanović Batut”. 2020. Statistički podaci o virusu COVID 19 u Republici Srbiji. Poslednji pristup 24. 05. 2020. https://covid19.rs/https://covid19.rs/
  • Osterholm Michael. 2007. “Unprepared for a Pandemic.” Foreign Affairs 86 (2): 47-57.
  • Perović Miloš, i Aleksandar Ćuković. 2015. ,,Rizično društvo.” Akademska reč (3): 27-43.
  • Piketi, Tomas. 2020. ,,Najsiromašniji će vrlo brzo prekinuti izolaciju u potrazi za poslom.” Poslednji pristup 21. april 2020. https://www.rts.rs//page/stories/ci/Коронавирус/story/3175/ekonomija-i-epidemija/3929352/toma-piketi-globalna-ekonomska-kriza-u-pandemiji.html
  • Porta,  Miquel, ed. 2014. A Dictionary of Epidemiology. UK: Oxford University Press.
  • Robbins, Anthony and Berkelman Ruth. 2015. “Lessons from the public health response to Ebola”, Journal of Public Health Policy 36 (1): 1-3
  • Robinson, William I. 2020. “The Coronavirus and the Pandemic of Global Capitalism.” Reflections during the Pandemiced, ed. Dasarath Chetty, 14-15, SPAIN: International Sociological Association and Faculty of Political Sciences and Sociology.
  • RTS. 2020. „U Srbiji još 68 zaraženih koronavirusom, preminuo 1 pacijent.” Poslednji pristup 24. 05. 2020. https://www.rts.rs//page/stories/sr/Коронавирус/story/3134/koronavirus-u-srbiji/3963488/koronavirus-podaci-zarazeni-srbija.html
  • Snower J., Dennis. 2020. “Awakening in the post-pandemic world.” Brookings. Last accessed on March 27, 2020. https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/03/27/awakening-in-the-post-pandemic-world/
  • Stan, Sabina. 2009. “The Discourse on the “Crisis of the Health Care System” and the New Governance Model of Health Care in Quebec“. CONTEMPORARY issues, 2 (1): 1-14.
  • Šuvaković, Uroš V. 2020. “Reflections on the pandemic: a view from Serbia.”, Reflections during the Pandemiced, ed. Dasarath Chetty, 21-22, SPAIN: International Sociological Association and Faculty of Political Sciences and Sociology.
  • Commission on a Global Health Risk: Framework for the Future. 2016. The Neglected Dimension of Global Security: A Framework to Counter Infectious Disease Crises. doi: 10.17226/21891
периодика Српска политичка мисао 2/2020 2/2020 УДК 616.9:321.01 119-140
ç