Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОПШТИ УМ – GENERAL INTELLECT КАРЛА МАРКСА И КЛАТНО УМБЕРТА ЕКА У СВЕТУ КОРПОРАТИВНЕ ДИСТОПИЈЕ

Сажетак

У раду се разматра актуелност концептa „општи ум, general intellect“ Карла Марксa (Основе критике политичке економије, 1857-1858) унутар текуће историјске демисије светског (капиталистичког) система, односно „краја капитализма“. Већ четрдесет година тај процес се одвија у складу са Марксовим открићем да „капитал… ради на свом властитом укидању као облик који господари производњом“. „Крај капитализма“, односно историјска демисија светског (капиталистичког) манифестује се, с једне стране, као светски поредак корпоративне дистопије, а са друге, истовремено, као Четврта револуција света. Централну улогу у овом склопу догађаја има „општи ум, general intellect“ Карла Маркса.

кључне речи:

Референце

  1. Andrew Reinbach: „Welcome to the United States of Dystopia”, The Huffington Post.com, June 16, 2010, http://www.huffingtonpost.com/andrew-reinbach/america-heres-your-dystop_b_615297.html
  2. Bertrand Rusell: An Outline of Philosophy, Unwin Paper­back, London, 1927, 281; navedeno prema, The Ber­trand Russell Dictionry on Mind, Matter & Morals, ed­ited, with an Introduction, by Lester E. Denonn, (1952), A Citadel Press Book, Carol Publishing Book, New York, 199392.
  3. David Morier Evans: The history of the commercial crisis, 1857-1858 and the stock exchange panic of 1859, Groom bridge, London, 1859, Internet Archive, https://ia801409. us.archive.org/28/items/historyofcommerc00evan/historyofcommerc00evan.pdf
  4. Fernan Brodel: Podela prostora i vremena u Evropi, prevod [Fernand Braudel: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle:
  5. Imanuel Volerstin: Moderni svetski sistem 1-4, CID, Pod­gorica, 2012.
  6. Jeremy Riffkin: 1995, The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Putnam Publishing Group, New York, 1995.
  7. Gibson-Graham: The End Of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy, Univer­sity of Minnesota Press, Minneapolis, 2006.
  8. Karl Marx, Feidrich Engels: Dela, MED, 146, Institut za međunarodni radnički pokret Prosveta, Beograd 1968 1979.
  9. Karl Marx: Kapital, I-III, 21, 22, 23, Kapital I, 13. glava Mašine i krupna industrija. IV odeljak, 7, 21, 1977.
  10. Karl Marx: Osnovi kritike političke ekonomije preveli: Branko Petrović, Gajo Petrović, Moša Pijade, predgovor: Gajo Petrović, (19) VII-XX, 19-20, Beograd, 1979, 20, „Drugi deo [ Odeljak 11. [Strojevi i nauka u službi kapitala] ]“.
  11. Marija Janjion: Romantizam, revolucija, marksizam, Nolit, Beograd, 1976.
  12. Mile Vitorović, Svetski kapitalistički sistem. Od privrede sve­ta do svetske privrede, priredili: Dušan Pirec, Miomir Jakšić, Ekonomika, Beograd, 1987, 59-127e, I-III, Ar­mand Colin, Paris, 1967 (I), 1979 (II,III), III, 11-70.
  13. Paul Mason: „The End of Capitalism Has Begun”, The Guardian, 17 July 2015, http://www.theguardian.com/ books/2015/ju
  14. Vassily Leontief: Long-Term Impact of technology on Em­ployment & Unemployment, National Academy of Engi­neering, New York, 1983.
  15. Vladimir Vernadsky: The Biosphere, Synergetic Press, Or­acle, Arizona, 1986.
  16. Љубомир Кљакић: Стратегија Ешер/ Срби и Американци у светским пословима кроз историју и отворена питања будућности. Дуги век и Дуги 21. век. Ритам историје, једно клупко конца, Њутн, Кондратјев, Бродел, Волерстин и други. Година 2050. Наука открива и рефлектује апроксимације, а методологија парадоксалних обрта и релација у томе помаже, (1-139), Beograd 2004, e-izdanje, Scribd. com, Published by: Kljakic on Sep 12, 2010, http://www.scribd.com/doc/37296972/Љубомир-Кљакић-СТРАТЕГИЈА-ЕШЕР
  17. Љубомир Кљакић: Студије будућности 1987-2004, Народна књига-Алфа, Београд, 2005.

   

периодика Национални интерес 3/2015 УДК 316.42+1 Marx K+821.131.09 Eco U. 163-188
ç